Komatsu bylo klíčovým partnerem týmu  Williams Racing ve formuli 1 již v 80. a 90. letech.

K tomuto období se váže řada velkých úspěchů týmu. Nejvýznamnější z nich náleží k létům 1996 a 1997, kdy Komatsu podpořilo Williams Racing na mistrovství světa konstruktérů a jezdců v čele s Damonem Hillem a Jacquesem Villeneuvem. S ohledem na budoucnost, jsou nyní  obě značky znovu nadšeny, že mohou stavět na společné historii při vstupu  do nové éry spolupráce. Komatsu se sídlem v Tokiu zaujímá vedoucí postavení v inovacích v sektoru výroby strojních zařízení více než 100 let. Přesně v duchu motta značky „Společné vytváření hodnoty“, pak společnost Komatsu věří, že partnerství ve spolupráci je optimálním způsobem, jak vytvořit trvale pozitivní výsledek. Logo a značka Komatsu jsou tak nyní výhradně umístěny na livreji Williams Racing 2024, stejně jako na kombinézách týmu.

Oficiální umístění značky Komatsu na formulích a dalších prvcích a členech stáje Williams Racing odráží společné zaměření těchto společností a jejich dlouhodobý zájem na rozvoji techniky, technologií i nové generace talentů. I proto jsou oficiálními směry  STEM - partnerství  pro ranou kariéru, export a oblast strojů a techniky.

Tyto oblasti se budou v rámci partnerství vzájemně  překrývat a spojovat. Tento postup jde přesně ruku v ruce se snahou Komatsu zapojit a zaměřit svou pozornost na další generaci inovátorů prostřednictvím obohacených akcí STEM na společné platformě se stájí F1 Williams Racing esports.  Jak řekl Hiroyuki Ogawa, prezident a generální ředitel společnosti Komatsu Ltd., Komatsu a Williams Racing sdílejí obdobné hodnoty a pohled na nutnost inovací a rozvoje našich lidí,“ a dále poznamenal:

V partnerství se těšíme se na společné vytváření hodnot, na trati i mimo ni. Naše partnerství s Williams Racing je v souladu s posláním Komatsu vytvářet hodnotné výrobní a technologické inovace pro posílení udržitelné budoucnosti, kde lidé, firmy i naše planeta mohou prosperovat společně.“ Jedním z hnacích motorů partnerství bylo i sladění vize obou značek. Vlastnosti zakotvené v DNA a hodnotách Komatsu, jako je špičková kvalita technologie, vynikající trvanlivost a neochvějná spolehlivost, to vše se promítá i v hodnotách týmu Williams Racing na nejvyšší úrovni motorsportu. Toto nové partnerství tak vytváří pevný základ pro vzájemnou spolupráci mezi Williamsem a Komatsu a obě značky se na ni velmi těší. Spolupráce se rýsuje v celé řadě oborů, zejména v souvislosti s rozvojem lidského a technologického potenciálu obou  společnosti i ve zkoumání budoucích příležitostí v ekosystému technického inženýrství.

S využitím materiálů fy Komatsu
Ivo Románek