Pro řešení inženýrských a geotechnických úloh nabízí ARCADIS Geotechnika a.s. využití progresivní technologie sběru prostorových dat pomocí laserového skenovacího systému HDS 3000 od švýcarské firmy Leica Geosystems. Technologii laserového skenování nabízí ARCADIS Geotechnika a.s. již od roku 2001 první v České republice) a za 11 let jejího používání získala značné zkušenosti.

Systém HDS (High-Defini­tion Surveying) umožňuje bezkontaktní prostorové zaměřování, trojrozměrné modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor nebo libovolného terénu na vzdálenost až 150 m s mimořádnou rychlostí, přesností, kompletností a bezpečností. Při doporučené pracovní vzdálenosti do 50 m je přesnost určení prostorové polohy bodu 6 mm, pro modelovanou plochu je přesnost 2 mm. Virtuální 3D model nasnímaného objektu je pomocí software Cyclone zobrazen ve formě tzv. mraků bodů a lze jej převést do CAD systémů ve 2D nebo 3D (AutoCAD, MicroStation).
Systém HDS je neustále inovován, nedávno byl doplněn o speciální software Cyclone – Publisher pro publikování výsledků měření skenerem v prostředí internetu a také o zpracovatelský program PhotoModelerScanner. Tento program umožňuje přesné 3D modelování složitých polygonových struktur, např. strmých skalních stěn a svahů.

Aplikace laserového skenování
•    zaměřování skutečného stavu budov, mostů, tunelů, podjezdů, propustků a dalších objektů, určených pro rekonstrukce - zpracování neexistující projektové dokumentace
•    dokumentace průběhu výstavby, zejména pozemních komunikací nebo ražby tunelů - opakovaným zaměřováním a porovnáváním s projektem je prováděna kontrola přesnosti a kvality prací (kontrola kubatur, geometrické přesnosti, rovinnosti ploch, ostění tunelů, objemy nadvýrubů a podvýrubů, digitální rozdílové modely terénu a tunelů, měření průjezdních profilů)
•    topografické mapování pro rozšiřování silnic a dálnic, tunelů, parkovišť, stavenišť přehradních profilů atp.
•    zaměřování objemů zemních prací nebo skládek, sledování poklesů terénu
•    zaměřování složitých technologických celků a konstrukcí
•    zhotovení virtuálních modelů provozů
•    topografické mapování kamenolomů, strmých svahů (zářezů, sesuvů), tunelových portálů, opěrných a skalních stěn, mapování v dolech nebo v jeskyních
•    celá oblast architektury, fasády a interiéry, dokumentace památek a uměleckých děl, 3D archeologie
•    oblast správy nemovitostí, filmový průmysl

Výhody technologie HDS
•    přesné a kompletní zaměřování stávajícího stavu konstrukce, terénu nebo podzemního prostoru s výrazně vyšší produktivitou a finančními úsporami
•    významné zkrácení práce v terénu či v tunelu při podstatně vyšší bezpečnosti
•    měření na probíhající stavbě nebo za plného provozu
•    vysoká spolehlivost výsledků, eliminace chybných nebo nepřesných měření, získání ucelenějších informací, které podstatně snižují potřebu dalšího doměřování
•    přesné a efektivní 3D modelování, vizualizace a generování 2D výkresů (půdorysy, řezy atp.)
•    velmi rychlé zpracování prostorových digitálních modelů terénu, podzemních i jiných konstrukcí
•    časové i finanční úspory při projektování, snadné dodatečné změny a doplňování projektů

Reference společnosti
ARCADIS Geotechnika a.s. standardně používá technologii laserového skenování přes 11 let. Naši specialisté již zaměřili skutečný stav několika desítek tunelů, mostů, svahů a skalních stěn, exteriérů i interiérů staveb a konstrukcí v České republice i v zahraničí:

Dopravní infrastruktura
Silnice I/35 – sesuvné území u tunelu Hřebeč, silnice R10 – Stará Boleslav – vnitřní tubusy mostu, Kněžice – rekonstrukce železničního náspu, Praha – tramvajová trať Hlubočepy–Barrandov, silnice I/10 – Dolánky u Turnova – skalní stěna, D8 – Chabařovice – dálniční most, silnice II/118 – Hluboš – svah, Klášterec – železniční zářez, silnice I/37 – Karlov – propad povrchu silnice.

Tunely a štoly
Praha – metro IV.C1 – stanice Kobylisy, tunel Hněvkov II, D5 – tunel Valík, Praha – tunely Mrázovka, obchvat Besançon – tunel Fontain (Francie), Mlčechvosty – portál tunelu a gabionová zeď, železniční tunel Bánská Bystrica (Slovensko), Brno – tunel Dobrovského – štola, D8 – tunely Panenská, Pražský silniční okruh – tunely Lochkov, železniční tunely na trati Votice – Benešov, podzemní výukové středisko ČVUT – štola Josef.

Skalní stěny a svahy
Dolní Žleb u Děčína, Jelenec (Slovensko), železniční trať Strakonice – Volary, Vrané nad Vlta­vou, silnice III/2099 – Loket, Praha – Klárov, Chambery – skalní stěna (Francie), Děvín – skalní masiv pod hradem (Slovensko), Český Krumlov – skalní svah Pod Kamenem, železniční stanice Hoštejn.

Průmyslové, občanské a historické stavby
Praha – malá dvorana Veletržního paláce, Příšovice – haly Grupo Antolin – rovinnost podlah, Jaderná elektrárna Mochovce – stavební konstrukce (Slovensko), Čestlice – ocelová konstrukce
Aquaparku, Praha – Německá
škola – skutečný stav fasád, Bratislava – historické budovy (Slovensko), elektrárna Chvaletice – chladicí věž, Praha – bytové domy Trigema – rovinnost ploch, Lyon – bazilika Fourvière (Francie), Plzeň – střešní konstrukce haly, Praha – Karlův most – skutečný stav soch a sousoší.

Ostatní
Noordhollands Duinreservaat – písečné duny v rezervaci (Nizozemsko), Nejdek – stavební jáma, film Hellboy – kulisy, Chrudim – archeologické vykopávky, Chabařovice – sesuv povrchu skládky  nebezpečného odpadu.

Laserový skenovací systém HDS významně obohacuje nabídku služeb inženýrské geodézie ARCADIS Geotechnika a.s. V porovnání s tradičními metodami získají naši klienti přesnější, spolehlivější a kompletnější výsledky zaměření, včetně 3D modelu, a to v mnoha případech za stejnou nebo dokonce za nižší cenu.

Zpracoval: Ing. Vladimír Pachta
Fotografie: RNDr. Jiří Nedvěd

ARCADIS Geotechnika a.s.
pracoviště inženýrské geodézie
Geologická 4, 152 00 Praha 5
tel.: +420 234 654 111, fax: +420 234 654 112
info@arcadisgt.cz , geodezie@arcadisgt.cz
www.arcadisgt.cz