Tato slova nejlépe dokládají tisíce aplikací těchto materiálů na stavbách po celém světě. Vše tedy nasvědčuje tomu, že brzy bude vyrobena první miliarda čtverečních stop tohoto jedinečného hydroizolačního systému, která započala v roce 1963.

Pokrokové technologie
Coreflex vytvořil standard pro hydroizolační odolnost membrán, jejich životnost a výkon. Je složen z voděodolné termoplastické membrány, na kterou je nanesena vrstva Active Polymer Core (APC). Kombinace dvou materiálů s vysokou hydroizolační schopností dává fólii vyšší hydroizolační schopnost a ochranu v porovnání s ostatními materiály.
Vlastnosti termostatické membrány tvoří spojení tkané polyesterové výztuhy pokryté vhodnou kombinací etylénů využívajících Elvaloy KEE jako základní modifikační polymer. Vhodná adheziva pokrývající takto obalenou výztuhu podporují molekulární svazek mezi tkaninou a termoplastickou vrstvou. Tento postup účinně zabraňuje nasákání a dává horní vrstvě maximum pevnosti a životnosti.

Pokroková technologie přináší vyšší výkon
Architekti, stavební firmy i vlastníci budov dnes upřednostňují naprosto spolehlivé a kvalitní produkty. Před více než 40 lety se stala společnost CETCO průkopníkem ve vývoji a využití kvalitních hydroizolačních systémů pro jejich aplikaci ve stavebnictví. Ode dne svého vzniku usiluje firma CETCO o zlepšování vlastností jí vyráběných systémů a jejich trvalý vývoj v souladu s požadavky, které na ně kladou dnešní projektanti a stavitelé. CETCO využívá nejnovější současné poznatky v oblasti svařovaných termoplastických membrán v kombinaci s APC. Tato technologie vytváří nejpokrokovější hydroizolační systém s obchodním názvem Coreflex. Zde musíme zdůraznit ještě jednou roli společnosti CETCO, coby inovátora a garanta vysokého hydroizolačního výkonu a kvality.

Coreflex – příští generace hydroizolační ochrany
Použití APC technologie umožňuje fólii Coreflex velmi dobře a aktivně zvládat průsaky vody i v případě, že je horní termoplastická vrstva APC poškozena nebo propíchnuta. Termoplastická membrána Coreflex prokazuje vyšší odolnost proti propíchnutí, tvarovou stálost, impozantní tahovou odolnost bránící roztržení. Díky fyzikálním vlastnostem Elvaloy KEE zůstávají fyzikální vlastnosti a účinnost fólie s přibývajícím časem nezměněny.

Použití a nasazení fólií
Na izolaci tunelů, základových konstrukcí či zelených střech budete jen stěží hledat lepší hydroizolační fólii, než je CoreFlex. Obecně lze však říci, že každému vašemu projektu, ať již jde o novostavbu či rekonstrukci, zajistí tato moderní membrána spolehlivě hydroizolační výkon, jaký očekáváte.

CoreFlex 60
Fólie Coreflex je standardně dodávaná v tloušťce 1,5 mm. Tato síla membrány samozřejmě dobře odolává možnému proražení či propíchnutí fólie.
Fólie je vyráběna na bázi technologie APC (aktivního polymerového jádra) naneseného na zadní straně termoplastické membrány. Fólii také charakterizuje výztužná tkanina, která je zapouzdřena stejnoměrně v termoplastické vrstvě. To celou membránu zmonolitňuje, zpevňuje a je tak znemožněno její rozlepení. Toto konstrukční řešení je výhodou jak z hlediska montáže folie, tak z hlediska její životnosti.
Typické pro aplikaci fólií jsou hydroizolace základových stěn, tunelů, základových desek, zelených střech, podzemních staveb, skládek atd. CoreFlex splňuje požadavky na tlakové izolace konstrukcí stejně dobře jako na izolace s občasným nebo střídavým výskytem spodní vody. Společnost CETCO dále nabízí detailní řešení architektům, stavitelům i vlastníkům nemovitostí jak ochránit jednotlivé konstrukce před průniky vody.

Výhody CoreFlex
APC technologie pro aktivní izolaci. Tato technologie polymerového jádra aktivně brání průsakům vody skrze termoplastickou membránu automaticky a spolehlivě. V porovnání s běžnými systémy na bázi PVC není třeba provádět nákladný kontrolní systém pro kontrolu a odstraňování průsaků.

Elvaloy-KEE báze membrány. Do systému CoreFlex je integrován polymer Elvaloy-KEE, který membráně zajišťuje lepší vlastnosti a pevnost. Pevné skupenství polymeru Elvaloy netrpí únikem částic z povrchu jako je tomu například u nižších molekulárních vah tekutých plastů využívaných u běžných hydroizolačních systémů na bázi PVC. CoreFlex si tak trvale uchovává své přednosti a funkce.

Lepší výztuha
CoreFlex vlivem skleněných vláken velmi dobře odolává velkým tahovým napětím a tím možnosti roztržení. Nižší váha polyesteru zvyšuje pevnost membrány. I v nejtěžších průmyslových odvětvích tak bude vytvořena spolehlivá konstrukce bránící propíchnutí či jinému poškození.

Monolitické zpevnění
Náš systém nanášení vrstev je realizován tak, aby s výztuhou vytvořil monolitickou membránu, čímž je znemožněno její rozpojení. Tato konstrukce membrány účinně brání nasákání výztuhy. Tím je eliminována nutnost utěsňování nekrytých okrajů.

Svařování fólie
Spojovací prostor je výborně tavitelný a je tudíž běžně zpracovatelný horkovzdušným natavovacím zařízením buď ručním nebo automatickým. Pásy CoreFlex jsou tak zcela propojeny a hydroizolační schopnost spoje je naprosto shodná s původní membránou. Svár disponuje vysokou pevností a odolností proti roztržení.

A co říci závěrem?
Společnost CETCO vyrábí, dodává a podporuje výrobky a servis, které zaručují jeho klientům vynikající hydroizolační vlastnosti. Pro průmysl má vytvořen program výrobků s prodlouženou trvanlivostí s názvem Quality Assurance Program.
To jen dále vypovídá o důvěře, kterou společnost vkládá do svých produktů, jejich servisu a zlepšování dovedností jejich zpracovatelských firem. Díky podpoře architektům při projektování, vytváření CAD-detailů a další potřebné dokumentace, podpoře autorizovaných aplikačních firem a nezávislém kontrolním systému je zajištěna finanční bezpečnost pro investora.

Z výše uvedeného je zřejmé, že od hydroizolačních systémů ­CETCO můžete očekávat více. To v konečném důsledku znamená více kvality, více servisu, lepší zpracovatelnost, více bezpečnosti a znalostí při realizaci vaší investice. A to jsou atributy, které se musí každému investorovi vyplatit.

CETCO Czech s.r.o.
Ovesná 4, 109 00 Praha 10
tel./fax: +420 274 877 879, tel.: +420 271 961 514
www.cetco.cz