Přitlačením rozvinutého nosného materiálu na podklad dosáhneme maximální lepivé síly. Výrobky switchTec® jsou moderní alternativou tradičních tekutých lepidel.
Sigan®: nejnovější generace technologie lepení - switchTec®
Pomocí Sigan® je možno provádět velmi rychlou a snadnou pokládku podlahových krytin. Při pozdějším sejmutí krytiny garantuje Sigan® zcela bezezbytkové odstranění. Patentovaná výrobní inovace přináší lepení elastických podlahových krytin a koberců zcela nové dimenze.

V dnešní době, kdy je stále větší důraz kladen na rychlost, nejvyšší kvalitu bezpečné pokládky s možností následné časté obměny podlahové krytiny podle měnících se módních trendů resp. pocitového rozpoložení uživatele, je to tak říkajíc klasický učebnicový příklad. A to nesmíme ani zapomenout na fenomén, který dnes není snad lhostejný nikomu: používání výrobků šetrných k životnímu prostředí, a to v celém svém cyklu: suroviny, výrobní technologie, aplikace, užití, likvidace...

Realizační firma dostala zadání, aby v průběhu víkendových dní položila na ploše ca 330 m2 novou PVC podlahovou krytinu na krytinu původní a přitom musela garantovat, že případná budoucí další výměna proběhne opět rychle, snadno, čistě, beze zbytků a bez poškození podkladu.

Ze školy i ze života člověk ví, že většina úloh mívá vícero řešení: dobrá, horší i špatná, rychlá či pomalejší, drahá nebo levná, tradiční či progresivní... ale upřímně si řekněme, proč se bránit řešení optimálnímu ve všech směrech?

A takové řešení bylo zvoleno pro výše uvedené zadání v patře s administrativními a jednacími prostory Zákaznického centra automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Realizační firma HAMED s.r.o. z Mělníka po dohodě s investorem a konzultaci se zástupci společnosti Uzin s.r.o. využila jako podklad pro pokládku nové PVC podlahové krytiny stávající krytinu Marmoleum a nejmodernější švýcarskou technologii lepení switchTec®. Vlastní podlaha je přitom tvořena kovovou nosnou konstrukcí se zdvojenou podlahou, OSB deskami a přímo lepenou výše zmíněnou podlahovou krytinou Marmoleum. Pracovníci firmy HAMED v prvním kroku provedli ohledání "místa činu", tzn. zjistili zda původní krytina není v některých místech odtržena od podkladu či jinak znatelně poškozena. Veškeré nečistoty byly odsáty z plochy výkonným vysavačem, čímž se připravila půda pro vlastní aplikaci lepící folie Sigan 2 - jednoho ze tří základních reprezentantů technologie lepení switchTec®.

V krátkosti řečeno, výrobek Sigan je mikroperforovaná oboustranně lepící folie v roli, se zabudovanými odvzdušňovacími kanálky pro dokonalé celoplošné lepení podlahových krytin, přitom však garantující její možnost budoucího snadného odstranění beze zbytku. Mikroperforace a odvzdušňovací kanálky zvyšují komfort aplikace, protože zamezují vzniku vzduchových bublin při lepení folie na podklad. To, že podlahová krytina je dokonale fixována na podklad, ale zároveň je ji možno později snadno sejmout (spolu s folií Sigan) je dáno rozložením lepivého účinku folie: cca 20 % působí mezi podkladem a spodní stranou folie a zbylých ca 80% mezi vrchní stranou folie a podlahovinou. Součástí balení je i obvodová oboustranně lepicí páska.

