I když hladicí lišty Cat jsou již dnes považovány za jedny z nejmodernějších v tomto odvětví, konstruktéři v divizi Caterpillar Paving Products si plně uvědomují potřebu průběžného zlepšování.
Zákazníci nám poskytli cenné údaje o tom, jak dále zdokonalit stávající sortiment. Na základě tohoto vstupu a průzkumu specialistů v terénu navrhli konstruktéři čtyři klíčová vylepšení, která jsou postupně implementována v celém sortimentu hladicích lišt:
1.    Využití sběrnice CAN-bus
2.    Integrace vylepšeného systému pro kontrolu sklonu a spádu
3.    Vylepšení elektrického ohřevu
4.    Praktická skříňka na nářadí

Sběrnice CAN-bus

Toto stěžejní vylepšení již bylo použito u mnoha hladicích lišt Cat a ostatní jím brzy budou osazeny také. Sběrnice CAN-bus podstatně omezuje délku kabeláže mezi ovládacími prvky obsluhy a komponenty stroje. Některé nové hladicí lišty dokonce potřebují méně než padesát procent původní délky kabeláže.

Jak je taková úspora možná? Dříve bylo nutné vést kabel od kaž­dého ovládacího spínače přes kabelový svazek do ovládacího systému traktoru. Informace potřebné k provedení dané funkce byly poté vedeny zpět z tahače k příslušnému motoru nebo ovladači hladicí lišty dalším kabelovým svazkem. Nyní hladicí lišta ošetřuje tyto funkce interně a s tahačem si přenáší pouze relevantní informace po vyhrazených komunikačních kabelech.

Kratší kabeláž přináší zákazníkům dvě podstatné výhody. Jednak snižuje riziko problémů s elektroinstalací a jednak usnadňuje vyhledávání případných problémů. Technici a dokonce i pracovníci obsluhy budou moci řešit problémy podstatně snáze.

Hladicí lišta i nadále reaguje na všechny příkazy velmi rychle. Sběrnice CAN-bus je vlastně jen dokonalejší způsob vzájemné komunikace různých komponent. Změna principu komunikace ale umožňuje další vylepšování produktů bez nákladných zásahů do elektroinstalace.

Volitelný systém pro kontrolu sklonu a spádu (Cat Grade and Slope)

Zabudování tohoto systému do nových hladicích lišt odstraňuje nutnost spoléhat se pouze na obsluhu. Větší automatizace hladicích lišt přináší dodavatelům silničních povrchů lepší kontrolu nad výnosy a související úspory nákladů. Automatizovaný systém pro kontrolu sklonu a spádu současně napomáhá pokládat hladší koberce vozovek.
Implementace tohoto systému současně umožňuje stavebním dodavatelům těžit z kvalitativních posunů spojených s postupy 3D pokládky.

Vylepšení elektrických součástí hladicí lišty

V posledních několika letech se dodavatelé povrchů komunikací naučili využívat elektrický systém vyhřívání hladicí lišty zajišťující konzistentní dodávku tepla od jednoho konce lišty ke druhému. Konstruktéři ve společnosti Caterpillar proto upravili elektrický systém tak, aby prodloužili životnost topných těles.

Skříňka na nářadí

Některá vylepšení souvisejí méně s technikou a více s pohodlím obsluhy. To je i případ instalace skříňky na nářadí na nových hladicích lištách.
Tyto skříňky vyžadovali sami zákazníci. Jsou pohodlně umístěné, aby si pracovníci obsluhy mohli uložit důležité nářadí přímo „na palubu“ hladicí lišty.
Součástí závazku průběžného zdokonalování, který společnost Caterpillar přijala, je pomoci nalézat zákazníkům nové způsoby zvyšování produktivity a rentability na pracovištích. Informace o zavádění vylepšení hladicích lišt podle modelu vám poskytne váš prodejce Phoenix-Zeppelin.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
tel.: 266 015 111, fax: 266 015 360
www.p-z.cz