Přinášíme na trh řadu výrobků, jejichž použití je široké a výhody rozhodně převažují nad nevýhodami. Poly-Tech je velmi pružná makromolekulární membrána, která polymeruje až po nanesení na plochu střechy. Poly-Tech se aplikuje štětcem nebo válečkem na připravený a vyčištěný povrch ošetřený jednou ze speciálních penetrací (na asfaltové povrchy, na kov a na minerální povrchy nebo beton). ­Poly-Techem je možno izolovat ploché střechy pokryté starou lepenkou, plechové střechy kryté trapézovými plechy, střešní úžlabí a dokonce i klasické taškové střechy. Velkou výhodou Poly-Techu je to, že tvoří bezešvou izolaci - to eliminuje riziko průsaku hlavně na velmi členitých plochách, kde je manipulace s klasickými krytinami problematická. Akrylátový základ Poly-Techu je navíc na vodní bázi, takže se při jeho aplikaci a manipulaci s ním neodpařují žádné toxické látky.

Výhody systému 3M Scotchkote Poly-Tech je možno shrnout do několika bodů:
- Obnova hydroizolace je dlouhodobá a bezúdržbová. Zvláště výhodný je systém na problémových střechách.
- Bezešvé provedení s neomezenými možnostmi tvarování na vertikální prvky (atiky, komínky, průchody, hromosvody) neumožňuje vznik rizikových míst na opravené ploše.
- Systém odolává UV záření, které způsobuje rychlou degradaci povrchu konvenčních krytin na asfaltové bázi i plastových folií, narušení jejich povrchu a průnik vody do vnitřních vrstev, které způsobují vznik puchýřů a netěsností.
- Dlouhodobě si udržuje vysokou pružnost a průtažnost (cca 150 až 200 %), takže velmi dobře odolává pohybům budovy i při teplotních výkyvech (při -30 °C má stále ještě průtažnost 30 %).
- Speciální základní nátěry zajišťují vynikající přilnavost k celé řadě povrchů včetně všech kovů, starých nátěrů, zdiva i plastů včetně laminátů.
- Materiál 3M Scotchkote Poly-Tech EC/UV je vhodný pro trvale průchodné plochy (terasy) a pro hydroizolaci úžlabí.
- Havarijní opravy materiály 3M Scotchkote Seal-Tech AW, nebo 3M Scotchkote Seal-Tech LS lze provádět za každého počasí (za deště a pod vodou).

3M Scotchkote nabízí i řadu výrobků pro oblast oprav betonu - hmoty na cementové i epoxidové bázi, aplikovatelné i nad hlavou, na svislé plochy bez stékání, na silně zatížené podlahy. Z mnoha produktů se zaměřme na 3M Scotchkote Epoxy Repair PR - za tři hodiny po aplikaci je možno zatížit těžkým valivým provozem vysokozdvižných vozíků.
Pro ochranu podlah proti nepříznivým vlivům provozu jako je těžké mechanické zatížení, úkapy olejů nebo benzínu, vliv agresivních chemikálií a v neposlední řadě i pro vylepšení jejich vzhledu nabízí 3M Scotchkote širokou škálu nátěrů na podlahy, od hmot na vysoce chemicky a mechanicky zatížené plochy, až po jednoduché a ekonomické nátěrové plochy na garáže nebo balkóny.


3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha-Michle

telefon: +420 261 380 111, fax: +420 261 380 110
e-mail: 3mcesko@3m.com,
http://www.3m.cz