Za 30 let jejího působení po celém světě se realizovaly stovky projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu na všech kontinentech. Společnost DELTABLOC přišla na trh s mnoha inovacemi, a pozvedla tak bezpečnost na silnicích na novou vyšší úroveň.

Společnost DELTABLOC před­­stavuje betonovou protihlukovou stěnu, která je kombinací výkonného svodidla tříd H2 a H4b a protihlukové stěny. Maximální výšku protihlukové stěny je možné postavit až do výše 6 metrů. S touto kombinací protihlukové ­stěny a svodidla v řadě DB NBF lze stanovit nové standardy v oblasti modularity, bezpečnosti silničního provozu a ochrany proti hluku. Zádržný systém pro vozidla s protihlukovými absorpčními nebo odrazovými panely se vyznačuje symetrickým profilem New Jersey u základního prvku (svodidla) a lze jej použít jako „trvalé nebo dočasné ochranné zařízení“. Systémy jsou určeny pro instalaci na veřejných komunikacích, zejména na silniční síti vyšší úrovně, a v intravilánu, kde je málo místa k realizaci protihlukových opatření. Základní prvky jsou spojeny táhlem pomocí patentovaného zámku. Spojení základových prvků s podkladem se u řady DB NBF standardně nevyžaduje. Po dohodě se zákazníkem, a také jak to vyžaduje statický výpočet, lze ve speciálních aplikacích provést kotvení základového prvku/svodidla k podkladu.

U záchytného systému se zabudovanou protihlukovou ­stěnou s transparentními a nebo hliníkovými panely byla v nárazové zkoušce prokázaná zádržná třída H2 pro DB 100 NBF a zádržná třída H4b pro DB 150 NBF podle normy EN 1317-1 (­vydání 2010-07) a EN 1317-2 (vydání 2010-07). Zde uvedený systém byl testován podle evropské normy EN 14388:2015, jakož i EN 1317-1:2010-07 a EN 1317-2:2021-07 a certifikován podle evropské normy EN 1317-5:2013-06.

Stavební šířka a i pracovní šířka celého systému je velmi malá. Investorům tak uspoří prostor, což je cenné zvláště v intravilánu, na mostech a v jiných případech, kde je prostoru nedostatek. V extravilánu pak zmenšuje požadavky na šířku úpravy krajnic. To je velmi důležité při rekonstrukcích dálnic a silnic, kde vzniká potřeba protihlukových opatření vzhledem k novým výsledkům EIA a hlukových studií, a tam, kde jsou minimální možnosti rozšíření profilu již existující stavby.
Také lze použít jakékoliv protihlukové či odrazivé desky libovolného výrobce podle požadavku investora a architekta stavby.

Tento systém má též k dispozici nouzové východy a to i v bezbariérovém provedení. Ty ocení především IZS. K dispozici, a tudíž k dodání, jsou přechodové a koncové díly.

Systém je kompatibilní s betonovými svodidly DELTABLOC® a lze jej napojit na jakákoliv ocelová svodidla.


Betonová svodidla nevyžadují žádnou údržbu, mají extrémně dlouhou životnost a poškodí je jen velmi malé procento nárazů nebo dopravních nehod. Náklady na výměnu svodidel po nehodách jsou extrémně nízké.
Délka životnosti ­představuje v současnosti jeden z nejdůležitějších prvků stavebního materiálu. Odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost je v případě základních betonových prvků DELTABLOC® definovaná parametry, které plně odpovídají strategii pro naše výrobky Road to Green – naše cesta k zelené budoucnosti. Kráčíme od šedé směrem k zelené a také současně úspěšně snižujeme uhlíkovou stopu u svých produktů. Naše výrobky jsou tak stále bezpečné a stávají se i více udržitelné pro naše společné prostředí.

Naše priorita a naše práce je definována v „7 krocích k nulovým emisím CO2“.

Krok 1:
Osvojujeme si dovednosti týkající se udržitelnosti.
Krok 2:
Environmentální prohlášení o produktech (EPD) a Hodnota GWP (ekvivalent CO2, který udává skleníkový potenciál látky) se staly součástí naší dokumentace.
Krok 3:
Vyrábíme záchytné systémy s nízkou hmotností.
Krok 4:
Používáme ekologicky šetrný beton.
Krok 5:
Zavádíme udržitelné metody výroby.
Krok 6:
Vyžadujeme udržitelnou logistiku a instalaci.
Krok 7:
Realizujeme svůj první projekt výroby ochranných systémů s nulovou uhlíkovou stopou.

Z naší strany je každá instalace individuálně posuzována a kalkulována. Jde především o odolnost vůči větru.
Nejdůležitějším vstupním parametrem pro posouzení použitelnosti systému při konkrétním způsobu výstavby je tlak poryvu větru (špičkový tlak větru). Tento tlak větru závisí výhradně na větrných poměrech na místě plánované instalace DB NBF a musí být podle EUROCODE 1 (EN 1991-1-4) stanovený při zohlednění vnitřních předpisů. Zatížení větrem pro konkrétní záchytný systém s protihlukovou stěnou má značný vliv na další postup. A to, nakolik ovlivňuje výšku protihlukové stěny a potřebu případného kotvení svodidel do základového bloku.

V praxi existují dvě provedení:
Přemístitelné či mobilní lze částečně rozebrat a posunout do nejbližšího okolí na finální pozici. Typicky při částečné rekonstrukci komunikace, kdy stěna izoluje hluk způsobený stavební činností v první fázi. Ve druhé fázi se pak přemístí do konečné pozice, kde tlumí hluk způsobený provozem. Podobně je to při rozšiřování komunikace. Přemístění je proveditelné v řádu maximálně desítek metrů.
Stavebnicové či modulární provedení lze rozebrat jako stavebnici, převézt a následně na nové lokaci opět složit.
Přemísťovat takto těžké stavební prvky není snadné a není to ani levná záležitost. Je to však možné a rozhodně levnější, než stavět stěny dvě a jednu bourat.

Mgr. Tadeáš Kopeček
Ing. Lubomír Jánoš
DELTABLOC CZ Praha