Dnes je z celkového počtu obaloven v ČR téměř 20 % od firmy ASKOM a. s., stejně tak z celkového množství obalené směsi za poslední roky bylo bezmála 20 % vyrobeno na obalovnách ASKOM.

Původní právní formou společnosti ASKOM byla společnost s ručením omezeným. Ta byla v roce 2004 změněna na akciovou společnost, s přijetím NOZ je akciová společnost řízena statutárním ředitelem a správní radou.

Tato brněnská firma letos na jaře oslavila 25 let úspěšného působení nejen na českém stavebním trhu. O rozhovor jsme v této souvislosti požádali předsedkyni správní rady firmy ASKOM a. s., paní Ladislavu Šutákovou.

Jaké jsou hlavní aktivity společnosti a v jakých oblastech firma působí?

Působíme výhradně v oboru obaloven asfaltových směsí. Výhodou je maximální soustředění všech pracovníků na dané téma, na druhé straně jsme si vědomi možným ohrožením případnými výkyvy trhu. Naší snahou je proto dokázat zákazníkům, že jim spolupráce s námi přináší jistotu spolehlivého provozu, rychlého odborného servisu a včasnou dodávku potřebných náhradních dílů. Můžeme to doložit skutečností, že jedna z našich prvních obaloven vyrobila již více než 2 mil. tun obalené směsi.

25 let od založení společnosti samozřejmě dokazuje stabilní pozici na trhu nejen v ČR. Které mezníky v průběhu této doby byly pro vaši firmu nejzásadnější?

Mezníků bylo samozřejmě více a dnes je možné říci, že všechny byly stejně důležité. Vždy vzpomínáme na stavbu první obalovny v ČR pro tehdejší firmu SSŽ, na první dodávku do Ruska a na Ukrajinu, stěhování do vlastních prostor s dostatečnou skladovací kapacitou pro náhradní díly a prostorem pro další rozvoj.

Vaše společnost vyrábí a dodává asfaltové obalovny. Jaké typy obaloven nabízíte investorům? Lze popsat, čím se v zásadě liší?

Zákazníkům můžeme nabídnout obalovny až do velikosti míchačky 4 t pro jednu záměs. Všechny možné varianty jsou popsány na našich webových stránkách. S každým zákazníkem dopodrobna probereme jeho individuální požadavky tak, aby byl s výsledkem maximálně spokojen. Dá se tedy říci, že každá naše obalovna je svým způsobem originál.

Zabýváte se také rekonstrukcemi starších obaloven?

Ano, i takovou „odbornost“ máme ve svém programu. Podařilo se nám přestavět řadu obaloven, které byly v ČR nebo na Slovensku postaveny ještě před rokem 1990. Dodáváme technologické celky, kterými původní obalovny, ať už ASKOM nebo jiných výrobců, nejsou vybaveny.

Každá obalovna musí být vybavena řídicím systémem. Ten dodáváte také? Mohla byste jej stručně charakterizovat?

Řídicí program, kterým jsou naše obalovny ovládány, je, slovy jednoho ze zákazníků, spolehlivý a pro obsluhu uživatelsky příjemný. Zvlášť cenné zkušenosti máme z Polska, kdy jeden ze zákazníků nainstaloval tento program na obalovnu jiného výrobce.

Co poskytujete v oblasti služeb a servisu?

Snažíme se poskytnout maximum toho, co zákazník požaduje. Největší předností našeho servisu je jeho rychlost a cena náhradních dílů.

Pojďme se blíže podívat na referenční realizace. Kolik obaloven jste za dobu své existence zrealizovali a pro jaké zákazníky?

Jak již bylo řečeno, máme dvacetiprocentní podíl obaloven vyrobených a dodaných na českém trhu, dále jsme dodali obalovny asfaltových směsí na Slovensko, do Polska, Ruska a na Ukrajinu. Byli jsme i v tendru v Litvě. V Polsku máme výhradní zastoupení.

Mezi našimi zákazníky jsou jak velké nadnárodní stavební společnosti jako např. EURO­VIA CS, a. s., Skanska ­Asfalt s. r. o., METRO­STAV a. s., SWIE­TELSKY stavební s. r. o., COLAS CZ a. s., Porr a. s., OHL ŽS, a. s., na Slovenku např. společnosti ­Doprastav Asfalt, a. s., DOPRA-VIA, a. s., VÁHOSTAV – SK, a. s., tak české společnosti jako M - SILNICE a. s., Vodohospodářské stavby s r. o. - Teplice, SaM silnice a mosty a. s. - Česká Lípa, B E S s. r. o., JANKOSTAV s. r. o., SILASFALT s. r. o., SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a. s., SILNICE MORAVA s. r. o. atd.

Dnes se již setkáváme s poptávkou po nových obalovnách na místě stávajících obaloven asfaltových směsí naší výroby.

Jak by se měl potenciální investor zachovat v případě zájmu o dodávku od vaší firmy?

Doporučila bych mu informovat se o možnostech na webu, sjednat si schůzku s našimi odbornými pracovníky, nechat si vypracovat cenovou nabídku a navštívit realizované stavby.

Jak vidíte budoucí působení firmy a co byste ráda vzkázala partnerům?

Optimisticky, spolehlivý partner v obchodě, poděkování za důvěru...

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

 

www.askom.cz