Úřad k tomu přistoupí po dvou letech, kdy zvýšené sazby hypoték částečně kompenzoval příspěvkem na úroky. V letošním roce má MMR na podporu hypoték 13,5 milionu korun.

V roce 2010 klesly průměrné úrokové sazby podpořených úvěrů pod pět procent a v takovém případě se příspěvek pro nově čerpané úvěry neposkytuje. O podporu přijdou také ti nynější příjemci, u kterých se po 31. lednu změní běžná úroková sazba banky.

Většina bank při uzavření hypoteční smlouvy nechává současně s podpisem smlouvy podepsat klientem do 36 let věku také žádost o státní příspěvek na hypotéku. „MMR takový postup, tedy podpis žádosti při uzavření úvěrové hypoteční smlouvy, doporučuje i pro současné období,“ poznamenala mluvčí. V případě změny úroků v budoucnosti a současné změny fixace klientovi státní podpora naskočí automaticky. „Ovšem bez podané žádosti to zpětně možné není,“ dodala mluvčí.

Na podporu hypoték mají nárok mladí do 36 let. Jde ale jen o úvěry určené na nákup bytů. Podporu stát poskytuje po dobu fixace úrokové sazby, nejvíce pět let. Pokud je průměrná sazba podporovaných hypoték za rok předcházející fixaci pět až šest procent, činí podpora jeden procentní bod. V případě průměrné sazby šest až sedm procent to jsou dva procentní body.