V současnosti se dokončují opravy barokního krovu nad celou střechou kostnice s následující pokládkou nové krytiny.

Vzhledem k tomu, že času je málo a v průběhu několika let má rekonstrukcí projít celý objekt, byly dne 25. 10. 2014 aplikovány reálné vzorky několika směsí určených pro historické objekty a památkově významné stavby. Pod drobnohledem Ing. Mlázovského se stejně jako při opravě hradební konstrukce na Malé Skále (Jablonec nad Nisou), představila široká paleta vzorků a typů na referenční ploše.

Ze zkušeností Ing. Mlázovského byly jasně specifikovány dané typy materiálů. Všechny směsi musely být namíchány dle předem dané receptury v přesných poměrech. Proto byla oslovena firma MC-Bauchemie, která umí připravit jednotlivé směsi právě na základě definovaných požadavků. Vzorkované materiály byly testovány dle jednotlivých míst aplikací s použitím jiné technologie a receptury. První vzorek se např. prováděl v extrémně vlhké a dusičnany zamořené spodní zóně hřbitovní kaple, zde byl použit vápeno-pucolánový mikroporézní materiál Exzellent s pevností do 1,5 MPa. Materiál je vhodný právě pro soklové zóny a místa s trvalou a vysokou vlhkostí. Nejlepším příkladem použití je povodňové území v Rudníku v Podkrkonoší.

Další vápenná maltová směs Oxal SM-TK pro zdění, spárovaní a omítání byla navržena v pískové barvě s malou příměsí trasu s kamenivem až do 8 mm. Vápeno-trasové omítkové směsi Oxal SM-TK jsou zde vyvzorkovány ve 3 možných barevných variantách s odlišnou pevností 3 MPa, 5 MPa a 7 MPa.

U posledního vzorku se uvažovalo o znovuoživení technologie hydraulického vápna v přírodní barvě, tzn. šedopískové, kde jako výsledná směs byla zvolena hmota Oxal NHL 3 s pevností max. 3 MPa a zrnem do 10 mm.

K barevným tónům zkoušených vzorků je podstatné dodat, že jednotlivé směsi nesou barevnost nejen vápna, ale především písků z dané lokality a ten v minulosti obsahoval velice mnoho různorodých příměsí a nebyl vždy čistě vyprán jako dnes běžně získávané krásně žluté písky.

Během následujících let bude zvolena přesná barevnost a podle reakce jednotlivých vzorků bude následně vybrán i materiál pro celkovou opravu.

Kromě stavebních oprav na Sedlecké kostnici se také počítá s restaurováním jejího mobiliáře. Vnitřní výzdobu kostnice provedl stavební mistr František Rint z České Skalice. Tato funerální výzdoba pochází z roku 1870, Mistr vše provedl pomocí kostí a lebek, a vytvořil tak 4 rohové pyramidy. Restaurování těchto specifických artefaktů vyžaduje velmi vysoké technologické znalosti. Jedním z kroků obnovy bude nahrazení zničených kostí ve spodních částech pyramid odlitky. Zajímavostí je, že k odlévání bude použita hmota z produkce ­MC-Bauchemie­, Emcekrete EF, s výslednou pevností v tlaku 99 MPa.

Víte, že tuto památku v současnosti navštíví až 250 000 návštěvníků ročně?

MC-Bauchemie s. r. o.
Divize Construction Chemicals
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
e-mail: info@mc-bauchemie.cz, www.mc-bauchemie.cz