...jediný IT operátor. Harmonogram počítá s dokončením výstavby příští rok na jaře.

„Chladicí systémy spotřebovávají významné množství vody, proto je z hlediska udržitelného rozvoje žádoucí, abychom minimalizovali odběr z vodovodního řadu. Do dešťové kanalizace napojíme nejen přístavbu, ale i původní budovu a vodu budeme stahovat do dvou betonových akumulačních nádrží s kapacitou dohromady 840 kubíků. Jejich objem je navržen na předpoklad, že nebude pršet 21 po sobě jdoucích dní,“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. Vít VidaiMetrostavu a dodává: „Toto řešení se běžně využívá v průmyslových exteriérech, zatímco pro vnitřní prostory zůstává spíše raritou. Klade totiž značné nároky na čistotu používané vody kvůli ochraně technologií i personálu, který se pohybuje uvnitř budovy. Z těchto důvodů je součástí projektu úpravna vody se soustavou armatur a UV lampou.“

„V současnosti již instalujeme do budovy chladicí technologie. Na ocelovém mezipatře jsou tzv. suché chladiče, které zajišťují chlazení motorgenerátorů, a ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny vzduchotechnické jednotky, které tvoří srdce celého systému a slouží pro chlazení datového sálu metodou přímého vzduchového free-coolingu s adiabatickým dochlazením v letním období. Chlazení bývá nejdůležitější technologickou součástí každého datového centra, protože při výpočetních výkonech vzniká obrovské množství tepla,“ říká Lukáš Višňa ze společnosti Altron, který je generálním dodavatelem projektu.

„Projekt je pro nás pokračováním dřívějšího strategického rozhodnutí budovat vlastní fyzickou infrastrukturu potřebnou pro běh našich služeb. Datacentrum Kokura 3 je z pohledu našeho provozu nový datový sál ve stávající lokalitě. Z pohledu výstavby a použité technologie však jde o samostatnou nezávislou budovu. Náš úspěch a růst v digitálním prostředí má svůj otisk ve fyzickém světě – důkazem je rostoucí potřeba na umístění dalších a dalších serverů nebo úložišť dat,“ říká Mgr. Vlastimil Pečínka ze společnosti Seznam.cz datová centra s.r.o.

Datové centrum má specifické nároky na zásobování elektřinou. Aby systémy fungovaly i při případném výpadku, počítá projekt s instalací UPS baterií a tří dieselových generátorů.
S ohledem na energetickou náročnost provozu bude budova napojena přímo na síť vysokého napětí prostřednictvím nově vybudovaných rozvoden.

Společnost Seznam.cz datová centra zatím provozuje v Česku dvě datová centra: Kokura v Horních Počernicích a Nagoja v Benátkách nad Jizerou. Poslední jmenovanou vybudovala společnost Metrostav a.s. a nyní realizuje přístavbu DC Kokura. Výstavba začala v květnu a měla by být dokončena v příštím roce na jaře. Celková investice do nové přístavby dosahuje 300 milionů korun.