Avšak na první pohled snadné řešení nemusí být tím nejlepším.

Vzhledem ke stále výraznějšímu směřování k outsourcingu se začalo v mnoha oblastech poskytování služeb nahlížet na pronájem jako na levnou a snadnou alternativu nákupu. U vstupních rohoží nemusí být pronájem nutně výhodnější, jelikož volba nesprávného výrobku může mít dopad nejen na vzhled vstupních prostor budovy, ale i na faktory s vlivem na čistotu a bezpečnost. Špatným výběrem vstupních rohoží se může zvýšit riziko uklouznutí a zakopnutí a zvětšit vlhkost a objem nečistot zanášených zvenku na přilehlé podlahy. Zároveň se tím zvyšují náklady na úklid.

Pronájem se může jevit jako ten nejsnazší způsob pořizování vstupních rohoží, ale má i značně stinnou stránku: přinejmenším to, že nebudete mít vše pod kontrolou. Nákup značkových rohoží u již zavedeného výrobce pro vás znamená možnost vzít v úvahu všechno kolem, stejně jako životně důležitou jistotu, že máte zbrusu nové a trvanlivé rohože vhodné pro daný účel.

Při flexibilitě, hospodárnosti a snadné pokládce je ideální taková rohož, kterou prostě „jen hodíte na zem“: údržba jen minimální, žádné lepicí pásky, rámy ani speciální pokládkové techniky! Tyto parametry splňuje rohož Nomad Basic od 3M, která je cenově efektivnější a účinnější alternativou pronájmu. Kombinace hrubých a jemných vláken účinně absorbuje a zadržuje vlhkost, zatímco lehce lepivá latexová spodní vrstva zajišťuje bezpečné přilnutí rohože k podlaze i za extremního mokra. Toto technické řešení vede k nižší frekvenci výměn a zvýšené trvanlivosti ve srovnání s pronajímanými rohožemi s nižšími parametry.

Pro srovnání: Méně kvalitní pronajímané rohože mohou při kratší životnosti vyžadovat častější úklid a intenzivnější použití úklidové chemie. Nákupem vstupní rohože se vlastně sníží i počet ujetých kilometrů, protože se nemusí tak často jezdit s rohožemi do centrálních čistíren a zpět. Většinu běžných nečistot a pevných částic lze ze vstupní rohože 3M Nomad Basic snadno odstranit vysavačem a na konci její životnosti následuje jednoduchá likvidace spolu s běžným odpadem, které vaše pracoviště produkuje.

Jednoduše si spočítejte, kolik můžete ušetřit tím, že si koupíte vlastní kvalitní rohože, než abyste si je pronajali ….. www.3mprobudovy.cz

_______________________________________________________________________

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
tel.: 261 380 111, fax: 261 380 110
e-mail: 3Mcesko@3M.com
www.3M.cz