Bentonitové hydroizolace
Hydroizolace staveb, zejména proti tlakové vodě, patří k nejobtížnějším úkolům, které se v rámci výstavby budov pozemního i dopravního stavitelství musí řešit. Obtížnost tohoto úkolu spočívá jednak v tom, že v hydroizolační technice se vyžaduje absolutní spolehlivost řešení související s tím, že případné nedostatky, chyby a poruchy zkracují životnost stavby a způsobují technicky obtížná řešení a značné škody. Tato disciplína je náročná také z důvodu obtížného zjištění hydrogeologických poměrů a konkrétní interakce stavby s okolím v důsledku hydrofyzikál­ního, mechanického a korozního namáhání hydro­izolační soustavy.

Z ekologického hlediska se v posledních letech stále častěji začínají využívat pro stavební účely materiály na přírodní bázi. Mezi přírodní materiály pro zhotovení hydroizolací patří také jílovité minerály. Tyto absorpční materiály - bentonity mají vysokou utěsňovací schopnost, protože vážou vodu. Bentonitový jíl je uspořádán vrstevnatě, z extrémně malých šupinatých částic s iontovým nábojem. Těsnící účinek vzniká silným bobtnáním tak, že se molekuly vody uloží mezi šupinky materiálu, a bentonit tím může zvětšit svůj objem 15 až 20 krát.

Mezi částicemi působí síly kladných a záporných nábojů. Molekuly vody jsou přitahovány do této struktury interakcí s kladnými a zápornými náboji. Jakmile se voda dostane do styku s materiálem, její molekuly se vklíní mezi částice bentonitu a oddělí je, čímž dojde k roztažení. Hydratované částice bentonitu nepropustí žádnou další tekutinu. Působením hydrostatického tlaku na bentonit se částice ještě více sem­knou a fungují jako kulový ventil (čím větší tlak, tím větší a účinnější utěsnění).

Mezi rizikové, ale běžně používané hydroizolační systémy spodních staveb patří:
•    nátěry a stěrky většiny materiálových variant,
•    jednoduché fóliové systémy všech materiálových variant,
•    hydroizolace z veškerých oxidovaných asfaltových pásů,
•    vodostavební betony,
•    hydroizolační clony (infúze) všech materiálových variant.

Technologie, které se v současnosti nejvíce používají proti tlakové vodě, jsou:
•    dvojitá (dvouvrstvá) fóliová hydroizolace s kontrolními (sanačními) sektory s distancí mezi fóliemi vytvořenou nopky na jedné fólii nebo drenážní ­fólií,
•    bentonitové membrány (i předhydratované),
•    kombinované geomembrány složené z HDPE fólií a bentonitových geotextilií,
•    vícevrstvé hydroizolace z modifikovaných živičných pásů.

Praktické realizace ukázaly výhody použití bentonitových membrán:
•    jednoduché a rychlé pokládání (podklad z betonu není podmínkou), přičemž ve svislé i horizontální poloze je možné přichycení hřebíky s podložkou, případně přistřelením. Možnost pokládání při záporných teplotách,
•    menší závislost technologie na vnějších podmínkách,
•    snadné stykování pouze pomocí přesahu (přeplátování) a snadné provádění dalších detailů,
•    samozacelovací schopnost bentonitové membrány při průrazu vlivem bobtnání bentonitu, proto výztuž např. základové desky je možné pokládat přímo na izolaci (bez další ochranné vrstvy),
•    neomezená životnost hydroizolační membrány vzniklé bobtnáním bentonitu ve vymezeném prostoru (pod min. 150  mm tlustou železobetonovou deskou),
•    snadné zpracování projektové dokumentace, protože výrobci nebo dodavatelé mají obvykle zpracován manuál s řešením potřebných detailů,
•    schopnost bentonitových membrán izolovat stavbu i proti radonu.


Bentonitový hydroizolační systém DUAL SEAL®
V roce 2001 se začal dovážet do ČR a SR nový „dvojitý“ hydroizolační systém DUAL ­SEAL®. Ochranná a současně nosná vrstva je tvořena vysokopev­nostní polyetylenovou folií HDPE, na kterou je laminována vrstva sodného bentonitu, jako vrstva pojistná.

Od klasických hydroizolací se systém ­DUAL ­SEAL® odlišuje především samoopravnou vlastností – voda vnikne do poškozené membrány ­HDPE, sodný bentonit okamžitě začne reagovat s vodou (bobtnání) a začne proces utěsňování, během krátké doby (několik vteřin) je celá poškozená plocha pokryta expandovaným sodným bentonitem a vytvoří se 100% vodotěsný uzávěr,
•    zabraňuje pronikání vody mezi membránu a betonový povrch,
•    odolnost vůči hydrostatickému tlaku 46 m,
•    očekávaná životnost přes 100 let,
•    vysoká odolnost vůči proražení,
•    netoxické a šetrné vůči životnímu prostředí – vyhovuje zdravotní nezávadnosti (odborný posudek Státního zdravotního ústavu Praha),
•    odolnost vůči mikroorganizmům (bakteriím, houbám, plísním, kvasinkám),
•    rychlá a snadná instalace na čerstvý beton – může být pokládán na zhutněné, vlhké nebo zmrzlé plochy,
•    nevyžaduje základní nátěr (penetraci) a svařování teplem - na vodorovné konstrukce se membrány pokládají a spoje se pouze přelepují páskou, na svislé konstrukce se membrány nastřelují a spoje se přelepují páskou,
•    teplota při pokládce -30 °C až +55 °C.

Hydroizolační systém DUAL ­SEAL® tvoří:
•    DUAL SEAL® – hydroizolační membrána,
•    SUPERSTOP® – hydroizolační ucpávka,
•    DUAL SEAL® GRANULAR – granulovaný sodný bentonit,
•    DUAL SEAL® Mastic – bentonitový samoexpandující tmel,
•    DUAL SEAL® Term Bar – hliníková ukončovací lišta.

Hydroizolační membrána ­DUAL­ SEAL® spojuje pevnost, chemickou odolnost polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) a jeho odolnost vůči proražení s rozšířenými samotěsnícími vlastnostmi přírodní sodné bentonitové hlinky.
HDPE folie a sodný bentonit jsou spolu laminovány tak, že vytváří tuhou membránu. Je určena pro plošné izolace svislých i vodorovných konstrukcí. Dodává se ve třech různých typech: STANDARDNÍ, SLANOVODNÍ a jako třívrstvá s označením DUAL SEAL® LG, která je navržena speciálně pro pokládku na jakýkoliv zapažovací systém, nebo tam, kde se má beton nanášet přímo na bentonitový povrch membrány. Slanovodní typ se používá v podmínkách slané nebo brakické vody. Pro podmínky v ČR vyhovuje typ STANDARDNÍ. Celková tloušťka membrány je 3,5 – 4,5 mm a je dodávána v rolích 1,22 x 7,32 m.

DUAL SEAL® systém lze používat jako celek pro kompletní izolace staveb, pro vyřešení dílčího problému v určitých konstrukcích můžeme použít jednotlivé výrobky samostatně.

Betvar, a.s.
Řehořova 42, 130 00 Praha 3
Provozovna: Tiskařská 8a/620, 180 01 Praha 10-Malešice
tel.: 234 707 059, fax: +420 234 707 087
e-mail: izolace@betvar.cz, www.betvar.cz