Značka Buderus, jakožto dodavatel pro segment inženýrských staveb, je za dobu jejího působení na českém trhu mezi zákazníky velmi známá. Začátkem března letošního roku byla provedena změna názvu společnosti z Buderus na Duktus. Naše redakce tuto změnu samozřejmě zaznamenala, a právě to bylo důvodem naší návštěvy ředitele společnosti, pana inženýra Petra Kopala. Ten v rozhovoru vysvětlil důvody této změny tak, aby nedošlo mezi zákazníky firmy k případným obavám a zmatení a mj. nás seznámil s novinkami a dalšími vizemi společnosti.

Pane řediteli, mohl byste na úvod vysvětlit, z jakého důvodu došlo k přejmenování společnosti z Buderus na Duktus a co si od tohoto tahu slibujete?

Z majetkového a právního hlediska byla změna provedena již před lety, chybělo provést jen změnu názvu. Ta se udála hned z několika důvodů.

1. Celá skupina Duktus se skládá z 5 členů, a to: vedení firmy v Lucemburku, výrobních závodů v Německu a Rakousku a obchodních společností v ČR a Dubaji, přičemž ne všechny firmy měly ve svém názvu Duktus. Vedení tedy chtělo posílit nadnárodní image celé skupiny a sjednotit názvy, aby nás naši zákazníci vnímali jako jeden celek.
2. Ne všichni pracovníci se ztotožňovali se skupinou jako celkem. Změnou názvu chceme posílit interní pocit sounáležitosti a loajality jednotlivých zaměstnanců k celé skupině Duktus.
3. Dalším faktorem jsou časově omezená práva pro použití značky Buderus a nutnost obnovy.
4. Chceme se prezentovat jako originální společnost pod vlastním názvem, ne aby nás pořád někdo spojoval s „přívěskem“ Buderus.

Chtěl bych naše zákazníky uklidnit, že jde opravdu jen o změnu jména, vše ostatní zůstává při starém a naše vztahy vůči našim partnerům tímto krokem ovlivněny rozhodně nebudou.

Jak dlouho jste ve funkci ředitele společnosti a co se v této relativně krátké době událo?

Jednatelem jsem oficiálně od 1. března letošního roku, přičemž první tři týdny jsem strávil v našich závodech v Německu a Rakousku, kde jsem byl zaškolen a seznámen s chodem firmy i tamními pracovníky, se kterými přijdu do styku.
V průběhu 6 měsíců došlo mj. k personálním změnám, kdy od nás někteří členové týmu odešli, některé se podařilo udržet, ale přijali jsme také nové ambiciózní pracovníky. Naším hlavním úkolem bude znovu vybudovat partnerské vztahy s našimi zákazníky, obchod je o důvěře lidí.
V průběhu srpna jsme za podpory našeho managementu zavedli nový informační systém, který, věřím, přispěje k maximálnímu zefektivnění naší činnosti a je šitý na míru firmě našeho významu a velikosti.

Jaký sortiment produktů nabízí současná firma Duktus?

Naše firma dodává všechny druhy tvarovek na litinové vodovodní nebo kanalizační potrubí jako např. kolena, odbočky, T-kusy apod. Dále dodáváme litinové potrubí pro vodovody a kanalizace, které sami vyrábíme. Potrubí se dodává jak s různými druhy spojů, tak s různými druhy ochrany, ať už vnitřní či venkovní. Variant je samozřejmě několik.
Naším TOP produktem jsou trouby s vnější ochranou cementovou maltou, která je vyztužena speciální bandáží. Tato mechanická ochrana garantuje abnormální odolnost potrubí vůči mechanickému poškození např. při manipulaci na stavbě, ale také vůči agresivní zemině a bludným proudům. Zároveň je toto potrubí předurčeno pro využívání při bezvýkopových metodách výměn potrubí, které mají dle mého názoru velkou budoucnost a věřím, že se bude dařit přesvědčovat investory o výhodách těchto metod. K zásypu této trouby není zapotřebí použití speciálních materiálů, je možné ji zasypat i štěrkem nebo hrubým kamenivem. To je velká deviza těchto trub, poněvadž se tímto stavba zlevňuje.
Dalším zajímavým produktem je BLS spoj tvarovek a potrubí, který vytváří jištění proti podélnému posuvu. To umožní používat hrdlové spoje při bezvýkopových technologiích, aniž by se rozpojily. Při změnách směru vedení trasy navíc odpadá nutnost budování opěrných bloků na trase vodovodu, čímž se stavba dále zlevňuje.

