Synové zakladatelů, Nikolaus a Baldwin Knauf, vedli firmu od osmdesátých let do roku 2008, a právě za jejich působnosti se firma stala celosvětově úspěšným podnikem v oblasti stavebních a izolačních hmot. Od roku 2008 stojí majitelé v představenstvu akcionářů firmy a ve vedení Knauf jsou historicky první nečlenové rodiny Knauf. V současné době je společnost Knauf zastoupená ve více než 60 zemích světa a ve 220 závodech zaměstnává přes 23 tisíc lidí. Celkový obrat v roce 2011 činil úctyhodných 5,7 miliard EUR.

V roce 1992, po změnách politického a ekonomického systému, se firma Knauf rozhodla expandovat také na český trh. Prvním krokem této aktivity bylo vytvoření prodejní sítě a dovoz sádrokartonových desek převážně z Rakouska a Německa. Následující rok došlo k privatizaci Pražského stavebního servisu ve Kbelích a položení základního stavebního kamene na výstavbu zcela nové továrny na výrobu sádrokartonových desek a profilů v Počeradech, která začala výrobu v roce 1995. Nápad využít energosádrovce, který vzniká v procesu odsiřování elektrárny Počerady, přinesl dvojí efekt. Knauf tím výrazně přispěl k ochraně životního prostředí a současně získal stěžejní materiál na výrobu sádry a následných produktů. Do dnešního dne bylo v závodě Počerady vyrobeno více než 250 milionů metrů čtverečních desek!

V roce 1993 začala výroba suchých maltových směsí v továrně Kbely. Postupem času se v pražském závodě rozjela výroba maltových směsí, spárovacích hmot, nivelačních stěrek, šlechtěných omítek, sádrových omítek atd. Do dnešní doby bylo ve Kbelích vyrobeno více než 3,5 milionu tun suchých maltových směsí. Rozvoj a úspěchy firmy Knauf na českém trhu si vyžádaly investice přesahující téměř dvě miliardy korun.

Pozice firmy Knauf na českém trhu rok od roku posilovala a tento trend nezastavila ani ekonomická krize posledních let. Svůj podíl na tom má i vývoj nových produktů s přidanou hodnotou, které přinášejí uživatelům i zpracovatelům výrazný prospěch. Knauf se například úspěšně zapojil do programu Zelená úsporám, když uvedl na trh zateplovací systém ETICS. V posledních letech představil novinky v podobě zcela unikátních desek jako Diamant, Aquapanel, Silentboard, Safeboard, Massivbauplatte apod. Také konečnému zákazníkovi a uživateli nabídl výrobky v podobě Gartenbauprogrammu (produkty na úpravu zahrad a okolí domu) nebo ucelené řady vysoce kvalitních barev s dlouhou životností TS Colors a dalších produktů potřebných v domácnosti jako například rychletuhnoucí sádru nebo cement apod. Společnost Knauf Praha se v posledním roce rovněž zaměřila i na stárnoucí železobetonové konstrukce a nabídla trhu komplexní systém Tiefbau, který řeší sanaci těchto staveb. V letošním roce představuje Knauf další novinky, mezi kterými je sádrokartonová deska Topas, která splňuje náročné požadavky na vysokou únosnost stěn pro zavěšení různých předmětů a také nový tmel Knauf Q2 Super. Stranou však nezůstala ani stavební chemie. Vedle těchto úspěchů vynakládá firma Knauf Praha nemalé prostředky na zdokonalení systému školení, vzdělávání a rozvoje servisních služeb pro své zákazníky.

Společnost Knauf Praha slaví letos 20 let na českém trhu. Za tu dobu se stala bezesporu jedním z nejdůležitějších hráčů v oblasti suché výstavby.

www.knauf.cz