Ke SRC bylo vybudováno nové schodiště kruhového půdorysu, které má zvětšit užitnou plochu převážně šaten a masáží. Samotný objekt je složen z několika segmentů. Má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V 1. PP je umístěna technologie, dno a strojovna bazénu. V 1. NP jsou umístěny vstupní prostory, šatny a bazén. Ve 2. NP je vybudováno kompletní zázemí pro rehabilitace, ochoz nad bazénem a restaurace. Dále jsou pak ve 3. a 4. NP umístěny posilovna a tělocvična.

Předmětem této zakázky byly vícepráce převážně na statickém zajištění nosných konstrukcí stropu nad prvním podzemním podlažím v místnostech strojovny a vzduchotechniky, neboť v objektu bylo zjištěno statické narušení desky železobetonového trámového stropu.

Největší zásah rekonstrukce si vyžádal prostor wellness a bazénu. Vlivem vlhkosti se zde začaly odlepovat a odpadávat stávající obklady. Dále pak byly vyměněny kabely k podvodním světlům, startovací bloky pro plavce či nová hliníková okna. V celém prostoru bazénové haly byly vybourány takřka všechny stávající nenosné dělící a skleněné příčky. Vybouraly se i stávající podlahy v rozptylové zóně bazénu.

Nově vybudované příčky rozdělily prostor na novou dispozici. Na výběr materiálu příček byl kladen zvlášť velký zřetel s ohledem na vlhkost a teplotu v bazénu. Taktéž byl kladen velký důraz na požární odolnost příček. Požární odolnost jednotlivých příček byla stanovena dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Projekční ateliér vybral systém společnosti Knauf Praha. Jedná se o konstrukci z cementových desek Aquapanel Indoor.
Tyto cementové desky jsou schopny dlouhodobě odolávat 100% vzdušné vlhkosti. Na těchto deskách se pak neprojevuje degradace materiálu jako jsme zvyklí například u sádrokartonových impregnovaných desek. Jedná se především o bobtnání desek, prokreslení spár či tvorbu plísní. Desky Aquapanel jsou totiž ryze cementové bez příměsí organických složek a lze je také velmi dobře ohýbat až na vnitřní poloměr 1 m. Tyto příčky byly provedeny zejména v prostorách wellness, masáží a sociálních zařízení. V prostorách bazénové haly byl proveden plný podhled již ze zmiňovaného systému Aquapanel Indoor. V celkové výměře se na tomto projektu použilo 1000 m2 příček a 100 m2 podhledu ze systému Aquapanel.

Nově se dominantním prvkem v bazénové hale stala lávka, která byla navržena přes celou šířku bazénu. Ta pak spojuje bazénovou halu s prostorami wellness. Celkový rozpočet stavby se vyšplhal na 60 mil. Kč. V projektu bylo použito mnoho inovativních materiálů s ohledem na dlouhou životnost a odolnost vůči vlhkosti.
Jiří Gina, Knauf Praha

SERVIS HOTLINE 844 600 600
www.knauf.cz