Při rozhodování o optimálním způsobu provedení rekonstrukce dřevěné parketové podlahy byly zváženy veškeré konstrukční i časové parametry. Parketová podlaha o ploše přes 250 m2 se nachází v přízemním podlaží nad dalším společenským sálem v suterénu, a proto muselo být vzato v úvahu minimální hmotnostní zatížení stropní konstrukce stavebním materiálem a z hlediska času nedočkavost tanečníků na znovuotevření jejich oblíbeného místa setkávání.
UZIN Turbolight®-System, unikátní systém pro rychlou výstavbu a renovaci, byl proto jasnou volbou, která nabízela řešení splňující výše uvedené požadavky. S trochou nadsázky by se dalo říci, že v přeneseném slova významu musely kladečské práce proběhnout v rytmu tance foxtrot: lehce – lehce – rychle – rychle.

Pracovnímu „foxtrotu“ s UZIN Turboligt®-System však předcházel nekompromisní hardrockový opus spojený s demontáží původní dřevěné podlahy s kompletní podkladovou konstrukcí. Bylo nutno vybourat prošlapané parkety, které byly lepeny asfaltovým lepidlem na vrstvu parket předchozích přibitých hřebíky na konstrukční polštář z masivních trámů a prken. Následovalo vykopání a odstranění několika tun zhutnělého škvárového násypu až na několikacentimetrovou základní betonovou desku.


Odstraněním původní podlahy a podkladové konstrukce byl zaměřením plošné rovinnosti zjištěn výrazný výškový sklon základní betonové desky, který musel být vyrovnán postupným navrstvením polystyrenových desek na polypropylenové paropropustné folii.

UZIN Turbolight®-System, který byl následně aplikován na podklad z polystyrenových desek, je systém vzájemně sladěných materiálů pro kladení rychle zralých kladečských podkladů. Jedinečným způsoben v sobě spojuje nízkou plošnou hmotnost, vysokou zatížitelnost a vysokou tepelnou izolaci. Skládá se ze tří dílčích komponentů: rychlé lehké vyrovnávací malty UZIN SC 914 Turbo, renovačního rouna UZIN RR 201 a tenkého potěru UZIN NC 195, které ve výsledku tvoří dokonalý homogenní celek.

Pomocí stavební míchačky byla malta UZIN SC 914 Turbo, obsahující lehký expandovaný polystyrenový granulát, rozmíchána s příslušným množstvím vody na hmotu hutné konzistence. Zpracovaná maltová směs byla postupně nanášena potěrovou latí v požadované tloušťce a následně mírným upěchováním zhutněna.

Po vyzrání a vytvrzení nanesené malty bylo přikročeno k celoplošnému volnému zakrytí plochy renovačním rounem ze skelných vláken UZIN RR 201, které vykazuje mimořádnou pevnost v tahu a je dokonalým armovacím prvkem pro následné vylití třetí složky systému, ­samorozlévacího, rychle tvrdnoucího tenkého cementového potěru UZIN NC 195.

Zde je na místě udělat čas na krátkou pauzu a říci pár slov o tom, jak vlastně funguje zabudované rouno v systému UZIN Turboligt®-System: „Po zalití renovačního rouna tenkým potěrem, nebo obecně stěrkovací hmotou, se speciální pojivo, držící jednotlivá skelná vlákna rouna pohromadě, působením obsažené vody rozpustí a uvolněná vlákna se obalí potěrovou (stěrkovací) hmotou a tuto armují ve všech směrech. Vzniká hmota s mimořádně vysokou pevností v tahu a tlaku“.


Po vyzrání a vyschnutí podkladové skladby z UZIN Turbo­light®-System na normovaný stupeň zbytkové vlhkosti bylo přistoupeno k lepení dubových parketových vlysů, tmelení spár a následnému celoplošnému přebroušení.
Na závěr pracovního koncertu přišel kvapík v podobě lakování dobře vytmelené nově položené parketové podlahy vysoce odolným dvousložkovým parketovým lakem PALLMANN IS 90 (válečkem aplikovaný jako základní a vrchní lak) zvýrazňující přírodní kresbu dřeva, který ve spojení s pravidelnou údržbou ošetřovacím prostředkem PALLMANN Finish Care poskytne parketám nejenom dlouhodobou dokonalou povrchovou ochranu a krásný vzhled, ale tanečním párům příjemný pocit v tanečním rytmu.

Dámy a pánové, prosím zadejte se! Volně – volně – rychle – rychle …UZIN Turbolight®-System!

Uzin s. r. o.
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
tel.: 283 083 314
e-mail: info@uzin.cz
www.uzin.cz