Některé důležité stavební objekty na D4 jsou těsně před dokončením a zároveň se dvě velmi důležité investice rozbíhají.

Ve finále jsou práce u Milína, přes nějž už několik měsíců kvůli velké uzavírce projíždí denně velké množství automobilů, přesunuté z původní silnice I/4. Termín ukončení uzavírky a zprovoznění úseků, které Milín bezprostředně míjejí, je stanoven na 30. listopadu a bude dodržen. Na obchvatu Milína nyní běží desítky dokončovacích prací, pokládají se asfaltové vrstvy, instalují se svodidla tak, aby koncem listopadu mohla být doprava již svedena mimo obec. Milínu se tak výrazně uleví a doprava v obci se vrátí na běžnou intenzitu.

Zatímco u Milína spějí práce k závěru, v počáteční fázi jsou stavby dvou budoucích dominant D4: protilehlých odpočívek u Krsic a operačního střediska u křižovatky Lety. Operační středisko (kde bude mimo jiné sídlit provozovatel budované D4, Via Salis Operations, zodpovědný za správu a údržbu dálnice) je již založeno a do konce letošního roku bude stát hrubá stavba.

Projekt dálničních odpočívek u Krsic odstartoval zemními pracemi,které budou pokračovat na jaře příštího roku. Zadáním je předevšímpřipravit zpevněné plochy pro parkování a umístění čerpacíchstanic s restauracemi. V květnu příštího roku by pak měla začítstavba samotné „benzínky“.

Podzim je také obdobím výsevu na svazích kolem dálnice,pro nějž se používá obohacená směs s vysokým podílem bylin.Na jaře příštího roku se tak svahy nejen zazelenají, ale přibydoui luční květy, které přispějí k podpoře rozvoje biodiverzity podéldálnice.