V oblasti kamerových systémů jsme nyní svědky velké revoluce, a to přechodu z analogové technologie kamer na čistě digitální.

Analogové vs. digitální kamerové systémy

Nejrozšířenějším typem kamerových systémů současnosti je takový, který využívá analogové kamery (digitálně se v nich obraz jen upravuje, ale na výstupu je opět analogový) a digitálního videorekordéru nebo počítače s analogovými vstupy. V záznamových zařízeních je obraz opět digitalizován a uložen v této podobě na pevné disky (HDD). Největší výhodou analogového signálu je přirozená rychlost zobrazování na monitoru - plynulý pohyb.

Jsou zde však také nevýhody. V případě montáže systému v dané budově je hlavním negativním rysem analogové technologie to, že každá kamera musí mít svůj vlastní kabel, který vede od této kamery až do místa zpracování (videorekordér, matrix, monitor apod.), přičemž nezáleží na druhu kabelu (koaxiální, datový UTP nebo optické vlákno). Z této vlastnosti vyplývá vysoká náročnost na kabeláž, a to zejména v rozsáhlých areálech s mnoha budovami umístěnými na velkém prostoru. Tam je nutné instalovat velké množství dlouhých kabelových tras, které navíc z důvodu útlumu vyžadují kvalitnější kabely, u nichž je cena vyšší. Dalším problémem může být specifičnost kompozitního videosignálu, který kamery produkují. Tento signál vyžaduje konkrétní speciální typ přenosové trasy, takže využití stávajících kabeláží v budově z důvodu úspory nákladů může být velmi problematické, ne-li nemožné.

Řešení nabízí právě nastupující plně digitální kamerové systémy, u nichž je signál již za snímacím čipem kamery digitalizován (někdy již přímo v čipu) a na výstupu z kamery vychází digitální datový tok v některém ze standardních protokolů počítačové sítě Ethernet - TCP/IP, UDP atp. Kamera je připojena k síti stejným způsobem jako např. počítač, a to do nejbližšího switche (pozn.: jeden síťový switch umožňuje podle počtu svých portů připojit obvykle 4 až 48 zařízení - kamer). Výstupem ze switche je pouze jeden datový kabel UTP nebo jiné médium vhodné pro přenos dat (optické vlákno, ­Wi-Fi pojítko). Jedna trasa (kabel) takto může přenášet signál až z desítek kamer (záleží na její datové propustnosti). Switche je možné zapojovat podle potřeby - např. podle struktury objektu, takže pokud areál obsahuje více budov a velín je v jedné z nich, lze ze sledovaných prostor vést do centrály vždy jen jeden kabel, který bude zapojen do centrálního switche. Do tohoto switche pak bude opět jediným kabelem připojen monitorovací počítač(-e), záznamové zařízení nebo server(-y). Úspora kabeláže oproti analogovému systému je naprosto evidentní.

Systém Indigo Vision

To ale zdaleka není vše. Špičkový systém Indigo Vision je toho důkazem. Při použití systému Indigo Vision je možné přenášet po stejném kabelu jako obraz také další informace - např. poplach (alarm, požární signalizace), obousměrný zvuk (ozvučovaní systém) či ovládání vzdálených zařízení (dveře, závory, světla atd.). Pro několik systémů lze tedy použít pouze jednu kabeláž. Navíc díky velmi úspornému datovému toku, který používá systém Indigo Vision, lze využít i stávající počítačovou síť objektu, přičemž není třeba se obávat jejího zahlcení. Systém Indigo Vision je díky kompresi obrazu H264 velmi úsporný a navíc obsahuje softwarové moduly, které umožňují řídit tok obrazových dat v síti tak, aby data důležitá pro uživatele sítě (např. ekonomický systém podniku, řízení výroby apod.) měla vždy volný prostor pro nerušený průchod.

Vytvoření sledovacího pracoviště v systému Indigo Vision je velmi jednoduché. Do prostoru zamýšleného velína je instalován počítač s potřebným počtem monitorů. Jeden sledovací počítač se softwarem Control Center může zobrazit současně až 100 kamer v plynulém pohybu stejně jako u analogového signálu. Tato schopnost je u digitálních IP kamerových systémů výjimečná, protože většina z nich neumožňuje plynulý pohyb obrazu srovnatelný s analogovým. Indigo ­Vision ano. Zobrazovací PC je připojen pouze jedním kabelem do centrálního ­switche. Přestěhování nebo vytvoření dalšího sledovacího místa je velmi jednoduché. V zásadě spočívá v instalaci PC s monitory a jeho připojení do sítě kamer jedním kabelem nebo je možné využít stávající počítač, např. na stole vedoucího, pro zobrazování a přehrávání záznamů. Software Control Center je v českém jazyce.

Systém je připraven na vložení mapy státu, města, čtvrti, areálu, budovy, patra nebo místnosti pro přehlednější obsluhu. V mapě mohou být zobrazeny ikony kamer, zabezpečovacích a požárních detektorů, čteček karet i jiných zařízení budovy. Systém umožňuje i dálkovou správu vzdálených objektů, které jsou přehledně umístěny do mapy a hlavního menu. Takto je možné z jednoho nebo několika velínů spravovat např. síť poboček po celé republice, Evropě nebo ve světě. Pouhým kliknutím v mapě je vyvolán příslušný obraz. Při výskytu poplachové události v objektu (např. v Karlových Varech) se ozve navolený zvuk spolu s obrazem z kamery a vše se přepne na hlavní monitor. Otočné kamery je možné ovládat myší přímo v obraze nebo připojenou klávesnicí s 3D joystickem.

