...uživatelského komfortu. Hlavním pořadatelem summitu byla již tradičně společnost Rehau s.r.o. , která patří v oblasti plošných topných a chladicích systémů mezi lídry oboru.  S blížící se desátou hodinou se již sál zcela zaplnil a slova se ujal ředitel společnosti Rehau s.r.o., pan Ing. Igor Borgula. Ten jménem firmy Rehau srdečně přivítal všechny přítomné hosty z řad projektantů, architektů, developerů a stavebních firem a zároveň zmínil, že se jedná o největší hybridní konferenci zabývající se touto problematikou v Česku a na Slovensku.

Následně se již rozběhl bohatý program odborných přednášek erudovaných odborníků. Ten byl rozdělen celkem do tří ucelených bloků. Tématem první přednášky úvodního bloku byla legislativa EU v návaznosti na energetickou hospodárnost budov v podání pana Petera Robla. Pohled developera na uplatnění udržitelných technologií a ESG následně představil pan Ing. Martin Stohl. Ing. Peter Bohuš se krátce na to ve svém příspěvku věnoval energetické efektivitě budov. Zdůraznil zejména nutnost komplexního přístupu k navrhování budov, a to jak ze stran technologií, tak i jejich obálky. Význam dosažení tepelné pohody v administrativních budovách dal do souvislostí s vytápěním a chlazením budov ve svém příspěvku pan Manfred Erk. Ing. Peter Kuliaček se pak s účastníky summitu podělil se svými patnáctiletými zkušenostmi z vytápění a chlazení administrativní budovy, která je vytápěna tepelnými čerpadly voda/voda a plošným systémem BKT. Přednášky prvního bloku uzavřel pan Vítězslav Malý. Ve svém vystoupení zdůraznil význam důsledného navrhování a provádění rekonstrukcí budov a rodinných domů tak, aby tyto v budoucnu vedly k jejich bezemisnímu provozu.

V dalších dvou blocích pokračoval program summitu do pozdních odpoledních hodin a přinesl ještě celou řadu zajímavých témat. Jeho cíle zůstávají i do budoucna stejné. Jsou jimi navrhování a stavění takových budov, které budou energeticky maximálně úsporné, šetrné k životnímu prostředí a budou přispívat udržitelnému rozvoji stavebnictví.

Ivo Románek