Cílem celé transakce bylo posílení pozice skupiny MEA na Českém a Slovenském trhu se stavebním materiálem se zaměřením realizovat projekty od zachytávání dešťových vod po předčištění a vrácené zpět přirozenou cestou do přírody. Stejně jako vytvoření základny pro další rozšiřování obchodních aktivit do východní a jihovýchodní Evropy. Dokončení celého cyklu spojení bude v roce 2015 změna názvu obchodní společnosti RONN Water Management s.r.o. na MEA Water Management s.r.o. a tím její plnohodnotné začlenění do skupiny MEA.

MEA AG
Mateřská firma MEA byla založena již v roce 1886 v Aichachu (Bavorsko) a je 100% rodinnou firmou. Od roku 1999 je řízena profesionálním managementem. Celkově skupina generuje obrat ve výši cca. 115 000 000 EUR a zaměstnává 700 lidí ve 12 zemích. Výrobní závody má v Německu, Francii, České Republice, Holandsku, Rumunsku a Číně. Obchodní zastoupení v mnoha zemích Evropy.

Organizace MEA je rozdělena na 4 základní divize: Odvodňovací systémy, Stavební systémy, Ocelové aplikace a Kompozitní řešení. V odvodňovacích systémech je celosvětově č.2 na trhu s liniovým odvodněním. Divize Odvodňovacích systémů je sdružena pod společnost MEA Water Management, která poskytuje rozmanitá řešení pro odvodnění veškerých druhů ploch. Odvodňovací liniové systémy jsou dodávány z moderních závodů ve Francii a České Republice.

Výrobní závod v Plzni
Od poloviny dubna 2014 dochází ke zprovoznění nové výrobní linky na žlaby z polymerického betonu v plzeňském závodě. Linka je vybavena moderní technologií míchání a plnění s kapacitou více než 30 tun polymerbetonových žlabů denně. Investice do technologie převýšila 60 mil Kč a rozšíření výroby přineslo na Plzeňsko 30-40 pracovních míst.

Výrobní závod v Plzni byl založen již v roce 1994 s hlavní výrobou ocelových mřížkových roštů. V roce 1996 byl zahájen provoz tehdy nejmodernější žárové zinkovny a od té doby probíhá plynulý rozvoj a investice do automatizace výroby.  V současné době zaměstnává okolo 400 pracovníků. Nové rozšíření výrobního sortimentu o polymerbetonové žlaby je další milník v rozvoji celého závodu.