Existuje spousta poradenských firem, které na neúspěchu těchto firem chtějí profitovat. Podniky jsou denně bombardovány desítkami poradenských a vzdělávacích agentur, které jim slibují, že po absolvování jejich kurzu či školení jim vzrostou tržby, zaměstnanci začnou být loajální k firmě a zlepší se celková image podniku. „Po odpřednášení dané problematiky však vystaví fakturu a nestarají se, zda jejich výklad funguje a zda si ho firma vzala k srdci. Většina malých a středních podniků v tomto ohledu spíše uvítá dlouhodobou spolupráci s konzultantem, který dokáže nejen odhalit jejich slabiny, ale také najít adekvátní řešení a hlavně se podílet na realizaci případných změn,“ sdělil jednatel společnosti J.I.P. pro firmy Jiří Jemelka.

Podle jeho slov jsou problematické oblasti ve firmách hodně podobné. Majitelé či management však nemají čas se jimi zabývat. „Nejčastěji jde o špatně nastavenou obchodní strategii, nedostatečnou motivaci zaměstnanců, chaos v řízení firmy a organizaci práce, nedostatečné finanční řízení firmy, plánování a controlling, špatný marketing a nulovou propagaci. Pouze identifikace problémů a návrh jejich řešení však nestačí. Tyto věci je nutné s majiteli řešit bod po bodu a kontrolovat jejich plnění. Firmy mají často sklon vracet se k původně zajetému stereotypu,“ upozornil jednatel společnosti J.I.P. pro firmy.

Netradiční jednotka intenzivní péče o podniky, společnost J.I.P. pro firmy, pomáhá podnikatelům, kterým se příliš nedaří, znovu se postavit na nohy. Firmám, které dosáhly maximum a prosperují, pomáhá dosáhnout ještě lepších výsledků. „Setkávám se často s majiteli firem, kteří jsou s chodem jejich podniku v celku spokojení, ale neposunují se dále, kupředu. Často cítí, že by se dalo ještě něco vylepšit, ale nevědí co a jak. I v tomto ohledu se mohou s důvěrou svěřit do naší intenzivní péče,“ doplnil Jemelka.

Více informací o tomto ozdraveném zařízení pro firmy je k dispozici na www.jip-pf.cz