Jak probíhá distribuce vašich produktů až na stavbu a co dalšího nabízíte vašim obchodním partnerům?

Celý logistický řetězec začíná již dlouhou dobu před započetím dané stavby. Naše firma se účastní tohoto procesu již v rámci projektové přípravy, kdy projektantům nabízíme servis v podobě pomoci nalézt optimální řešení při výběru našich produktů a metod pokládky.

Fyzicky se náš prodej uskutečňuje přes síť odborných velkoobchodů, přes které se zboží dostane až ke konečným odběratelům, jimiž jsou v 90 % stavební firmy nebo vodárenské společnosti, které se starají o provoz vodárenských a kanalizačních sítí.

Dále naše firma provádí instruktáže a zaškolování pracovníků specializovaných firem tak, abychom jim pomohli předcházet chybné montáži našich produktů na stavbě. Máme zkušenosti s tím, že většina reklamací nevzniká z důvodu závady např. na potrubí, ale nekorektní montáží.

Na které konkrétní stavby jste v poslední době dodávali své výrobky?

Akcí menšího rozsahu je v průběhu roku několik. Z poslední doby bych si dovolil zmínit dvě. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery se nám podařilo dodat potrubí DN 500 na posílení vodovodní sítě v Plzni. Ve Slovenské republice se nám před nedávnem podařilo vyhrát zakázku na dodávku cca 4,5 km litinového potrubí největšího profilu, který vyrábíme - DN 1000, což reprezentuje jen pro zajímavost asi 150 kamionů. Tato akce nás v nejbližší době bude hodně zaměstnávat.

Našla by se realizace, kterou byste z vašeho pohledu označil za výjimečnou nebo vám přišla v nějakém ohledu zajímavá?

O prázdninách jsme dodávali materiály na rozvod pro zasněžování sjezdovky lyžařského miniareálu u Vrchlabí. Zákazník si vybral náš systém, dokonce si prováděl montáž sám a opravdu nás velmi těší, že se na nás poté obrátil a nemohl si vynachválit, jak je tento systém jednoduchý a jak se mu s tím dobře pracovalo.
Byla to sice akce menšího rozsahu, ale vůči standardním pokládkám vodovodů atp. dost ojedinělá.

V polovině září proběhl v Mnichově mezinárodní veletrh IFAT ENTSORGA, nejvýznamnější světový veletrh pro vodní, odpadové a surovinové hospodářství. Jak byste veletrh zhodnotil?

Účast na veletrhu, i když proběhl v poněkud netradičním termínu, byla značná. Důvody vidím především ve stále velkém zájmu o tuto problematiku. Na našem stánku jsme zaznamenali velký podíl návštěvníků také z ČR. Myslím si, že řada tuzemských stavebních firem využívá tohoto veletrhu k tomu, aby seznámily vlastní pracovníky s novinkami v oboru a koho vodárenství zajímá, určitě si zde přijde na své.

Co byste chtěl závěrem vzkázat vašim obchodním partnerům a potenciálním investorům?

Jak již jsem předeslal v předchozí odpovědi, tato firma již není firmou Buderus resp. Duktus jakou byla na počátku roku 2010. Došlo k jistým personálním změnám, nicméně naši noví pracovníci jsou rozhodnuti pracovat tak, aby zákazníci byli spokojeni. Chtěli bychom navázat na to dobré, co tato firma vybudovala a že toho bylo opravdu hodně. Dále bychom rádi přispěli k tomu, aby do budoucna používání litinových systémů pro vodovodní a kanalizační sítě neustávalo, aby nebyly nahrazovány materiály z plastu ani jinými, poněvadž za ta léta se ukázalo, že litina má své opodstatnění a v mnohých oblastech je dle mého názoru nenahraditelná.

A vaše plány do budoucna?

Ještě v průběhu letošního nebo začátkem příštího roku chceme dodávat nejen potrubí, ale také tvarovky na stavby zavíčkované. Tento trend si již nyní vynucují vodárenské společnosti v Německu, kdy požadují maximální ochranu tvarovek vůči znečištění při montáži. Tímto chceme zase o něco zvednout laťku běžného standardu a posunout kvalitu námi dodávaných produktů na maximální úroveň.
Chtěli bychom se do budoucna profilovat jako dodavatel komplexních technických řešení, u kterého je na prvním místě kvalita.

Za rozhovor děkuje
Ing. Jiří Zahradnický

Duktus litinové systémy s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun-Město
tel.: 311 611 356, fax: 311 624 243
e-mail: obchod@buderus-ls.cz, www.duktus.cz