Školicí středisko vyrostlo za čtyři měsíce, projekt vznikl za finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie.

"Stavba mezinárodního vzdělávacího centra EUROVIA CS je o to cennější, že se ho investor rozhodl postavit na místě bývalé obalovny živičných směsí. Vrátil tak život do místa, které dřív představovalo jen ekologickou zátěž pro své okolí," řekl při otevření centra ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Připomněl také, že na vznik centra přispěla Evropská unie 18 miliony korun prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace.

„Moderní technologie provází naši činnost ve stále větší míře. Požadavky na pracovníky rostou a mít vlastní školicí středisko je logickým krokem pro zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace. Ve střednědobém plánu je tento krok také ekonomicky výhodný,“ vysvětluje potřebu vzdělávacího centra Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS.

Kvalitní zázemí poskytne prostor pro skládání zkoušek, zvyšování a prohlubování kvalifikace, získávání certifikátů a absolvování školení, které zaměstnanci potřebují k výkonu svého povolání. Program střediska bude zaměřen na zvyšování a prohlubování dovedností především dělnických profesí. Speciální pracovní plochy umožní jak výcvik na stavebních strojích, tak manuální výuku, jako je například pokládka zámkové dlažby, nácvik budování kanalizace, nebo výstavbu autobusových zastávek včetně sjezdů pro vozíčkáře. Středisko nabídne také zázemí pro získávání nových znalostí nejen v oboru stavební výroby, ale také obaloven živičných směsí nebo těžby a zpracování kameniva, rozvíjení manažerských dovedností a zvyšování počítačové gramotnosti.

„Zaměstnanci dostávají vhodnou příležitost pro soustavný rozvoj svých praktických dovedností a lepší uplatnění nejen v naší společnosti, ale obecně na trhu práce,“ doplňuje Lenka Zachová, personální ředitelka stavební skupiny EUROVIA CS. Podle jejích slov by společnost díky podobným možnostem ráda zvýšila svoji atraktivitu pro studenty středních a vysokých škol technického směru.

EUROVIA CS vybudovala školicí středisko na místě, kde dříve stála obalovna živičných směsí. Před zahájením výstavby byl tedy velký důraz kladen na ekologické vyčištění prostoru. Výstavba byla zahájena 3. července 2010 a skončila s posledním říjnovým dnem.

Otevíracího aktu se zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a starostka města Dvůr Králové Edita Vaňková.