Oceňovací systém euroCALC 3 je přínosem pro stavební firmy, které při sestavování nabídkového rozpočtu poptávají jeho určité části u specializovaných subdodavatelských firem. V rámci zpracovávané zakázky si mohou založit libovolné množství samostatných poptávek, které následně elektronicky rozešlou specializovaným subdodavatelským firmám.

Dodavateli je doručena poptávka, která nemusí být kompatibilní s programovým vybavením, jež používá. Není však nutné hledat jiné řešení v podobě exportu do některého z programů běžné kancelářské aplikace. Zadavatel v emailu zpravidla zasílá dodavateli aktivní odkaz, kde si může bezplatně stáhnout program ecOffer, kterým poptávku ocení. Pokud subdodavatel používá rozpočtový systém euroCALC, načte a ocení stavební poptávky v tomto programu. Oceněnou poptávku subdodavatel jednoduše uloží a odešle ji zpět zadavateli. Jednotný datový formát poptávky a nabídky umožňuje zadavateli její rychlé a efektivní zpracování v řádu minut, bez složitých importů, pravděpodobného zanesení chyb při časově náročném přepisování.

Nabídky zadavatel načte do systému euroCALC, kde si přehledně zobrazí jednotlivé cenové nabídky ve sloupcích vedle sebe. euroCALC automaticky vytvoří přehled o odchylkách v nabídkách jednotlivých subdodavatelů (minimální, průměrnou či maximální cenu za každou položku, oddíl, objekt či jiné definované seskupení poptávky). Tímto způsobem zadavatel jednoduše odhalí položky, které jsou z hlediska celkové ceny zakázky rozhodující, a následně se na ně může zaměřit. Lze například jednat o dalším snížení ceny s vybraným subdodavatelem. Zároveň zadavatel porovná doručené stavební nabídky podle skutečně porovnatelných parametrů. Pokud subdodavatel do nabídky doplní například chybějící položku nebo upraví nesprávnou výměru, zadavateli se tyto změny zobrazí zvlášť. Vítěznou stavební nabídku zadavatel jednoduše přenese zpět do původního stavebního rozpočtu. Výběrové řízení v systému euroCALC 3 je časově velmi rychlé, přesné a zásadně může přispět k výraznému zprůhlednění. Zároveň může vést ke zvýšenému tlaku na snižování nabídkových cen subdodavatelů.

Transparentnost a kvalitu řešení ocení především komerční investorské firmy, úřady státní správy, developerské firmy, společnosti zabývající se inženýrskou činností a další subjekty, které poptávají a vyhodnocují stavební zakázky. Oceňovací systém euroCALC 3 je produktem firma Callida, s.r.o.