Jak se prokázalo, právě typové detaily řešící správné napojení stěn na základy a oken a střechy na stěny mohou být rozhodujícím prvkem pro získání bydlení v pasivním energetickém standardu.

Důležitost vlivu správného řešení detailů potvrdila studie, kterou si společnost Wienerberger nechala zpracovat na ČVUT Praha. Práce se zaměřila na výstavbu z cihel řady POROTHERM 44 EKO+, s nimiž se počítalo zejména pro nízkoenergetické bydlení. Do typové řady cihel POROTHERM 44 EKO+ patří i broušené cihly POROTHERM 44 EKO+ Profi a POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX. Se správným řešením detailů se zájemci mohou seznámit v publikaci „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“, která je k dispozici na webových stránkách společnosti Wienerberger.

Norma pro pasivní dům
Dle platných norem musí mít rodinný dům, jenž má být zařazen do kategorie energeticky pasivní stavby, měrnou spotřebu tepla na vytápění EA ≤ 20 kWh/(m2.rok). V případě typového rodinného domu Titan, který studie posuzovala, se podařilo při použití cihel POROTHERM 44 EKO+ a správném řešení typových detailů dosáhnout měrné spotřeby tepla na vytápění
19,9 kWh/(m2.rok). Stavba tak splňuje kritéria pro pasivní domy i bez realizace dodatečného a nákladného zateplení.

Efektivita spočívá ve správném řešení detailů
Až doposud bylo základem stavění v pasivním energetickém standardu především navyšování tlouštěk izolací. Podle výsledků studie si pro dosažení obdobných energetických hodnot stačí dodržet správné provedení stavebních detailů obvodového zdiva, jež se dosud mnohdy podceňovalo. Z hlediska vlivu jednotlivých detailů na energetickou náročnost bydlení hraje rozhodující roli správné napojení oken v ostění, nadpraží a parapetu, následuje napojení obvodové stěny
na základovou desku (či základové pásy) a souhrn končí napojením střechy na zdivo.

U typového domu Titan úspory až 18 %
Úspory, jichž lze dosáhnout jen dodržováním předepsaných technologií a systémových řešení, jsou skutečně velké. Například u typového rodinného domu Titan činil rozdíl v teple potřebném na vytápění domu s dobře řešenými
detaily oproti stejné stavbě, která se tímto nezabývala, překvapivých až 18 %. Dodržet řešení detailů přímo na stavbě se tak určitě vyplatí. A to nejen vzhledem k minimálním nákladům na topení, ale také kvůli možnosti získat dotaci z programu Zelená úsporám.

Více informací o cihlách POROTHERM, typovém
domu Titan a příručce „Navrhujeme
nízkoenergetický a pasivní dům“ naleznete
na www.porotherm.cz.

Typový dům Titan
Dvoupodlažní rodinný dům s pultovou
střechou určený pro 3 – 5 osob
počet obytných místností: 4
plocha zastavěná: 74 m2
plocha užitková: 111 m2
plocha obytná: 81 m2
Pořizovací cena domu na klíč:
cca 3 724 000 Kč (v pasivním standardu)
Roční náklady na vytápění: cca 5 702 Kč
(v pasivním standardu)
Další konstrukce pasivního domu TITAN
z POROTHERM 44 EKO+:
Okna: izolační trojsklo, lepený rám
dodatečně izolovaný PUR pěnou
Větrání: mechanické větrání se zpětným
získáváním tepla z odpadního vzduchu
(rekuperací)
Stěny: POROTHERM 44 EKO+
s omítkami POROTHERM
Podlahy: izolovaná tepelnou izolací tl. 25 cm
Střecha: izolovaná tepelnou izolací tl. 33 cm