Základový systém ELEGOHOUSE
přináší jedinečné řešení eliminující vznik většiny negativních faktorů při realizaci. Tento systém nevyžaduje úpravu podkladu a hutněný podsyp základové desky. Způsob řešení zamezuje vzniku tepelných mostů a snižuje potřebu tepelné izolace v podlaze. Díky systémovému řešení dostáváme jednu z nejspolehlivějších a nejefektivnějších možností realizace základů.

Základová deska ELEGOHOUSE není v kontaktu s podložím, a je tak zamezeno jakémukoliv vlhnutí konstrukce, čímž vlastně odpadá potřeba hydroizolace pod zdivem. Neprovádí se navážka a hutnění podsypu (často nevhodných) a nevznikají problémy spojené s dodatečným sedáním, praskáním nebo dokonce propadáním běžné desky, která není navržena jako samonosná konstrukce. Volný prostor mezi zeminou a deskou je možno využít jako zásobník vzduchu rekuperace, nebo odvětrání pro snížení radonových emisí.
Bednění systému Elegohouse tvoří betonové tvarovky s oboustrannou tepelnou izolací tloušťky 80 mm. Spára mezi pásy a základovou deskou je ošetřena vůči vnikání vlhkosti a chladu do základové desky. Součástí konstrukce základové desky je až 300 mm tepelné izolace, která slouží jako ztracené bednění a zároveň jako budoucí zateplení podlahové konstrukce. Následná potřeba tepelné izolace v podlaze je omezena na minimum, nebo dokonce zcela odpadá.
K betonáži se používá samonivelační beton, tudíž izolační bednění musí být dostatečně těsné. Těsnost je pak zárukou nevznikání tepelných mostů. Samonivelačním betonem je dosažena vysoká přesnost a rovinnost základů, jež jsou požadovány pro přesné zdění nebo montované stavby.

Stropní systém ELEGOHOUSE
nabízí možnost lehkého, izolačního a variabilního stropu. Nízká hmotnost, pevnost a tvarová přizpůsobivost přináší nejen možnost rychlejšího provádění stropů, ale také snadnější a úspornější provádění dalších navazujících konstrukcí – podlah.

Vložením izolace do nosné konstrukce odpadá častý problém zateplení podlah podkroví, nebo úskalí při omezené konstrukční výšce. Díky nízké hmotnosti vložek nejsou nosníky tolik zatěžovány a strop dosahuje vyšší užitné nosnosti. Možnost úpravy šířky vložek umožňuje osový posun nosníků a dosáhnout lokálně vyšší únosnosti bez navyšování tloušťky stropu. Tato možnost je žádána při zvýšení zatížení příčkou, krbem, akváriem nebo skladovacími regály.
Spodní strana stropu je díky zámku izolačních vložek rovná a kompaktní. Provádění omítek je snadné, rychlé a nevzniká nebezpečí prasklin. Následná betonáž je opět prováděná pomocí samonivelačního betonu, což zaručuje dokonale rovný povrch pro přímou pokládku podlah, bez nutnosti vyrovnávání.

Základové a stropní konstrukce ELEGOHOUSE vynikají svou efektivitou. Nosná konstrukce obsahující izolaci podlahy, jenž je chráněná vůči poškození, řešení detailů vůči tepelným mostům, přesnost, snadné a rychlé provádění bez nutnosti dobetonávek, minimalizace zbytkových či doplňkových materiálů a nízké náklady. To je systém ELEGOHOUSE.

www.cemex.cz , www.specialni-produkty.cz