Tato investice podtrhuje závazek skupiny Xella zvládat ekonomické výzvy a také rozpoznávat příležitosti k růstu. Skupina Xella významně přispívá k místní ekonomice, vytváří pracovní příležitosti a podporuje udržitelný rozvoj. Pokračující investice skupiny posilují její pozici a zajišťují následný růst a stabilitu v České republice.

Projekt výměny autoklávů je pro závod zásadní. Autoklávy jsou klíčovým zařízením při výrobě pórobetonu. Při autoklávování materiál dokonale vytvrdne, čímž získá své charakteristické vlastnosti jako pevnost a tepelnou izolaci. Instalované autoklávy jsou dlouhé 26 metrů s průměrem 2,8 metru a každý pojme až 65 metrů krychlových materiálu.

„Vytvrzovací autoklávy instalované společností Scholz jsou navrženy a vyrobeny podle nejnovějších technologických poznatků a výrobních postupů, včetně patentovaných automatických hydraulických vík pro rychlé nakládání a vykládání materiálů,“ říká Stanislav Slánský, vedoucí závodu. "Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Tento projekt byl nejen technicky a časově náročný, ale vyžadoval i vysokou míru koordinace a spolupráce mezi různými týmy. Vše probíhalo za výrazné podpory mateřské společnosti Xella International se sídlem v Německu a díky nasazení a profesionalitě všech zúčastněných stran se nám podařilo rekonstrukci dokončit v termínu,“ dodává Slánský.

Velký důraz byl kladen na bezpečnost pracovníků závodu, která je nejen nejvyšší prioritou, ale pilířem základních hodnot společnosti. Součástí investice byla instalace celé řady bezpečnostních prvků a opatření. "Díky instalaci nových plošin a koridorů byla usnadněna práce údržby v závodě. Přístup ke kontrolním bodům, případná oprava nebo výměna části nebo celého zařízení jsou pohodlnější a hlavně bezpečnější," vysvětluje Petr Novák – vedoucí údržby. Součástí instalace je i důmyslná soustava ventilů pro přepouštění páry pro zajištění efektivní a udržitelné výroby.

U příležitosti znovuotevření závodu bylo přítomno širší vedení společnosti v čele s generálním ředitelem skupiny Xella Christophem Clementem. Ve svém projevu zdůraznil tři důležité poznatky:

Bezpečnost – 287 dní trvání projektu bez jediné nehody. Instalace nejnovějších výrobních technologií a zařízení pro ochranu zaměstnanců.
Lidé – úspěšné dokončení projektu díky kvalitě lokálního týmu a výborné spolupráci s inženýrským týmem v Německu a dalšími společnostmi z různých zemí, které se na rozsáhlé rekonstrukci podílely.
Strategie – budování dlouhodobě udržitelného dodavatelského řetězce v České republice se třemi silnými závody, které svou výrobou budou zásobovat také slovenský a rakouský trh.

„Jsme připraveni pokračovat v našem úsilí a zavádět inovativní, vysoce kvalitní a udržitelné produkty, abychom naplnili očekávání našich zákazníků a investorů při stavbě nebo rekonstrukci jejich bydlení,“ uzavírá Igor Forberger, COO Xella CZ/SK.