Rád bych touto cestou opět pozdravil naše stávající i budoucí zákazníky, se kterými se máme možnost setkat vlastně i zde, na stránkách časopisu. Mezi naše zákazníky patří významné projekční ateliéry jako např. Metroprojekt, Hydroprojekt, Duktus, AVK VOD-KA, ale i další.

Do nabídky naší společnosti patří velice úspěšná sada programů řešící kanalizační problematiku, vodovody a plynovody, komunikace a vodní toky. A zejména u programu Podélný profil vodní toky bych se rád krátce zastavil.

Program Podélný profil vodní toky

Tento program řeší komfortním způsobem projektování podélného profilu koryta říčního toku, konstruuje samozřejmě i příčné profily a spolu s navazujícími moduly počítá i kubatury a hydrauliku. Bohužel tento program zatím nemá takovou obchodní odezvu, jakou bychom si přáli. Samozřejmě, že nás to mrzí, protože jsme do vývoje programu vložili velké úsilí a spoustu zkušenosti z ostatních mnohem úspěšnějších projektů. Často jsme se ptali, proč je tomu tak? Vždyť zejména po každých povodních se naše vlády bijí v hruď, jakou péči budou věnovat zanedbaným českým řekám. Voda ale opadne, vojáci a hasiči pomohou uklidit bahno a pak zase vše utichne. Je smutným faktem, že naši odborníci v oboru hydrotechnických staveb mnoho zakázek nedostávají a často se musí živit v některém souběžném oboru. Za této situace samozřejmě nelze očekávat, že budou moci investovat prostředky do programového vybavení, které by použili několikrát do roka, pokud vůbec.

Řešením je pronájem programů na serveru AutoPEN

Hledali jsme tedy cestu jak zpřístupnit naše programy i za těchto podmínek. Rozhodli jsme se připravit projekt, který umožní našim projektantům využívat programy AutoPEN po určitou dobu, formou pronájmu účtu na serveru AutoPEN. Začalo shánění potřebného technického i programového vybavení a objevila se první úskalí. Například řešit server na platformě operačních systémů firmy Microsoft se ukázalo buď jako licenčně úplně neschůdné nebo finančně neúnosné. Vynaložené prostředky by nakonec stejně dopadly na naše zákazníky a byli bychom zase na začátku, u nákladů.

Naštěstí existují skvělá alternativní řešení na bázi OS Linux. V současné době nám již běží server s nabídkou všech programů AutoPEN. Měsíční pronájem plně vybaveného účtu stojí 1980,- Kč. Zákazník sedí u svého počítače a ovládá programy pomocí vzdálené plochy. Vše běží téměř stejně, jako by byly programy umístěny na jeho počítači. První úspěšná nasazení této nové formy poskytování software nám naznačují, že jsme vykročili na dobrou cestu. Budeme v ní tedy pokračovat. Samozřejmě, že je potřeba zvážit, zda pronájem programů na měsíc nebo dva zabezpečí dostatečným způsobem plánovaný projekt. To již musí rozhodnout naši zákazníci případ od případu. Nemám však obavy, že by se rozhodovali špatně. Mohu s klidem prohlásit, že se při své práci mezi projektanty setkávám bez výjimek s velmi chytrými a kreativními lidmi.

Ing. Lubomír Bucek,
AutoPEN

Ing. Lubomír Bucek, AutoPEN
Halasova 895, 460 06 Liberec 6
tel.: 481 120 160, 483 100 016, 487 953 082, fax: 910 050 044
e-mail: autopen@volny.cz, www.autopen.cz