Dřevěná stavba z tzv. kulatého dřeva o výšce 52,2 m je nejvyšší stavbou svého druhu v Evropě. Výstavba rozhledny byla součástí projektu „Rozhlédni se okolo Bohdanče“, který také zahrnul vybudování cykloturistických naučných stezek v okolí Bohdanče.

Přípravy stavby rozhledny trvaly několik let. S nápadem postavit u Bohdanče rozhlednu přišel majitel dřevařské společnosti Less, a.s. Ing. Mičánek v roce 2003. Rozpracoval plán stavby a po dohodě jej následně převedl na obec Bohdaneč. Nalézt projektanta, který bude mít odvahu pustit se do tak unikátního díla, nebylo snadné. Projektová dokumentace se nakonec stala dílem výzkumných pracovníků ČVUT Praha a VŠT Brno. Nosná část rozhledny je postavena ze smrkového dřeva, horní část z modřínu, aby lépe odolávala vlivům počasí. Vyhlídková plošina je v devátém patře ve výšce 42 m, odpočinková ve 22,5 metrech. Podívat se na malebnou krajinu v okolí Bohdanče a při příznivém počasí dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a Říp mohou zájemci od 14. května, kdy proběhlo slavnostní otevření.

 

Bohdanka  nejvyšší dřevěná rozhledna v Evropě„Jedná se o dřevěnou rozhlednu z kulatiny, které bylo při realizaci spotřebováno 160 m3. Základna má půdorys čtverce o osových rozměrech 8,174 x 8,174 m. Výška dřevěné konstrukce je 50,5 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 42 m. Odklon od svislice je 1,5°,“ říká vedoucí stavby pan Ing. Vladimír Vičík a dodává: „Nejsložitější částí celé stavby byla dřevěná konstrukce a příprava materiálu. Vše bylo řešeno z kulatiny. Při přípravě materiálu se muselo brát v potaz nepředvídatelné chování stavby při anomáliích a výkyvech počasí, skryté vady dřeva v průběhu životnosti, nižší životnost spojů apod. To vše dělá celou stavbu technologicky náročnou a unikátní. Celá stavba je výjimečná svým provedením, charakterem i velikostí. Za zmínku určitě stojí osazovaní jednotlivých pater rozhledny. Kdy každé patro bylo smontováno zvlášť a pak se pomocí jeřábu kotvily na sebe. Problémy, které se při realizaci stavby vyskytly, byly ve spolupráci s projektantem úspěšně vyřešeny a stanovené termíny byly dodrženy. Jedním z hlavních problémů, který se musel řešit, byla bezpečnost celé stavby. Po dohodě s dodavatelem dřevěné konstrukce byl navýšen počet spojovacího a montážního materiálu, který zabezpečil požadovanou bezpečnost. Dalším problém byl s pilotovým založením. Projektová dokumentace řešila vrtané piloty o průměru 1200 mm, které se ale ukázaly nevhodné z důvodu skalnatého podloží stavby. Nakonec byly využity vrtané mikropiloty, které dosahují hloubky 10 m.“

Generálním dodavatelem je společnost PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., která se řadí mezi významné stavební firmy v České republice. Za svou několikaletou historii si společnost dokázala vybudovat velmi dobré postavení na trhu a realizovala celou řadu zajímavých a významný staveb. Základem je vysoká profesní odbornost pracovníků, schopnost vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům. Společnost nabízí výstavbu výrobních a skladových hal, administrativních budov, nákupních center, hotelů, škol, rodinných a bytových domů.

Z významných staveb, které společnost realizovala ve Zlínském kraji, určitě stojí za zmínku dobudování africké oblasti v Zoo Lešná, konkrétně pavilonu Etiopie a voliéry afrického ptactva, která je v České republice ojedinělá. Jednou z největších staveb v historii společnosti je dřevozpracující závod Čáslav, obsahující administrativní budovu, sklady, kogenerační jednotku a halu pilnice. Významnou stavbou je také výrobně-skladovací areál společnosti Mirel Trading a.s. ve Vratimově.

S využitím materiálů PSK
Michal Zmrzlík

PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
Zarámí 4077, 760 40 Zlín
tel.: +420 577 615 175, fax: +420 577 615 176
e-mail: psk@psk.cz, www.psk.cz