Pokud si nejste jisti v některém z výše uvedených případů, jsme tu pro Vás. Naše společnost nabízí propracovaná školení již řadu let. Díky zpětné vazbě účastníků dokážeme každému nabídnout přesně to, co opravdu potřebuje.

Připravili jsme celou řadu odborných tematických školení, na kterých budou zodpovězeny Vaše veškeré dotazy na práci v novém Aspe®9. Odborná školení jsou sestavena dle profesního zaměření uživatelů - např. projektant, stavbyvedoucí, ekonom staveb, manažer staveb atd. Uživatelé tak získají informace, které přesně pro svou pracovní náplň potřebují. Na základě poznatků z praxe jsou školení strukturována dle obtížnosti. Od úvodních (Basic), přes pokročilá (Advanced), až po pokračující odborná (Master).

Odborná školení pořádáme pravidelně - každý čtvrtek v pražském hotelu Union a jednou za 14 dní v úterý, v sídle naší firmy Valbek spol. s r.o. v Liberci. Na základě podnětů již proškolených uživatelů jsme upravili jejich strukturu. Každý účastník má dostatečný prostor na dotazy a praktické vyzkoušení jednotlivých probíraných částí. Na konci školení si účastník prověří znalosti formou testu, na jehož základě mu vystavíme certifikát. Certifikát má platnost dva roky. Po této době doporučujeme uživatelům absolvovat nové školení pro seznámení s novinkami v programu Aspe®9.

Odborná školení samozřejmě provádíme i přímo v sídlech společností uživatelů Aspe®. Výhodou těchto školení je možnost sestavit individuální plán probíraných témat. Tím získají účastníci výrazný prostor pro řešení konkrétních požadavků, s nimiž potřebují pomoci. Na tato školení též přivážíme školicí notebooky pro praktické vyzkoušení.

Každý účastník odborného školení dostane tištěnou dokumentaci, která je obsahově sestavena přesně dle probíraných témat.

Odborná školení provádí team pracovníků technické podpory. Je tvořen skutečnými odborníky na program Aspe® a jejich profesionální přístup Vám zajistí maximální součinnost jak na školeních, tak i při řešení vašich požadavků na hot-line Aspe®.   

Náš aktivní přístup k odborným školením je odměněn velkou účastí a spokojeností uživatelů. Potvrzené to máme nezávislou studií, ale především opakující se účastí jednotlivých uživatelů, což je pro nás největší úspěch a samozřejmě i motivace.

Aleš Kučera, DiS.
Vedoucí technické podpory Aspe®