Nedílnou součástí vybraných pásových traktorů, kolových skrejprů, motorových grejdrů a hydraulických rýpadel Caterpillar splňujících emisní normu EPA Tier 4/EU Stage III jsou nyní prověřené systémy Cat® Grade Control. Zefektivňují ovládání i výkon stroje, snižují celkové náklady na vedení stroje na staveništi, zvyšují produktivitu práce stavební firmy a zajišťují, aby stroje vždy odváděly práci v nejvyšší kvalitě.

Systém Grade Control pracuje od prvního výkopu po finální povrchovou úpravu terénu, redukuje čas potřebný na zahájení prací a snižuje potřebu neustálé kontroly a přestavování značek zeměměřiči. Při instalaci na pásové traktory Cat D8T a D9T nabízí systém Grade Control automatizaci ovládání radlice ve třech základních režimech: hrubé řízení pro první zářez, sledování kvality terénních úprav při rozšiřování staveniště a Cat Grade Control s funkcí Integrated AutoCarry™ pro zajištění konzistentního zatížení radlice a omezení prokluzu pásu. Funkce Integrated AutoCarry ponechává nastavení sklonu radlice na obsluze, dokud jsou špičky radlice výše než stanovuje projekt. Systém spočítá tlak na radlici a upraví její výšku, a tak optimalizuje její konzistentní a efektivní zatížení.

Grade Control může být použit také v kombinaci se systémem Automatic Ripper Control, který nastavením správné hloubky při použití rozrývacího zubu redukuje nebezpečí prokluzu pásu a zajišťuje kvalitní rozrývání. Využití Grade Control pro stavební firmu znamená minimalizaci opotřebení, vyšší produktivitu práce a větší flexibilitu stroje. Navíc jsou tyto systémy plně kompatibilní s projektovými soubory a infrastrukturou AccuGrade™. V kabině nainstalovaný GPS systém zvyšuje spolehlivost a odstraňuje nutnost každodenní demontáže GPS přijímače. Také to znamená menší množství kabelů a senzorů v exponovaném místě montáže radlice a dále možnost kalibrace systému při výrobě. Nainstalováním systému Grade Control se také zvyšuje hodnota stroje pro případný pozdější prodej jako použité zařízení.

Grejdry: vylepšený výkon
Zcela nové možnosti získávají při použití systému Cat Cross Slope ­Grade Control motorové grejdry Cat M ­Series 2. Tento při výrobě nainstalovaný a zkalibrovaný systém umožňuje automatickou kontrolu příčného sklonu a je hned z výroby připraven k použití. Systém Cross Slope je plně kompatibilní se všemi sadami AccuGrade včetně laserových, ultrazvukových, GPS a UTS systémů. Dodržování správného příčného sklonu při zemních pracích zajišťuje, aby konstrukce a vlastnosti silnice odpovídaly projektu a umožňovaly lepší odvod vody a vyšší stupeň bezpečnosti.

Systém Cat Cross Slope poskytuje obsluze v reálném čase přesnější informace a pomáhá dosáhnout lepších výsledků s menším množstvím stresu a námahy. Systém dokáže automaticky ovládat jeden konec radlice grejdru, a tím umožní obsluze soustředit se na její druhý konec (obvykle na náběhovou hranu radlice), zatímco systém Cross Slope se postará o sklon radlice (obvykle ovládáním zadní hrany radlice). Díky tomu je dodržen konstantní příčný sklon a jsou splněny cílové parametry díla.

Systém Cat Cross Slope zajišťuje spolehlivý a trvalý výkon díky senzorům nainstalovaným při výrobě a běžným součástem stroje. Standardní informační displej v kabině umožňuje obsluze nastavení cílové hodnoty sklonu při současném zobrazení aktuálně naměřeného úhlu příčného sklonu v reálném čase. Systém dále vizuálně upozorňuje na směr sklonu radlice, což je důležité na relativně rovných silnicích, kde je to pro obsluhu obtížně viditelné. Motorové grejdry Cat vybavené systémem Cat Cross Slope nabízejí vyšší efektivitu práce, protože umožňují obsluze postupovat rychleji a přesněji, odebírají méně materiálu a mají nižší spotřebu paliva.

