Většina malých a středních podniků v tomto ohledu spíše uvítá dlouhodobou spolupráci s konzultantem, který dokáže nejen odhalit jejich slabiny, ale také najít adekvátní řešení a hlavně se podílet na realizaci případných změn. Tento netradiční styl spolupráce zavedla společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. Podnikům, kterým se příliš nedaří, pomáhá se znovu postavit na nohy, prosperujícím firmám dosáhnout ještě lepších výsledků. O výhodách tohoto individuálního přístupu se přesvědčil také ředitel známé přerovské společnosti METRUM s.r.o. Ing. Jiří Zapletal, který byl ochotný se s námi podělit o své zkušenosti.

1. Co Vás přesvědčilo svěřit Vaši společnost do intenzivní péče J.I.P. pro firmy?

Společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. nás oslovila zhruba před třemi lety. Zpočátku to vypadalo jako jedna z mnoha nabídek poradenských firem na proškolení personálu a celkovou revitalizaci firmy. Podobné služby jsme využili už v minulosti, ale nepřinesly žádný efekt. Poradci nám sice předali návrhy změn, ale protože nikdo nekontroloval jejich dodržování, časem jsme se opět vrátili k původnímu stereotypu. JIP v tomto byla jiná. Návrh řešení nám vypracovala zdarma. Navíc bylo jasné, že v tomto případě půjde o dlouhodobou systematickou spolupráci. Po třech letech spolupráce mohu konstatovat, že jsme všechny navržené změny dokázali zrealizovat.

1. Jak probíhá revitalizace Vaší společnosti po boku J.I.P. pro firmy?

Po podrobné analýze a vypracování projektu změn jsme se prioritně zaměřili na oblast řízení podniku. Společnost METRUM se výrazně rozrostla, proto bylo potřeba vnést řád například do vedení porad a vyhodnocování zápisů. J.I.P s námi také řešila problematiku prodeje a celkového marketingu. Jednatel J.I.P., pan Jiří Jemelka, pravidelně školí naše obchodní zástupce v prodejních dovednostech a pomáhá nám vytvářet celkovou image. Stal se nedílnou součástí našeho týmu.

2. Jaké Vám přinesla spolupráce s J.I.P výsledky?

V některých oblastech revitalizace jsme tušili určité rezervy, které nám analýza J.I.P. potvrdila. Tyto problematické oblasti jsme bohužel neměli čas řešit. Velmi jsem proto ocenil, když se o realizaci změn začal starat pan Jemelka a pečlivě hlídal jejich dodržování. Díky naší spolupráci se zlepšila celková stabilita firmy. Velký úspěch spatřuji v posílení sítě našich obchodních zástupců a zlepšení naší image. Co se týče ekonomických výsledků, se společností J.I.P. jsme začali spolupracovat v době začínající ekonomické krize. Ta růst tržeb mírně zpomalila. Jsem však přesvědčen, že kdybychom se nepustili do revitalizace po boku J.I.P., pokles bychom pocítili daleko více. Nyní máme před sebou další velký úkol. Na přelomu roku jsme začali na trh zavádět novou řadu výrobků, ve které vidím velký potenciál. Další důležitou oblastí bude export našich produktů na impregnaci dřeva na zahraniční trhy. JIP opět bude stát po našem boku.

www.jip-pf.cz , www.metrum.cz