V průběhu konference Xella Dialog 2023 se zástupci společnosti Xella a jejich hosté zaměří na možnosti záměny železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka včetně jeho statiky a akustiky. Xella na konferenci představí i novinku v překladech, která hravě překlene široké otvory. Zástupce sdružení SLOVENERGOokno seznámí účastníky konference se správným osazením stavebních otvorů okny či dveřmi, a to nejen v návrhu projektu, ale i na stavbě. V centru pozornosti budou také problematické detaily v projektech. Na závěr je připraveno ohlédnutí do minulosti a přítomnosti a připomenutí si letošních jubilejních 100 let od vzniku pórobetonu.

Konference Xella Dialog je setkání, které každoročně organizuje společnost Xella pro odborníky z oblasti stavebnictví a projektování. Zástupci společnosti Xella společně se svými hosty na ní formou prezentací, reportáží a rozhovorů představují současný sortiment výrobků a služeb v podobě, která reaguje na současné trendy a potřeby profesionálů v oboru stavebnictví. Díky on-line platformě se do průběhu konference mohou v jejím průběhu zapojit i všichni registrovaní účastníci.

„Forma on-line konference se nemění, stejný zůstává i hlavní cíl: představit atraktivní a srozumitelnou cestou široký sortiment výrobků a služeb naší společnosti a usnadnit tak našim partnerům projektování a realizaci staveb,“ vysvětluje vedoucí marketingu Luděk Suchomel a dodává: „Co se mění, jsou témata a akcenty každého ročníku. Letos budou naši techničtí odborníci a manažeři společně s hosty prezentovat témata statiky a akustiky a možnosti záměny železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka, ukážeme i možnosti našich nových překladů. Zaměříme se také na problematické detaily v projektech a připomeneme si 100 let od vzniku pórobetónu. Program je jako každý rok pestrý a jsem přesvědčen, že opět zaujme každého, kdo s našimi stavebními systémy pracuje nebo o nich uvažuje.“

V rámci tématu záměny železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka budou diskutovány efektivní metody výstavby budov, zohledňující výhody pro různé účastníky – developery, projektanty a stavební firmy. Těchto výhod je možné dosáhnout díky velkoformátovým tvárnicím Silka a strojnímu zdění v kombinaci s konceptem služeb Xella blue.sprint. Možnosti zděných konstrukcí u bytových domů rozebereme na konkrétních příkladech staveb z pohledu statiky či akustiky.


Francouzská okna jsou stále oblíbenějším prvkem v architektonickém pojetí zejména rodinných domů. Překlenutí velkých otvorů se ale týká i garážových vrat. Nejčastěji se pro to využívají železobetonové překlady, které se realizují na stavbě a vyžadují složité statické výpočty pro projektanta a náročný proces pro stavebníka. Xella se rozhodla tyto úkony stavebníkům trochu usnadnit a uvedla na trh systémové řešení: prefabrikované betonové překlady do U profilu. Možnosti jejich uplatnění a výhody nových překladů uvidí v rámci konference Xella Dialog i její účastníci.

Správné osazení oken, dveří a zasklených stěn je kritickým faktorem pro zajištění funkčnosti, estetiky a energetické účinnosti budovy. Toto osazení musí odpovídat projektu a technickým normám a mělo by minimalizovat tepelné mosty, které by mohly způsobit tepelné ztráty a negativní vliv na prostředí uvnitř stavby.

Konference Xella Dialog také připomene, že řešení prostorového ztužení staveb se stává klíčovým tématem nejen v projekční fázi, ale také v procesu realizace. V této části programu budou diskutovány zejména problematické detaily v projektech a jejich eliminace z pohledu statiky stěn, pilířů a stropů. Xella i tady nabídne optimální řešení, která zajišťují potřebnou pevnost a stabilitu konstrukce.

V závěru čeká na účastníky konference „malá oslava“: letos si společnost Xella připomíná 100 let od vzniku pórobetonu, a kromě krátkého ohlédnutí do minulosti se v rámci této části programu počítá i s diskuzí o vizích v oblasti navrhování budov v blízké budoucnosti. S naším hostem Andreasem Radischevskim z Xella International otevřeme diskusi o budoucnosti v oblasti implementace BIM v různých zemích. Probereme doplnění BIM modelů o data udržitelnosti produktů, což usnadní analýzu životního cyklu, a tím výpočet uhlíkové stopy stavby.

Registrace probíhá na webové stránce www.xella-dialog.cz.