Šetříte čas a materiál a neriskujete případné nedostatky, které se mohou objevit při kontaktu dvou různorodých materiálů. Při výběru stavebního materiálu se však vyplatí myslet do budoucna a zvolit takový, který vyhoví i budoucím tepelně-technickým normám roku 2020.

Právě s ohledem na tento vývoj Ytong inovoval svou osvědčenou řadu tepelněizolačních tvárnic, určenou pro jednovrstvé zdění, a na trh přichází nová Lambda YQ. Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu.
Z porovnání s dosud nejznámějšími tvárnicemi Lambda+ s označením P2-350 je zřejmé, že se podařilo dosáhnout snížení objemové hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti. Přesněji, pevnost zdicích prvků v tlaku  fb (EN 772-1) je 2,2 N/mm2 a charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (EN 1996-1-1) je 1,56 N/mm2.

Snížení objemové hmotnosti a zlepšení struktury materiálu přineslo efekt zlepšení součinitele tepelné vodivosti ve vysušeném stavu λ10,dry = 0,077 W/(m.K), čemuž odpovídá návrhová hodnota λu = 0,083 W/(m.K). ­Návrhový součinitel přechodu tepla vypočítaného pro stěnu bez omítek tloušťky 375 mm s hodnotou
Uu = 0,213 W/(m2.K) je v intervalu doporučeném normou ČSN 730540-2 2011 pro pasivní domy. Zdivo tloušťky 450 mm splňuje i podmínku pro obvodové steny stanovené v Nové zelené úsporám a se zdivem tloušťky 500 mm je možné postavit dům s nejvyšší dotací od státu, a to bez zateplení stěn.

Díky těmto vlastnostem se Lambda YQ stává materiálem budoucnosti a její ­tepelněizolační vlastnosti plně vyhovují i novým tepelně technickým normám. Představuje tak nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století i bez dodatečného zateplení. Svou lehkostí přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení i mnoho stavebníků svépomocí. Lambda YQ si stále zachovává stejné přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým a takřka s neomezenou životností.
Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelně­izolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelněizolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ. Zakládací malta účinně zabrání vzniku tepelných mostů mezi základovou deskou a zdivem. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů a nabízí pětinásobně lepší tepelnou izolaci oproti běžné lepicí maltě. Společně s výztužnou tkaninou tak Ytong vytváří perfektní povrch bez prasklin pro dlouhou životnost stěny. Pomocí U profilů YQ je pak možné zhotovit překlady až do světlosti 4 000 mm. Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difúzních vlastností materiálu. To znamená, že dům „dýchá“ a reguluje vlhkost na optimální úroveň.

Xella CZ, s.r.o.
Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna
tel.: 547 101 124, fax: 547 101 103
Infolinka 800 828 828
e-mail: ytonglinka.cz@xella.com , www.ytong.cz