Společnost Knauf je dodavatelem všech uvedených podlahových systémů.

Kritérií, která jsou důležitá pro výběr podlahy, je několik. V zásadě výběr nejvíce ovlivňuje požadavek na rychlost pokládky, tloušťka vrstvy, únosnost, stavebně fyzikální parametry, jiné technické požadavky a samozřejmě i cena.

Mokré podlahové systémy

Základním problémem každé mokré podlahy je doba vysychání, která jak v případě betonu, tak v případě litého potěru trvá cca měsíc. Vysychání nelze prakticky ničím ovlivnit, pouze u litých potěrů je možné dostačeným větráním dobu zkrátit na 3 týdny. V celkovém bilancování nabízí litý potěr výhodu rychlosti, odvozené z technologického postupu aplikace. To rovněž souvisí i s cenou. Z pohledu investora je cenový rozdíl mezi betonovou podlahou a litým potěrem srovnatelný. Zatímco betonová podlaha je sice v první fázi o polovinu levnější, ve druhé je naopak dražší. Betonová podlaha vyžaduje několikanásobnou přítomnost zpracovatelské firmy, protože po samotné pokládce a vyschnutí je zapotřebí často odstranit nerovnosti, povrch napenetrovat, vystěrkovat a zaplnit vytvořené smršťovací spáry. Tento „vícekrok“ je nezbytné provádět pouze u cementových potěrů. Umožňuje kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin. Vzdálenost smršťovacích spár je nutno zvolit podle konzistence potěru, hutnosti, místních podmínek a teplot. Rastr spár pro podlahy v bytové a občanské výstavbě je vhodné zvolit pravoúhlý s poměrem stran max. 1:2. Obvykle jsou to čtverce o velikosti 3 x 3 metry pro potěr pevnostní třídy C20/25. Smršťovací spára se provádí vložením vhodných vymezovacích profilů nebo prořezáním. Prořezání se provádí do 24 hodin, řezným kotoučem do 1/3 tloušťky potěru, přičemž nesmí být porušena vložená výztuž. Smrštění za obvyklých podmínek odeznívá do 28 dnů, po této době je možno smršťovací spáry zmonolitnět. U průmyslových podlah jsou nároky na provedení spár výrazně vyšší a musí být vždy zohledněno plošné a pohyblivé zatížení dané konstrukce. Zpracování litého potěru je proto daleko rychlejší, protože po jeho aplikaci je prakticky hotovo. Firma Knauf doporučuje povrch lité podlahy lehce „zbrousit“ kartáčem, samozřejmně pouze v případě následného lepení dlažby. Svoji roli hraje určitě i skutečnost, že litý potěr nepotřebuje armovací síť a tloušťka vrstvy může být obyčejně menší, než u betonu. To všechno jsou argumenty hovořící pro lité potěry.

Na druhou stranu se betonové podlahy hodí do vlhkostně namáhaných prostor, jako jsou například garáže. Protože jsou lité potěry vyráběny na bázi sádrových materiálů, jsou primárně určeny do suchých prostor, mezi které řadíme i důkladně odizolované sociální zařízení a kuchyně. K dalším výhodám litých potěrů, které lze aplikovat prakticky na jakýkoliv podkladový materiál, se řadí nižší hmotnost a možnost pokládky prakticky všech druhů podlahových krytin včetně plovoucích podlah. Ve většině aplikací se litý potěr používá také v případě instalace podlahového vytápění, zejména u rodinných domků.

Firma Knauf nabízí ve svém portfoliu betonové podlahy v 5 provedeních a různých aplikačních tloušťkách, pak také velký výběr tenkostěnných stěrek a kromě toho i dva druhy litých potěrů, které se liší podle pevnosti v tlaku a ohybu (FE 50 Largo respektive FE 80 Allegro).

Suché podlahové systémy

Pokud se investor rozhoduje o druhu podlahového systému a nemůže si dovolit z technologického hlediska čekat měsíc na vysychání, s čímž se můžeme setkat například u rekonstrukcí obchodů, butiků, ale i dřevostaveb apod., a pokud může akceptovat skutečnost, že únosnost suchého podlahového systému je nižší než u mokré podlahy (jestliže mokrá podlaha má únosnost cca 70 kg/m2, tak suchá podlaha 25 kg/m2), pak je pro něj ideální suchý podlahový systém. Jeho nespornou výhodou je komfort, rychlost a jednoduchost aplikace. Suchý podlahový systém je navíc lehký a má menší tepelnou setrvačnost, což se dobře hodí do podkroví a ložnic, kde je zapotřebí velmi rychle dosáhnout určité teploty a naopak po vypnutí topení se vyžaduje rychlejší pokles. Velkou výhodou suchých podlahových systémů je nejen možnost přerušení technologického procesu pokládky, ale hlavně rychlost, protože je-li podlaha hotova, je možné na ni okamžitě instalovat podlahovou krytinu. Pokládka suchých systémů nevyžaduje víceméně náročnou mechanizaci, jako v případě mokrých podlah.

