Naše nabídka obsahuje systémová řešení v oblasti dveřního kování, automatiky, kování na sklo, kontroly vstupu a mobilních dělících stěn, řídíme se heslem – vše z jedné ruky, vše na míru dle přání zákazníků pro daný objekt. Tímto se řídíme ve všech 130 zemích, ve kterých působíme.

Kolejničkové zavírače s technologií EASY OPEN – o 40 % snadnější otvírání, o 40 % menší vynaložení síly
Tyto vačkové zavírače odpovídají doporučení nové normy DIN SPEC 1104, která doporučuje použití jen takových manuálních zavíračů dveří, kde síla potřebná k otevření dveří klesne v oblasti od 2° do 60° o 40 % a to v objektech, kde se pohybují děti, starší a postižení lidé.

Otevírání dveří se zvýšeným vynaložením síly
Kolejničkové zavírače s asymetrickým ozubením dovolují jen klesající otevírací moment. Především pro děti, starší a postižené lidi bude otevírání dveří stížené.

Otevírání dveří s nízkým vynaložením síly
U kolejničkových zavíračů DORMA s technologií EASY OPEN (Cam Action) redukuje vačka ihned a podstatně otevírací moment dveří, který je třeba překonat. Zvláště děti, starší a postižení lidé můžou otevřít dveře s menším vynaložením síly a bez námahy.

Volnoběžné zavírače pro protipožární a kouřotěsné dveře
TS 99 FL EN 2 – 5, ITS 96 FL EN 3 – 6
Tyto volnoběžné zavírače jsou určeny zvlášť pro nemocnice, domovy důchodců, tzn. objekty, ve kterých hraje velkou roli bezbariérová volnost. Zavírací síla je plynule nastavitelná, při prvním otevření dveří je volnoběžná funkce aktivována a to od úhlu otevření > 0. Volnoběžná funkce umožňuje snadný průchod dveřmi, protože dveře při otevírání kladou velmi malý odpor a nezavírají se automaticky. To usnadňuje průchod dveřmi ve velmi frekventovaném prostředí. Při signálu z EPS nebo při výpadku proudu se dveře vždy zavřou, ať jsou v jakékoliv poloze.

Objektové kování Premium s braillovým písmem na vnitřní straně kliky, případně madla
Kliky s braillovým písmem umožňují lidem s postižením zraku větší komfort pohybu v jednacích místnostech, toaletách nebo hotelových pokojích. Jsou vhodné pro veřejná zařízení, úřady, domovy důchodců, nemocnice a hotely. Nabízíme např. označení nouzových východů a to tak, že zlepšíme bezpečnost, aniž bychom poškodili design kliky, protože nápis je umístěn na vnitřní straně kliky a je zřetelný pouze při stisknutí kliky. Nápisy lze zhotovit v různých jazycích. Kování Premium je vyráběno v třídě zatížení 4 (> 200 000 cyklů).

Kování pro bezbariérové stavby
Bezbariérová volnost je nutná zejména v nemocnicích a pečovatelských zařízeních. Jak pro ošetřující personál, tak pacienty je bezbariérový přístup do jednotlivých místností velké ulehčení. Pro lehké a jisté ovládání dveří hraje velkou roli tvar kliky, který je určen normou DIN 18040. Kliky se zahnutou nebo do tvaru U tvořenou rukojetí umožňují také ovládání loktem. Kulatý tvar kliky zabraňuje zranění a ke dveřím zahnutá klika znemožňuje sklouznutí ruky a zachycení části oděvu. Šířka kliky má být ≥ 17,5 cm. Kování umožňují velké zatížení, jsou vyrobena pro třídu zatížení 4 (> 200 000 cyklů).

Samozamykací antipanikové zámky SVP
Antipanikové zámky DORMA mají integrovaný samozamykací mechanismus, který zaručuje bezpečnost v obou směrech. Z vnitřní strany dveří je možné kdykoliv pomocí kliky dveře otevřít, přestože jsou dveře zamčené. To umožňuje rychlé opuštění domu, např. v případě požáru. Z vnější strany jsou dveře vždy zamčené, protože závora dveří (20 mm) vždy při zavření dveří vyjede, navíc jsou dveře dodatečné zajištěny křížovou střelkou, která je v poloze zavřeno aretována. Toto dvoubodové uzamčení poskytuje dodatečnou ochranu proti vloupání. Odem­čení dveří z vnější strany je možné kdykoliv pomocí klíče, event. kartou, čipem apod. u zámků vyšších řad. Samozamykací zámky umožňují dodatečné osazení dveří v únikových cestách a splňují předepsané požadavky na záchranné cesty a pro použití v protipožárních a kouřotěsných dveřích.

ST FLEX Green - malý profil s velkou tepelnou izolací
S posuvnými dveřmi s profilem ST FLEX Green přispíváme k vyšší hospodárnosti budov. Automatické dveře s tímto tenkým a tepelně děleným profilem poskytují přesvědčující tepelnou izolaci. ST FLEX profil odpovídá nařízení pro úsporu energií EnEV 2009. Zkoušky v IFT ­Rosenheim prokázaly velikost součinitele prostupu tepla v mezích 1,4 – 1,8 (dle zasklení).

Dvoje dveře v jednom - karuselové dveře KTC-2 kombinované s automatickými posuvnými dveřmi
Moderní nákupní střediska navštíví tisíce zákazníků. Nabízíme kompletní bezbariérové řešení – karuselové dveře s integrovanými automatickými posuvnými dveřmi. Tímto řešením můžeme přizpůsobit provoz počtu návštěvníků. Tyto dveře jsou určeny také pro únikové cesty nebo pro přívod vzduchu v případě požáru, pro letní větrání nebo při dopravě velkých předmětů – rotor dveří se zastaví vždy v základní pozici (rovnoběžně s fasádou), po dosažení této pozice se střední sekce s posuvnými dveřmi automaticky otevře.

Veškeré informace o našich výrobcích naleznete na www.dorma.cz, nebo dotazem v našem pražském zastoupení.

DORMA dveřní technika ČR, s. r. o.
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
tel.: 267 132 178-9, fax: 267 132 171
e-mail: dorma@dorma.cz