Ta se od svého založení v roce 1998 specializuje na realizaci střech a střešních plášťů z tvrdých krytin, kovu a na výrobu a instalaci klempířských prvků. Každoročně je vynikající práce Paria oceňována nejen samotnými investory, ale i odbornou veřejností z řad architektů, výrobců střešních krytin, ale i konkurenčními firmami z oboru.Zajímalo nás, jak se daří společnosti Pario v současné době, kdy nastal mírný pokles stavebního trhu. To již byla také naše první otázka na jednatele společnosti, pana Ing. Miroslava Vízka. Ten nám v úvodu řekl:

"Pokles stavebního trhu v současné době nepociťujeme. Pracujeme přitom pro nejširší okruh investorů, ať již ze státní či soukromé sféry”, říká Miroslav Vízek a dále pokračuje: "K našim tradičním zakázkám patří realizace objektů pro církve. Již pátý rok například pokračujeme na rekonstrukci kostela v Nové Pace. V současné době je dokončena střecha z břidlice a provedena oprava fasády jižního průčelí a věže. V letošním roce je uvažováno s opravou fasády na východní straně objektu. Investor je s naší prací zřejmě dlouhodobě spokojen. To je důvod, proč zde budeme dále pokračovat, byť klasické fasády s množstvím kamenických prací nepatří mezi náš nosný program.”

Rozsahem menší zakázka, ale o to prestižnější, byla vloni provedena na objektu kostnice v lokalitě Kutné Hory, v obci Sedlec. Zatím zde byla na vstupním objektu provedena výměna původní břidlice (mimochodem položené nekvalitně, v rozporu s pokrývačskými pravidly) za novou, formát čtverec 30/30 cm.

Podařilo se Vám získat v uplynulém období další zajímavou zakázku v oblasti rekonstrukcí památkově chráněných objektů?

Podařilo. V roce 2008 byla zahájena I. etapa oprav střechy kostela sv. Jakuba v Paběnicích, pracemi na presbytáři a věži. Věž byla ve značném předstihu pomocí jeřábu demontována a odvezena do naší firemní provozovny k celkové opravě. Při té příležitosti byly vyměněny téměř všechny dřevěné prvky, zachráněna byla pouze část nosných prvků a zlomek říms. Věž, sestávající ze dvou montážních kusů, byla v provozovně opatřena měděným plechováním. Repasován byl rovněž kříž s makovicí. Provedeno bylo pozlacení a osazení na hrotnici. Po zajištění nosného roštu nad klenbou presbytáře byla věž pomocí jeřábu osazena zpět, nejprve spodní část s lucernou, následně cibulová část s makovicí a křížem. Po zafixování celé věže byl opraven krov presbytáře, který byl později osazen novou krytinou z německého eternitu.

Využívají Vašich zkušeností i města a obce?

Ano. V polovině roku 2008 jsme byli poptáni stavebním odborem města Desná na generální opravu střechy budovy městského úřadu. Původní krytinou byly eternitové šablony, novou krytinou měla být přírodní štípaná břidlice. Byť naše kapacitní vytížení bylo vdobě již značné, přeci jen to byla výzva, které nešlo odolat. Zvlášť po informaci investora, že bylo osloveno několik místních firem, kterým se do břidlice nechtělo (přeci jen je objekt situován již v horských podmínkách). Při opravě střechy byly zohledněny současné technické požadavky a také zkušenosti naší firmy s realizacemi střech v horských podmínkách. Byl vytvořen dvouplášť, s pojistnou hydroizolační vrstvou. Abychom dodali objektu pokud možno původní dobový ráz, nabídli jsme výměnu původního "zámečnického” zábradlí vrchlíku střechy za ozdobné, umělecky kované. To byla tzv. třešinka na dortu, která celé dílo korunovala. Akce proběhla od 20.8.2008 do 12.11.2008 (termín dle SOD byl 30.11.). Plocha - břidlice činila cca 300 m2, plechová měděná krytina cca 210 m2.

Další specializací, která se ve Vaší činnosti dostává stále více do popředí, je realizace provětrávaných fasád s povrchem z ušlechtilého plechu. Daří se Vám tento program úspěšně rozvíjet?

Jsem přesvědčen o tom, že daří. Závěrem roku naši pracovníci provedli opláštění na bytovém domě Habrová 7 na Praze 3. Jednalo se o provětrávanou plechovou fasádu z velkoformátových šablon firmy Rheinzink. Podkladní konstrukci tvořily OSB desky na hliníkovém roštu. Toto opláštění bylo provedeno ve spodních patrech domu (do 4. NP). Vrchní část byla řešena projektantem pomocí kontaktního zateplovacího systému. Rozsah cca 830 m2. Materiál byl předzvětralý modrošedý titanzinek tloušťky 0,8 mm, velikost šablon 2000 x 400 mm.

V úvodu jste hovořil o tom, že pokles stavebního trhu ve Vaší práci nepociťujete. S jakou perspektivou hledíte do nadcházejícího roku 2009?

Přes nepřízeň letošní zimy máme rozestavěnou celou řadu zakázek, takže jen v opravdu mrazivých dnech si naši zaměstanci odpočinuli. Nyní, tj. začátkem března, jsou práce plně rozeběhnuty. Z těch větších či zajímavějších uvedu např. pokračování klempířských prací na památkovém objektu v Havlíčkových sadech v Praze (břidlicově šedý Rhein­zink), přes 1000 m2 betonové krytiny Bramac na ústavu sociální péče ve Skřivanech u Nového Bydžova, plechová fasáda, architektonicky zajímavá, z předzvětralých velkoformátových šablon Rheinzink na objektu administrativní budovy v Praze-Vinoři. Další opláštění realizujeme na objektu Telefonica v Hradci Králové - rovněž plechová (DEKMETAL), odvětrávaná, dodatečně zateplovaná fasáda.
V jednání je celá řada dalších zakázek, a to ne zrovna malých. A uvážím-li řadu nasmlouvaných církevních objektů, kde čekáme společně s investory jen na příděl finančních prostředků, mám příjemný pocit dostatečné zásoby práce na rok 2009.

Miroslav Vízek by ve svém výčtu zájmu zákazníků o střechu od firmy Pario mohl zcela jistě dále pokračovat. V jeho případě se nebojím říci ke škodě všech investorů, že s největší pravděpodobností se bohužel na všechny zájemce nedostane ani v období krize. Vývoj firmy Pario je z mého pohledu pravým důkazem toho, že kvalitně odvedená práce se bezpochyby vyplatí.

Za rozhovor a srdečné přijetí
děkuje Ivo Románek