Jestliže se realizace podlah týká staveb, kde jsou používány převážně suché stavební procesy, pak je v podstatě nemožné aplikovat mokrou podlahu, neboť by mohlo dojít k nežádoucímu pronikání vlhkosti do jiných stavebních postupů. Tím se pak rozhodování o druhu podlahového systému zjednodušuje.

V kombinaci s plovoucím podlahovým systémem a sádrokartonovými podhledy, zejména v případě patrových bytů a domů, poskytují suché podlahové systémy vysoký komfort v podobě nízké zvukové neprůzvučnosti.

Společnost Knauf nabízí několik podlahových systémů (na bázi sádrokartonu i sádrovlákna), mezi kterými vyniká především systém Brio. Jde o sádrovláknitou podlahovou desku, která se vyznačuje robustností, vysokou tvrdostí, přesností a stálostí. Proto se hodí do uživatelsky náročnějších prostor, zejména obytných místností, včetně těch s podlahovým vytápěním. Desky Brio přinášejí nejvyšší uživatelský komfort a jsou prioritně vhodné do suchého prostředí.

Pro případ vlhkostně namáhaných prostor nabízí Knauf vhodnější řešení v podobě desky AQUAPANEL® Cement Board Floor. Tato deska nabízí svým uživatelům naprosto stabilní a především suchou cementovou podlahu, která je 100% odolná proti vodě a plísním. Je vhodná pro všechny druhy podlahových konstrukcí v interiérech a to i ve velmi vlhkém prostředí. Systém AQUAPANEL® Cement Board Floor je jediný systém osvědčený pro masivní parkety i pro podlahové vytápění. Specialitou, která velmi dobře řeší možnost překrytí podlah ze dvou různých materiálů, je deska AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay, která je velmi tenká a stabilní. Díky nízké konstrukční výšce 6 mm tak zaručuje hladký a bezproblémový přechod mezi například finální dlažbou a kobercem.

Současnou novinkou na trhu je sádrokartonová deska F 146, která kromě komfortu a výhod suchých podlahových systémů těží z velmi přijatelné ceny a jednoduchosti zpracování.

 

Suché podlahové systémy firmy Knauf
Suché podlahové systémy firmy Knauf

 

Podlaha pro každého, aneb nová sádrokartonová deska F 146

Společnost Knauf uvádí na trh novinku v podobě sádrokartonové desky F 146, která je určena pro suché podlahové konstrukce. Největším přínosem tohoto nového podlahového systému je kombinace velmi jednoduchého zpracování a příznivé ceny. Přitom je však zachován hlavní atribut suchého podlahového systému Knauf, a tím je vysoký uživatelský komfort. Nová deska F 146 se vyrábí v závodě Počerady. Její cena oproti ostatním systémům je zhruba o 15 % nižší. Knauf si slibuje, že díky tomuto argumentu nová deska osloví i ty investory, kteří dříve s montáží suché podlahy Knauf váhali, právě díky ceně.

Konstrukce podlahy se skládá ze dvou 12,5 mm tenkých sádrokartonových desek ze speciálního tvrzeného sádrokartonu, které se vzájemně slepí sádrovým tmelem a následně se sponkují. Dvouvrstvý systém vytváří na první pohled dojem, že pracnost je naopak složitější, ale díky daleko rychlejší možnosti zpracování dílů podlahového systému, neboť řezání tenkých desek nevyžaduje žádné speciální nářadí (lze snadno řezat kvalitním nožem), pak při průřezech, zejména u rekonstrukcí podkroví, je časová úspora velmi výrazná. Pokládka druhé vrstvy (desky) je následně ještě rychlejší, než první. Celkový montážní čas je dokonce o dvě minuty na metr čtvereční pokládky rychlejší než suchých podlah z továrně slepených elementů na polodrážku.

Podlahový systém využívající nové desky F 146 je určen primárně do suchých obytných místností, ale je možné jej úspěšně využít i do prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí, například u konstrukcí podlah v koupelnách, pokud bude vhodným způsobem provedena hydroizolace. Podlaha vytvořená za pomocí desek F 146 je velmi lehká, zároveň tvrdá a je možné ji použít i v případě instalace podlahového vytápění. Její další předností je malá tepelná setrvačnost, která je výhodná zejména u podkrovních místností, ložnic apod.