Zažitými materiály se staly cementovláknité desky, desky ryze dřevovláknité, nebo dokonce sádrokartonové desky. Tyto všechny druhy materiálů však bohužel podléhají nadměrným vlhkostním poměrům, které panují v exteriéru.

V některých případech se jednalo o kombinace konstrukcí s venkovním zateplovacím systémem.

Při nevhodně naprojektovaném řešení v takto navrženém uzpůsobení dochází především k vypraskání spar, bobtnání, odlupování desek nebo k celkové degradaci materiálu.

Příkladem stavby, kde projektant navrhl již od počátku jiný materiál, se kterým se můžete setkávat častěji, je rekonstrukce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nová nadstavba byla od původního objektu oddělena mezipatrem, které bylo ze spodní strany celoplošně zapláštěno.

Celkem bylo zapotřebí opláštit 1300 m2. Pro jednoduchou montáž a vlastnosti materiálu byla použita cementová deska společnosti Knauf bez organické složky Aquapanel outdoor.

Na projektu v Praze 4 City Green Court bylo v nedávné době v různých částech budovy použito právě cementových desek Aquapanel outdoor. Velká pozornost již od návrhu projektu byla věnována opláštění vzduchotechnických šachet. V tomto detailu musela šachta odolat požárním požadavkům a vlhkosti, která bude v této šachtě, jakmile bude objekt v provozu.
Po konzultaci s technickým oddělením byl i podhled nad vjezdem do garáží taktéž opláštěn cementovými deskami Aquapanel.

Mezi hlavní přednosti této desky patří: 100% voděodolnost, objemová stálost, protipožární ochrana, nízká hmotnost, nosnost obkladu 40 kg/m2, dilatační úsek 15 m a ohebnost. Tuto desku lze použít do venkovního prostředí, přičemž u ní nebude docházet k degradaci.
Velmi dobrým řešením použití tohoto materiálu je například systém provětrávaných i neprovětrávaných fasád, venkovních podhledů či opláštění soklů vlhkých objektů. Tento systém s kombinací sádrokartonových konstrukcí je vhodný i pro lehké obvodové pláště.

Budoucí společnost bude zcela určitě klást důraz na konstrukce, které budou rychlejší než tradiční zděné konstrukce, budou tenčí a lehčí a budou mít menší nárok na spotřebu primární energie. Firma KNAUF v současné době vyvíjí různé druhy plášťů, které jsou z větší části tvořeny z odpadu nebo z obnovitelných zdrojů. Akustické a tepelné parametry těchto plášťů jsou přitom na lepší úrovni, než tradiční zděné konstrukce. Tyto fasády jsou postaveny na ocelových nebo dřevěných profilech. Jako finální opláštění figuruje provětrávaná konstrukce s deskou Aquapanel outdoor.
Problematika vlhkého soklu při zateplení se zvláště při rekonstrukcích týká většiny objektů. Velmi elegantně si můžeme pomoci právě již zmiňovanou deskou Aquapanel outdoor. Systém je kombinovaný s profily Dekmetal a je velmi jednoduchý.

Na vlhký sokl nebo provětrávanou fasádu se nejdříve namontuje nosný rošt, po té se aplikuje tepelná izolace a parotěsná fólie. Konečným krokem je montáž Aquapanelu outdoor společně s povrchovou úpravou.

Takováto provětrávaná fasáda nebo podhled má pak životnost 40 až 50 let bez známek poškození jako jsme zvyklí u jiných konstrukcí podobného charakteru    

Jiří Gina - KNAUF Praha

SERVIS HOTLINE - 844 600 600
www.knauf.cz