Od začátku minulého roku zavádí divize přísad do betonu chemického koncernu BASF po celé Evropě nový druh hospodárného samozhutnitelného betonu pod názvem Smart Dynamic Concrete (dále jen SDC), založený na využití nového polymeru zajišťujícího zvýšenou robustnost betonu i v běžném použití. Jedná se o revoluční krok, posouvající možnosti technologie betonu a možnosti snižování nákladů na stavební dílo.

Samozhutnitelný beton (dále SCC) je v ČR dobře znám od roku 2000. (V Japonsku a USA bylo jeho používání rozšiřováno již od konce 80. let). Důvody pro použití SCC jsou jasné: úspora pracovních sil při ukládání, vyšší kvalita betonové směsi, úspora energie, lepší pracovní podmínky atd. Do roku 2008 byl SCC vyráběn takřka výhradně ve formě tzv. práškového typu, kdy homogenitu tekutého betonu zajišťoval vysoký obsah cementu a příměsi. To s sebou ovšem neslo nevýhodu diametrálně vyšší ceny, a tím i nižší konkurenceschopnosti oproti standardně hutněnému betonu. Proto dosud nedošlo k takovému rozšíření SCC pro třídy betonu C16/20 až C25/30, jak by se očekávalo. A to zvláště v zemích s nižší cenou pracovních sil. Samozřejmě v případě vysokého stupně vyztužení nebo jiného zvláštního požadavku je použití SCC klasického typu odůvodnitelné či dokonce jediné možné řešení.

Nyní se šance pro masové využití SCC jeví daleko příznivěji, a to právě díky novým výsledkům výzkumu BASF v oblasti chemie ovlivňující viskozitu betonu a tím i jeho stabilitu. Použití nové stabilizační přísady Rheomatrix v praxi ukázalo, že lze přejít z práškového typu SCC na typ SCC s VMA (viskozity modifying agent) a ještě schopnost samozhutnění zlepšit tím, že je betonová směs méně lepivá a rychleji teče.

Smart Dynamic Concrete (SDC) je SCC typu VMA, ale ještě s výrazně nižším obsahem jemných podílů, než bylo dosud představitelné. Rheo­matrix dokáže navázat nadbytečnou vodu do matrice a tím zajistit robustnost betonu i při kolísání kvality a množství vstupních složek v rámci normy. Znamená to nejen ekonomickou úsporu v rámci vstupních materiálů, ale i snížení nároků na technologický dozor, který je u práškového typu SCC nezbytný.
Po více než ročním používání nového typu samozhutnitelného betonu v ČR lze již dobře porovnat náklady na standardně hutněný beton oproti SCC nového typu a stanovit úspory.

Strop kostela Církve bratrské v Litomyšli (obr. 1)

Realizační firma: První Litomyšlská stavební a.s.
Výrobce betonu: HOLCIM Česko
Velikost projektu: 40 m3 betonu
- Beton třídy C 25/30
- Slump/flow 630 - 660 mm
po dobu 60 minut
Výhodou je rychlost a snadnost ukládání čerstvého betonu z 8 na 3 hodiny a snížení počtu pracovníků ze 4 na 2. Nebyla ovlivněna rychlost odbednění ani konečné pevnosti.
Použitím této technologie bylo uspořeno 3 680 Kč.

Základová deska v Hronově (obr. 2)
Výrobce betonu: Bezedos
Velikost projektu: 35 m3 betonu
- Beton třídy C 16/20
- Slump/flow 620 mm
po dobu 60 minut
Zrychlení betonáže ze 4 na 2 hodiny. Úspora pracovních sil ze 4 na 2 pracovníky.
Použitím této technologie bylo uspořeno 3 605 Kč.

Výhody použití SDC:
- Úspora nákladů na pracovníky zrychleným ukládáním betonu a jeho srovnáním (odpadá hutnění a pracné rovnání i hlazení.
- Snížení nákladů na čerpadla betonu a autodomíchávače zkrácením času ukládání.
- Zkrácení procesu výstavby.
- Zlepšení povrchů.
- Snížení spotřeby energie - eliminace vibrační techniky.
- Bezhlučné prostředí, snížení úrazovosti, lidský organismus není zatěžován emisemi vibrace.
- Stejnoměrná homogenita betonu ve všech částech konstrukce bez vad způsobeným lidským faktorem při hutnění.
- Zvýšená soudržnost betonu a výztuže dokonalým obtečením prutů směsí.

Z výše uvedených rozborů realizací je zřejmý potenciál úspor při využití chemie, která je nyní dostupná. Zvláště to platí pro betonáže vodorovných konstrukcí. Pracné hutnění a rovnání betonu lze nahradit snadným zatažením povrchu podobně jako u samonivelačních potěrů (viz obrázek 3).
Současně se rozšiřuje i počet betonáren schopných dodat tento druh betonu. Vzhledem ke složení SDC, blížícímu se standardně hutněnému betonu, zůstávají ostatní vlastnosti (vývoj pevností, smršťování atd.) velmi podobné. Záleží tedy pouze na prováděcích firmách, zda možnost k úsporám využijí.

Ing. Vladislav Trefil
Obchodní ředitel divize přísad BASF Stavební hmoty ČR s.r.o.


BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
e-mail: info.cz@basf.com, www.basf-sh.cz