Efektivita práce při přemísťování zeminy
Kolové skrejpry Caterpillar již dlouhou dobu představují jedno z nejefektivnějších řešení pro přemísťování velkého množství materiálu. Nyní výrobce ještě zvyšuje účinnost těchto strojů, když pro modely 621H, 623H a 627H nabízí volitelnou výbavu zahrnující systémy Sequence Assist, Load Assist a Cat Grade Control.
Sequence Assist automatizuje pracovní cyklus výkop, transport, vysypání a návrat, a tak snižuje množství pohybů joystickem a zjednodušuje ovládání nástroje. Systém automaticky řídí cushion hitch, nastavení převodovky, vytlačovač a zdvihač, a tak omezuje fyzickou zátěž obsluhy.
Load Assist automaticky upravuje výšku řezné hrany, aby nedocházelo k prokluzu kol, ale bylo zajištěno plné, konzistentní a účinné zatížení lžíce a co nejefektivnější výjezd stroje ze zářezu. Obsluha ovládá pouze clonu, podobně jako při použití systému Auto­Carry u pásového traktoru.

U kolového skrejpru se systémem Cat Grade Control má obsluha manuální kontrolu nad řeznou hranou, když je lžíce nad projektovanou výškou, ale jakmile jedna nebo obě špičky dosáhnou projektem stanovené výšky, systém Grade Control automaticky zabrání řezné hraně jít níže, což velmi účinně eliminuje nákladné opravné práce.

Rýpadla: hloubka výkopu a sklon terénu
Cat Grade Control Depth & Slope pro hydraulická rýpadla řady E je jednoduchý a snadno použitelný systém, který obsluze poskytuje informace o hloubce výkopu a sklonu svahu. Na standardním displeji v kabině graficky zobrazuje informace, které obsluze pomáhají při kopání spodních vrstev, základů nebo sklepů, ale také příkopů, bočních svahů a náspů.
Vedle výstupu na standardní displeje stroje systém Cat Grade Control Depth & Slope obsahuje i z výroby kalibrované senzory poskytující v reálném čase informace o umístění zubů lžíce. Systém může být použit samostatně pro rychlé a snadné nastavení, případně lze využít laserového přijímače zabudovaného do ramena v kombinaci se samostatným laserovým vysílačem pro zvýšenou přesnost a větší flexibilitu. Díky předdefinovaným rozměrům standardních lžic sjíždí stroj z výrobní linky připraven k práci.

Díky využití standardního displeje stroje systém Cat Depth & Slope šetří místo v kabině a zlepšuje pohodlí a výhled obsluhy. Světelné pásy na displeji poskytují grafickou informaci jak o hloubce, tak o úhlu sklonu terénu. Integrované přepínače a tlačítka na ovládacím joysticku stroje usnadňují ovládání systému a jsou plně kompatibilní se systémem pracovních nástrojů. Obsluha může upravovat hloubku výkopu nebo sklon svahu, aniž by sundala ruce z ovládacích prvků stroje, což má za následek menší únavu a vyšší pracovní výkony.

Rýpadla řady Cat E mohou být díky systému provozována bezpečněji. Vestavěná funkce e-výstrahy zajišťuje zvukové a vizuální varovné signály, když se pohyblivé části stroje přiblíží k hranicím, které se nastavují na displeji.

Ať už je váš stroj jakýkoli, systémy Cat® Grade Control společnosti Caterpillar jsou připraveny pomoci vykonat více práce za kratší dobu tím, že prakticky eliminují nutnost opakování pracovních úkonů a významně snižují náklady na materiál a palivo. Instalace již ve výrobě zajišťuje, že vše je kalibrováno a připraveno k práci okamžitě po příjezdu stroje na pracoviště. S těmito systémy navíc roste cena použitého stroje, což zvyšuje jeho zůstatkovou hodnotu a chrání investici majitele.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
tel.: 266 015 111, fax: 266 015 360
www.p-z.cz