Stěžejním výrobním programem MORA-via Heating jsou plynové a elektrické kotle a plynové průtokové ohřívače vody. Na českém a slovenském trhu zaujímá MORAvia – Heating, BRANO a. s. jednu z vedoucích pozic v prodeji plynových a elektrických kotlů a plynových průtokových ohřívačů vody. Její prodeje se rozšiřují také v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, Pobaltských státech, v Arménii i v Kazachstánu.

Za poslední tři roky se zvýšil obrat MORAvia – Heating, ­BRANO a. s. o více než 35 %, takže celkový obrat firmy se blíží ke 100 milionům korun. Z toho prodej do ČR a Slovenska tvoří téměř 50 % tržeb.

Je třeba zdůraznit, že MORAvia – Heating, BRANO a. s. vyrábí, jako jeden z mála výrobců na trhu, tzv. atmosférické plynové kotle pro vytápění obytných prostor a pro ohřev vody. A to je velice dobrá zpráva především pro konečného zákazníka.

Atmosférické kotle jsou v porovnání s kondenzačními kotli podstatně levnější, jsou jednodušší na servis, nemluvě o enormních úsporách nákladů na topných tělesech a dalším nezbytném přídavném zařízení pro instalaci v domě nebo bytě. Dále je u kondenzačních kotlů problematický především druhotný odpad kyselého kondenzátu, který již nyní způsobuje úpravnám pitné vody takový problém, že je v západní Evropě jejich hromadná instalace již částečně omezována. Proto musí být následně instalováno neutralizační zařízení na úpravu vody před vypuštěním tohoto kyselého odpadu do odpadních vod. Neukazujeme tím na jeden z dalších, možných, unáhlených rozhodnutí EU, protože souhlasíme se snižováním znečištění ovzduší, ale naše atmosférické kotle mají násobně nižší spaliny dusíku a uhlíku než kondenzační kotle (v porovnání s laboratorními testy výrobců kondenzačních kotlů).

V posledních letech vývojové oddělení MORAvia – ­Heating, BRANO a. s. čelilo již dvakrát zpřísnění emisí podle norem EU. Vývojem nového modelu, jak u plynových kotlů tak i plynových ohřívačů, jsme předešli možným ztrátám a laboratoři EU jsme předložili k testování nový model ­HELIOS-ECO a VEGA-ECO. Tyto výrobky prošly s úspěchem striktními požadavky nových norem EU a jsou od začátku roku 2019 na našem trhu.

Několik stovek firmou vyškolených a certifikovaných servisních techniků v ČR a SR dává záruky, že MORAvia – Heating, BRANO a. s. bude i nadále na domácích, ale i zahraničních trzích dodavatelem výrobků, na které se bude moci zákazníci plně spolehnout.

HELIOS ECO (vlevo), ELECTRA Comfort (vpravo)


Stručný přehled výrobků MORA-via Heating

Plynové kotle:
HELIOS a HELIOS-ECO: 18KK, 18SK, 18KT, 24KK, 24SK, 24KT

Elektro kotle:
EK-05kW, EK-06kW, EK-08kW, EK-09kW, EK-12kW, EK-15kW, EK-18kW, EK-24kW

Plynové průtokové ohřívače vody VEGA a VEGA-ECO 10, 13, 16 ve třech až šesti variantách pro každou velikost.

Více na http://branomoravia.brano.eu.