... senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení o tento typ dotace ještě požádat. V jejím rámci lze dosáhnout až na 95 % výdajů za pořízení nového systému a její významnou výhodou je fakt, že k vyplacení schválené částky dochází ještě před realizací projektu.

Ti, kdo si o dotaci budou chtít požádat, potřebují:

- žádost o poskytnutí dotace,
- kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu dosavadního kotle, fotodokumentaci dosavadního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
- kopii potvrzení o příjmu domácnosti – např. potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně, popř. potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení kdykoli v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci,
- potvrzení o tom, že jako žadatel máte v objektu, kde má dojít k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště
- a kopii potvrzení o vedení bankovního účtu či kopii smlouvy o zřízení účtu na jméno žadatele.

Je to výjimečná příležitost pro ty, kdo by si moderní, ekologicky i ekonomicky efektivnější systém sami pořídit nemohli. „S podáním žádostí mohou nízkopříjmovým domácnostem pomoci nezávislí odborníci stejně jako společnosti, které se specializují na OZE i dotační programy, jež je podporují,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. Mezi tyto organizace patří s 13 lety na trhu a více než 15 000 instalacemi podobných řešení i Schlieger. Více na https://www.schlieger.cz/radce/.

Příležitost získat finanční příspěvek až 180 000 Kč* na výměnu zdroje tepla ve své nemovitosti tak stále trvá. Cílová skupina ji může využít například na pořízení tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo SCHLIEGER PREMIUM X21
typu vzduch-voda je vhodné pro novostavby a zateplené domy. Teplo pro celý dům získává z venkovního vzduchu a pomáhá tak šetřit náklady na energie. V provedení monoblok nabízí SCHLIEGER PREMIUM X21 vysoký komfort a špičkovou kvalitu za rozumnou cenu. Efektivně pracovat dokáže až do teploty venkovního vzduchu –25 °C a výstupní teplota vody dosahuje až 60 °C. Díky využití ekologického chladiva R32 je energetická efektivita tohoto modelu A+++. Zároveň patří ve své kategorii při hladině hluku 39 dB(A) mezi nejtišší. Vytápění celého domu pomocí tepelného čerpadla SCHLIEGER PREMIUM X21 je navíc řízeno chytrým bezdrátovým termostatem SIEMENS s ovládáním na dálku pomocí mobilní aplikace. Model byl navržen v České republice a splňuje mezinárodně uznávanou certifikaci TÜV SÜD Czech, s. r. o.