Největší školské zařízení v České republice postavené z modulárního stavebního systému firmy Algeco, s.r.o. vyrostlo v Dolních Břežanech u Prahy. Nový dvoupodlažní objekt byl úspěšně předán 15. července 2010 a školní rok byl zahájen 1. září 2010.

„Dolní Břežany jsou naším, v pořadí třetím a doposud největším projektem firmy Algeco, s.r.o., realizovaným stavebnicovým modulárním systémem na území České republiky. Poptávka po tomto rychlém a cenově přijatelném způsobu výstavby neustále roste,“ sdělil Róbert Bordás, generální ředitel společnosti Algeco s.r.o.

V roce 2009 obec Dolní Břežany uspěla se dvěma projekty v získání podpory z EU fondů. Výsledkem byla realizace dostavby dvou tříd pro žáky základní školy a dvou tříd mateřské školy z modulárního stavebnicového systému, firmy Algeco, s.r.o. Realizace projektu proběhla ve druhém čtvrtletí roku 2010. Celkový objem zakázky dosáhl 894 tisíc eur včetně DPH.
Hlavním dodavatelem stavebnicového modulárního systému přístavby a současně koordinátorem a organizátorem sekundárních prací (se subdodavateli) byla firma Algeco, s.r.o. Objekt je realizován ze 44 jednotlivých modulů (800 m2) a budova je koncipována do dvou pater. V přízemí jsou situovány dvě třídy mateřské školy, současně s celým servisním zázemím potřebným pro tuto věkovou kategorii jako jsou speciálně vybavené toalety, kuchyně, resp. přípravna jídla a zázemí pro učitelky. V druhém nadzemním podlaží nového objektu jsou zrcadlově proti sobě umístěny dvě třídy pro žáky základní školy a kompletní obslužný servis pro žáky a pedagogický sbor v podobě sociálního zařízení, sboroven, úklidových místností a šaten. Společnost Algeco, s.r.o. současně realizovala i úpravy bezprostředního okolí školky včetně nového dětského hřiště.
Veškeré činnosti spojené s přípravou a realizací stavby a i parametry veškerých použitých materiálů splňují striktní normy a nařízení České republiky na zdravotní a hygienickou nezávadnost staveb a materiálů a požární bezpečnost a jsou ve vzájemném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady ES 852/2004 a č. 89/106/EHS o hygieně potravin. Ke splnění nejpřísnějších bezpečnostních norem v oblasti požární ochrany přispělo použití sádrovláknitých desek Fermacell, které byly využity k bezpečnostnímu obložení stěn a stropů v celkové ploše 6 000 m2 v tloušťce 10, 12,5 a 15 mm.
Prvním školským modulárním zařízením společnosti Algeco v České republice se stala základní škola v Mukařově (u Prahy) vybudovaná v srpnu 2009 z celkem 19 modulů. V prosinci 2009 následovala mateřská školka v Roztokách (u Prahy) až pro 30 dětí.

Podle demografických studií bude nutné v roce 2011 rozšířit kapacity - konkrétně v mateřských školkách - o dalších cca sedmnáct tisíc míst. To podle firmy Algeco otevírá poměrně velký prostor pro výstavbu nových či rozšiřování současných školských zařízení prostřednictvím modulárního stavebnicového systému, který je ve srovnání s jinými variantami výrazně rychlejší, levnější a efektivnější. Nespornou výhodou tohoto systému je - kromě příznivé cenové dostupnosti a rychlosti výstavby - především značná variabilita. Každá budova či objekt je sestaven z jednotlivých modulů - montáž může laikovi připomínat skládání stavebnice lego a objekt lze podobně rozebírat, přestavovat, přistavovat či upravovat. Jednotlivé stěny se mohou skládat z vyměnitelných segmentových panelů, což opět zvyšuje variabilitu systému. Jednotlivé moduly i celé sestavené objekty lze pronajmout (v současné době pronájemní park firmy Algeco v ČR tvoří 2900 kusů modulů) či odkoupit nově vyrobené moduly přesně podle zákazníkových představ.