Indigo Vision disponuje pokročilými funkcemi analýzy obrazu v reálném čase, což umožňuje snížit počet pracovníků dohledu ve velíně, protože nemusí nepřetržitě sledovat obrazovky. Systém sám vyhodnotí pohyb nesprávným směrem, neobvyklé zdržování se ve vyhrazeném prostoru, zapomenutý předmět, zmizení předmětu z obrazu, vytvoření davu, kolony automobilů, nahromadění výrobků na pásu, apod. Na tuto událost je upozorněna obsluha a současně je proveden automatický záznam s označením pro budoucí snazší dohledání.

Vyhledávání záznamů v systému Indigo Vision je opravdu komfortní. Hledat je možné podle seznamu záznamů, zobrazených náhledů snímků v čase, pohybu ve vyznačené oblasti s určením směru hledaného pohybu a velikosti pohybujícího se objektu nebo podle hledané události. Během přehrávání lze nastavit synchronizaci přehrávání ostatních kamer podle jedné referenční, což umožňuje velmi přesné vyhodnocování průběhu událostí s přechodem z jednoho záběru do druhého. Zálohování důležitých událostí např. na disk DVD je opět unikátně rychlé. Pro příklad: jedna hodina záznamu na pevném disku se přehraje na záložní médium zhruba za 15 - 20 sekund!!!

Systém Indigo Vision nepracuje pouze s digitálními kamerami, ale je možné do něj připojit i analogové kamery přes speciální převodníky (videoservery). Tuto vlastnost lze výhodně využít např. při rekonstrukci (renovaci) staršího kamerového systému, kde původní analogové kamery ještě vyhovují nebo není možné je z nějakého důvodu vyměnit. Zákazník nahradí původní zastaralé nahrávací zařízení a maticový přepínač systémem Indigo Vision. Získá tím modernější "up to date" systém s množstvím již zmíněných unikátních funkcí a možnost nové kamery připojovat jen pomocí jednoho datového kabelu (použít plně digitální IP kamery). Další možností využití kombinace analogových kamer s digitálními může být také v případě rozšiřování dříve realizované první etapy areálu. Kamery z původní etapy jsou připojeny do nového systému a nové budovy jsou osazeny již moderními IP kamerami.

Příklad z praxe

V České republice proběhla v uplynulém období velmi úspěšná renovace známého obchodního centra Excalibur City v Hatích u Znojma. Tento areál se skládá z mnoha budov roztroušených na velké ploše, přičemž správa je soustředěna do jednoho centra. Každá budova je vybavena velmi početným kamerovým systémem. V průběhu let došlo vlivem přírodních podmínek k narušení poměrně náročné kabeláže mezi budovami a obrazy kamer začaly být nevyhovující. Jelikož nebylo možné realizovat mezi budovami výkopy, hledal se systém, který by při zachování 100 % kvality obrazů ze stávajících kamer dokázal využít některý z funkčních kabelů. Původní kamery musely být ponechány, protože unikátní interiéry neumožňovaly výměnu koaxiální kabeláže za datovou, tudíž nebylo možné použít digitální IP kamery.

Po provedených zkouškách systémů několika výrobců byl vybrán jako nejlepší systém Indigo Vision. Jako jediný nabídl možnost přenosu všech kamer z jednotlivých objektů pouze pomocí jednoho datového spoje při zachování 100% kvality a rychlosti zobrazování jako u analogového signálu a současně bezkonkurenční komfort obsluhy "živého" zobrazení a záznamu (viz. výše).
Navíc díky velmi úsporné digitální kompresi se prodloužila doba zachování záznamu na serveru zhruba desetinásobně.

Tuzemské a zahraniční realizace

Systém v České republice nabízí zhruba od poloviny minulého roku společnost KPZ electronics s.r.o. Již za tak krátké období si našel mnoho spokojených uživatelů. Jmenujme např. již zmíněné obchodní centrum Excalibur City, výrobce baget Crocodille, výrobce léků Pliva-Lachema, výrobce kabelů Prakab nebo opravny Ryko Děčín. Ze světových realizací uveďme např. letiště v Bruselu (přes 1000 kamer) a v Amsterdamu, U-bahn v Berlíně, Britské dráhy, ZOO ve Vídni, hranice mezi USA a Kanadou s využitím kamer s full HD rozlišením, IKEA France, Maersk a celá řada dalších míst včetně kasin a městských kamerových systémů.

Společnost KPZ electronics s.r.o. je předním českým výrobcem a distributorem elektronických zařízení pro ochranu osob a majetku, a to především z oblasti bezpečnostních kamerových a sledovacích systémů a systémů průmyslové televize CCTV. Spolupracujeme s mnoha distributory a montážními společnostmi těchto zařízení v ČR a naše produkty je možné najít v budovách v ČR i zahraničí. Pořádáme individuální i pravidelné prezentace a školení pro projektanty a odborné techniky zaměřené na problematiku kamerových systémů. Kromě distribuce systému Indigo Vision disponujeme vlastním vývojem a výrobou doplňků kamerových systémů a napájecích zdrojů. Jsme partnery Panasonic pro kamerové systémy a tchajwanské společnosti Merit Lilin.

Všechny zájemce o systém srdečně zveme na veletrh Ampér 2009 do haly č. 5 (31. 3. - 3. 4. 2009, PVA Letňany), kde bude systém Indigo Vision "naživo" v provozu nebo do naší předváděcí místnosti v sídle společnosti v Praze Modřanech. V případě zájmu o předvedení přímo v "terénu" je možné domluvit u některého z uživatelů prohlídku. Pro ostatní zájemce doporučuji navštívit internetové stránky
www.indigovision.cz.