Vlastní proces lepení resp. pokládky nové podlahové krytiny začal právě nalepením pásek na podlahu podél obvodových stěn a kolem všech stavebních částí. Značná členitost prostoru a řada stavebních komponentů (např. kulaté krytky pro kabelové rozvody v podlaze) spolu s architektonickými prvky v prostoru (např. ukotvené stožáry, zábradlí apod.) si vyžádaly pečlivé oblepení páskou, ale pak už šlo vše ráz na ráz. Následovalo rozvinutí a položení základního pásu folie spolu s krycím papírem ve směru zamýšleného směru pokládky PVC podlahové krytiny s jejím následným celoplošným dokonalým vyhlazením přítlačným korkem (tip: pro dokonalejší vyhlazení se doporučuje oblepit korek kouskem koberce). V místech dotyku s hranou obvodové pásky se folie odřízla. Stejným způsobem ve velmi rychlém sledu za sebou následovala pokládka dalšího pásu Sigan 2 na styk s předchozím pásem (povolený odstup mezi jednotlivými položenými pásy folie je max. 3 mm). V dalším kroku byla celá plocha ještě jednou důkladně vysáta a zbavena všech případných nečistot a zaválcována válcem.

Po pokládce folie Sigan 2 přikročili pracovníci firmy HAMED k okamžité pokládce vlastní podlahové krytiny PVC Objectfloor, kterou nechali před tím rozvinutou aklimatizovat na podmínky prostředí. Rovnoběžným podélným seříznutím hran byly srovnány případné drobné deformace okrajů podlahové krytiny a sníženo vnitřní pnutí v krytině. Jednotlivé pásy byly nahrubo přiřezány na požadovanou délku, svinuty opět do role a dopraveny na místo pokládky. Pro pokládku prvního zakládacího pásu podlahové krytiny bylo s ohledem na výše zmíněné stavební prvky zvoleno optimální místo. Role byla tradičním způsobem rozvinuta v pásu z kraje do kraje, na konci hrubě přiřezána a následně přetažena do půlky své délky zpět proti směru pokládky na výchozí místo kladení.

A nyní se opět vracíme k obvodové lepící pásce a folii Sigan. Stáhneme ochranný papír jak z pásky, tak i z folie a to až do místa ohybu položené podlahoviny, přičemž papír odřežeme cca 10 cm před ohybem a přeložením kousku neodřezaného papíru vytvoříme záložku, kterou podložíme pod ohyb podlahoviny. (tip: tato záložka nám poslouží pro lepší úchop a manipulaci při snímání druhé půlky ochranného papíru).

Na obnaženou část folie Sigan navalíme tradičním způsobem podlahovou krytinu a celoplošně řádně vyhladíme. Stejným způsobem postupujeme i s druhou polovinou pásů podlahových krytin. Jednotlivé pásy PVC podlahové krytiny byly položeny vedle sebe v jednom směru s mírným přesahem. Nožem s háčkovou čepelí byl okraj vrchního pásu podlahoviny seříznut s hranou spodního pásu. Následovalo opětovné celoplošné převálcování přítlačným válcem. Spáry mezi jednotlivými pásy byly vyfrézovány drážkovací frézou a následně svařeny. Přebytky svařených spojů byly odříznuty s rovinou podlahové krytiny a... hotovo.

Pochopitelně zmíněnou technologií switchTec® byly provedeny i obvodové sokly či fabiony a to dokonalým naformátováním podlahové krytiny v jednom kuse bez nutnosti dodatečného napojování. Tyto detaily už jenom podtrhly dokonalý dojem z nově položené podlahové krytiny.

Fortelná práce zkušených pracovníků podlahářské firmy HAMED, moderní technologie lepení switchTec® a nová PVC podlahová krytina Objectfloor splnily beze zbytku původní zadání investora včetně garance, že až se pracovníkům autosalonu podlaha okouká, není nic snazšího, než ji zase rychle a snadno vyměnit.

Závěrem:

Nadnárodní koncern Uzin Utz Group v rámci své kompetenční značky UFLOOR Systems zadal v předloňském roce agentuře GfK Markforschung zpracování studie "Podlahová technika 2010", která měla za úkol zmapovat měnící se potřeby zákazníků. Tato studie potvrdila rostoucí význam tzv. "suchého lepení" podlahových krytin. Rovněž dokladovala, že: přes 70 % podlahářských prací představují renovace, průměrný interval renovací se aktuálně pohybuje kolem 11 let, ale v případě nabízených výhod technologie switchTec® (rychlost, čistota, žádný zápach, možnost odstranění podlahové krytiny beze zbytků) je 25 % respondentů připraveno měnit podlahovou krytinu již každých 6 let...