„Ke spuštění projektu Wavin do škol nás přivedl zejména dlouhodobý pokles zájmu o technické obory a instalatérské řemeslo. Zájemců o učňovské obory instalatérství a topenářství každoročně ubývá, a dochází tak i k výraznému poklesu absolventů s výučním listem,“ říká David Penc, marketingový ředitel společnosti Wavin Czechia. Zatímco v ještě v roce 2005 se každý rok pravidelně vyučilo okolo tisícovky instalatérů, v roce 2019 z učilišť odešlo na pracovní trh jen 632 absolventů tohoto oboru. Rok 2020 sice přinesl se 751 absolventy mírné zlepšení, přesto je jejich počet nedostatečný. Wavin proto věří, že jeho projekt kromě podpory samotného vzdělávání přispěje i ke zvýšení atraktivity oboru v očích studentů i veřejnosti.

Střední odborné školy a učiliště mají možnost v rámci projektu Wavin do škol získat přístup hned k několika typům podpory. Vedle možnosti poznat moderní materiály, technologie a pracovní postupy projekt nabízí i přístup k produktům potřebným pro praktickou výuku, technickému poradenství, přednáškám a webinářům. S pomocí nástrojů Wavin se mohou učni i studenti seznámit i s projektováním založeným na modelech BIM.

„Pokud to situace dovolila, byla studentům umožněna také návštěva školicího centra Wavin Academy, kde si mohli vyzkoušet práci s plastovými potrubními systémy Wavin. Věříme, že jakmile odezní bezpečnostní rizika spojená s pandemií, tak tyto exkurze obnovíme,“ říká David Penc.

V současné době je do projektu Wavin do škol zapojeno zhruba 30 škol z ČR.