Panikové kování PHA 2000, PHB 3000 a Exit Pad

Jedná se o veřejnou budovu, kde se pohybuje velké množství návštěvníků, dveře v záchranných a únikových cestách musí být osazeny panikovým kováním, v souladu s normou EN 1125, Kování montované v tomto centru bylo vyrobeno naší společností. Toto kování poskytuje horizontální i vertikální zajištění a splňuje nezbytné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a estetický vzhled. Produkty DORMA PHA a PHB kompletně pokrývají požadavky na kování ve veřejných zařízeních, jako jsou např. nemocnice, univerzity a školy, nákupní centra, hotely a správní budovy. Paniková madla s horizontální tyčí musí být použita všude ve veřejných budovách, kde je požadavek no to, aby bylo možno dveře zevnitř v případě potřeby otevřít a to i v případě, kdy jsou zamčené, toto otevření konstrukce zámku umožňuje. Horizontální madlo dále umožňuje aktivaci zámku v případě vzniku paniky, kdy se dav tlačí na uzamčené nebo zavřené dveře, protože panikový zámek je aktivován zmáčknutím tohoto madla.

Kolejničkové zavírače DORMA s vačkovou technologií EasyOpen

Kolejničkové zavírače, patent naší společnosti, mají nesporné výhody při otevírání dveří:
1. prudce klesající otevírací moment, otevírání dveří je mnohem snazší, než u dveří osazených pastorkovým zavíračem s kolejničkou. Srovnání klesajících momentů při osazení dveří pastorkovým a kolejničkovým zavíračem ukazují křivky v grafech.
Německá norma DIN SPEC 1104 doporučuje používat v budovách, kde se pohybují děti, staří lidé a postižení zavírače, u kterých otvírací moment klesá o 40 %, tím je také otvíraní dveří o 40 % snadnější.
2. pokud klasický pastorkový zavírač osadíme kolejničkou, klesá zavírací síla nejméně o jeden stupeň, tím se znehodnocují technické parametry pastorkových zavíračů. Pouze vačkové zavírače osazeny kolejničkou splňují technické parametry udané ve specifikaci.

Zavírač DORMA TS 90 Impulse je nejmenší vačkový zavírač v programu naší společnosti. Byl použit na mnoho dveří v objektu Nové Karoliny. Tento zavírač je přezkoušen podle normy EN 1154, zavírací síla je ve velikosti EN 3 a 4. Tento zavírač má levopravé provedení, tzn. že se dá použít pro všechny čtyři druhy montáže pouze s jednou variantou provedení. Vysoký komfort nejen při otvírání, jak bylo výše uvedeno, ale také zavírání zajišťují dva regulační ventily, kterými regulujeme optimální rychlost zavírání. Zavírač můžeme vybavit aretací a omezovačem otevření dveří.

DORMA dveřní technika ČR, s. r. o.
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
tel.: 267 132 178-9, fax: 267 132 171
e-mail: dorma@dorma.cz