který musí splňovat náročná kritéria snadné regulace, efektivity a samozřejmě i příznivé ekonomiky výstavby. Takovým systémem je teplovodní podlahové, popřípadě stěnové či stropní vytápění systému FV THERM od FV Plastu.

 

Co bylo ještě včera výjimečné, je dnes samozřejmostí: topné a chladicí systémy s optimálním výkonem, které se snadno přizpůsobují individuálním požadavkům, patří ke standardu. Není proto překvapením, že se investoři při volbě moderního a pokrokového systémového řešení stále častěji rozhodují právě pro ně. Společnost FV Plast promítla své dlouholeté zkušenosti z oblasti rozvodů vody a topení do systému FV THERM, který je odpovědí na tento vývoj. Rozhodujícími kritérii při výběru topného a chladicího systému jsou, kromě komfortu uživatelů a architektonické volnosti, i úspora energie a hygiena, stejně jako ohleduplnost k planetě Zemi.

 

Plošné podlahové teplovodní vytápění FV Plast - řez souvrstvím podlahy


Účinnost systémů pro plošné vytápění či chlazení zajišťuje každý den optimální, přesně nastavitelný průběh profilu teplot ve vytápěných prostorech. Negativní vlivy „klasických“ topných systémů (teplovodních radiátorů, fancoilů, přímotopných zdrojů) na vnitřní prostředí v místnosti, jako je víření vzduchu, průvan nebo hromadění tepla u stropu, tak patří minulosti. Výškový průběh teplot v místnosti vytápěné teplovodním podlahovým topným systémem odpovídá téměř fyziologickému ideálu vytápění.
Oproti konvenčním bodovým zdrojům tepla je u plošného vytápění pocitové vnímání teploty prostředí posunuto výše. Objektivní teplota místnosti může tedy být o 1°C až 2°C nižší. Z tohoto faktu vyplývá úspora energie od 6 do 12 %. Zároveň je možné výrazně snížit teplotu topné vody v systému, a tím dosáhnout optimálních podmínek pro využití kondenzačních plynových kotlů, tepelných čerpadel či solárních kolektorů napojených na akumulační nádrže jako centrální zásobníky tepla.

Existuje-li požadavek na komfortní vytápění, které je možné dnes nebo kdykoliv v budoucnu napojit na moderní zdroje tepla nebo chladu, jsou plošné temperační systémy správnou volbou. Přesvědčte se v následující studii o výhodě spojení podlahového vytápění s tepelným čerpadlem.

 

Případová studie rodinný dům 170 m2
Dispozice:    4+kk
Zdroj tepla:    tepelné čerpadlo
vzduch/voda
Konstrukce:    pěnosilikát
Podlahová krytina:    libovolná
Celková potřeba tepla:
35 kWh.m-2.rok-1

Rodinný dům je postaven v nízkoenergetickém standardu s nadstandardní výměrou obytných místností. Vzhledem k použitému tepelnému čerpadlu s nuceným větráním a rekuperací tepla je doporučeno použití teplovodního podlahového vytápění FV THERM. To díky nízké teplotě topné vody, umožňuje využít plně potenciálu nízkoteplotního „měkkého“ moderního zdroje, jakým je tepelné čerpadlo. Jako podlahovou krytinu lze použít všech certifikovaných materiálů s menším odporem než 0,15 K.m2.W-1, tedy dlažbu, koberce, PVC, dřevěné i kašírované lamináty, masivní parkety.

Regulace využívá ekvitermní regulátor tepelného čerpadla, který dávkuje teplo do topného okruhu podle venkovní teploty. S ohledem na rozsah objektu a tepelné zisky z oslunění, je uvažována samostatná regulace jednotlivých místností pomocí pokojových termostatů a elektricky ovládaných hlavic (termopohonů) jednotlivých okruhů podlahového topení.

Uvažujeme-li o investici do vytápění, nezapomeňme, že teplovodní podlahové vytápění šetří, díky lepšímu vnímání sálavé složky tepla, samo o sobě až 10 % tepelné energie. V následujícím grafu jsou uvedeny kumulativní náklady na vytápění tepelným čerpadlem pro různé energetické standardy domů po dobu 30 let. Z grafu vyplývá, že pouhé rozhodnutí se pro plošný topný systém přinese do roku 2042 úsporu kolem 29 000 Kč.
Rozhodnete-li se pro podlahové topení, neváhejte navštívit stránky www.fv-therm.cz, kde je možné si vyžádat podrobnou nabídku a doporučení na certifikovanou montážní firmu, která zhotoví kvalitní podlahové vytápění ze systému FV THERM se zárukou 15 let.

FV Plast, a.s. - Čelákovice, o.z.
Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 706 711, fax: 326 706 721
e-mail: fv-plast@fv-plast.cz, www.fv-plast.cz