Právě o důležitosti difuzních fólií jsme si na začátku roku povídali s Ing. Pavlem Pražákem ze společnosti DuPont, která již od roku 1802 přináší na celosvětový trh špičkové inovační produkty, mezi které patří i podstřešní difuzní fólie Tyvek®.

Jaké vlastnosti by měla mít kvalitní podstřešní difuzní fólie a jaké důsledky může mít v delším časovém horizontu nekvalitní fólie pro celý střešní systém?

Primární funkcí podstřešní fólie je vodotěsnost a její kvalita z hlediska dlouhověkosti představuje nejvyšší riziko pro majetek, spotřebu energií, pojištění...
Důsledky nekvalitně vybrané podstřešní fólie mohou mít za následek sníženou funkci tepelné izolace resp. její neúčinnost, která se projeví ve zvýšených nákladech na topení. Dále se ve střeše mohou objevit plísně a hniloba, které ohrožují zdraví obyvatel domu. V neposlední řadě hrozí zatečení vody do obytných prostor, které může způsobit poškození zdí a vnitřního vybavení domu.

Lze nějakým způsobem prokázat, že podstřešní difuzní fólie plní svou vodotěsnou funkci i za několik let či desetiletí po její instalaci?

Samozřejmě to možné je. V uplynulém roce byly dokonce provedeny testy „z terénu“, kdy nezávislý odborník odkryl 30 střech, aby mohl provést důkladné testy vodotěsnosti na podstřešních difuzních fóliích, které prošly procesem stárnutí ve skutečných podmínkách každodenního používání. V rámci testování bylo zkoumáno 17 střech s materiálem Tyvek® instalovaným před více než 20 lety, a 13 střech s vícevrstvými nebo zátěrovými podstřešními difuzními fóliemi instalovanými před 5 až 10 lety. Nutno dodat, že firma DuPont nebyla zapojena a nijak tudíž neovlivnila výběr střech nebo vzorků, které měly být testovány, ani nefiltrovala nebo neupravovala výsledky!

Jakým způsobem testování probíhalo?

Nezávislý odborník odebral vzorky ze střech a nechal je testovat v nezávislé notifikované laboratoři.
Pro testování vodotěsnosti byl použit klasifikační systém těsnosti EN13859 W1. Každý testovaný vzorek byl vystaven 20 cm vodního sloupce po dobu 2 hodin, aby se změřilo nejen případné prosakování vody, ale také míra prosakování, oblast jeho výskytu na povrchu a to, jak rychle k němu dochází.
Tato metoda zajistila naprosto detailní stanovení míry, do jaké je každá podstřešní difuzní fólie schopna zamezit prosakování vody po době 5 až 10 let používání ve střeše, nebo v případě Tyvek® po více než 20 letech.

Jaké jsou výsledky?

Výsledek podle W1 testu udává pouze hodnotu, jestli vzorek obstál nebo neobstál. A Tyvek® dopadl velmi dobře – 75 % procent obstálo, zatímco jen 29 % zátěrových materiálů obstálo a 0 % vícevrstvých fólií obstálo.
Ale bohužel výsledky dle této normy se nedají klasifikovat. Proto odborníci určili klasifikaci dle míry a rychlosti protečení od 10 do 1, 10 značí obstál dle W1 a 1 značí, že k protečení došlo již při plnění testovacího válce, čili k samotnému testování ani nedošlo, pro představu jako kdyby jste testovali košili, co máte na sobě. Kritérium funkčnosti fólie dle expertů je hodnocení 6 a výše.
Dle této klasifikace bylo funkčních všech 17 Tyvek® membrán a 4/7 zátěrových fólií. Čili u těchto dvou skupin fólií byly vzorky, které neprošly W1 testem, ale z hlediska funkčnosti ve střeše jsou OK (došlo pouze k malému protečení). Ale co je šokující, že všech 6 vícevrstvých fólií dostalo známku 1, čili došlo ke kompletnímu protečení před začátkem testu.
Abychom měli pohled na funkčnost fólií kompletní, byl udělán ještě jeden test dle normy EN20811, známý pod názvem test vodního sloupce. Tento test řeší veškeré nedostatky testu W1. Určí přesnou hodnotu vodního sloupce, díky které je možné porovnání aktuálního stavu funkčnosti fólie a také nabízí velmi zajímavé srovnání, jak moc hodnota klesla časem od stavu, kdy byla fólie nová. Pro funkčnost fólie ve střeše experti určili hodnotu vodního sloupce vyšší než 50 cm.
Na základě tohoto testu jsou výsledky studie následující:
• 16/17 podstřešních difuzních fólií Tyvek®  po > 20 letech je funkčních
• 4/7 zátěrových podstřešních difuzních fólií po < 10 letech je funkčních
• 0/6 vícevrstvých podstřešních difuzních fólií po < 10 letech  je funkčních
Výsledky testů prokázaly, že difuzní fólie DuPont™ Tyvek® si udržely nezbytnou vodotěsnost po reálném stárnutí, kdy mnoho podstřešních difuzních fólií již neobstálo. A pro dokreslení nutno dodat, že testované materiály ­Tyvek® měly hmotnost 60 g/m2
(případně 137 g/m2 = 60 g/m2 ­Tyvek® + PP vrstva), to byl v 90. letech jediný používaný typ Tyvek®, dnes je standard Tyvek® 80 g/m2 čili ještě mnohem silnější funkční vrstva.
I když nezohledníme rozdílné stáří (vzorky Tyvek® byly podstatně starší než jiné používané produkty), jsou podstřešní difuzní fólie Tyvek® na základě tohoto testu nejspolehlivější co do zásadních vodotěsných vlastností, zatímco u alternativních podstřešních difuzních fólií je oprávněný důvod pro znepokojení.
Video a více informací o celé studii naleznete na stránce: www.tyvek.cz/teststrech

Můžete ještě uvést srovnání vodního sloupce nová fólie vs. fólie po více než 20 letech ve střeše?

Ano, to je velmi dobrá otázka, děkuji za připomenutí. Tyvek® si po více než 20 letech ve střeše zachoval 70-90 % své původní vodotěsnosti (vodního sloupce). To je přímo fantastický výsledek, musím přiznat, že jsme až tak dobrý výsledek ani nečekali.

V čem konkrétně jsou difuzní fólie DuPont™ Tyvek® jedinečné a jaké jsou jejich vlastnosti?

Za prvé - degradace fólií je způsobena UV zářením a působením tepla. Většina vícevrstvých fólií je vyrobena z polypropylenu (PP), který je přirozeně citlivější vůči UV záření než polyetylen (PE). Funkční vrstva Tyvek® je vyrobena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a teploty až do 100 °C.
Za druhé – podstatná je tloušťka funkční vrstvy a ne tloušťka fólie. Běžné vícevrstvé 100–200 g/m2 fólie mají tloušťku funkční vrstvy 20-50 mikronů. Tyvek® Solid (80 g/m2), či Tyvek® Supro (148g/m2) má tloušťku funkční vrstvy 220 mikronů, čili 6-8 x větší než běžné vícevrstvé fólie (viz foto vpravo dole). Pro zajímavost, lidský vlas má 50-100 mikronů. Opravdu si myslíte, že vaši střechu ochrání fólie tenčí než lidský vlas?
Díky tomu všemu si můžeme stát za kvalitou materiálu Tyvek® a místo standardní 2-leté záruky dáváme jako jediní záruku 10 let.

Co říci závěrem?

Stojí majiteli domu pár set korun ušetřených v rozpočtu stavby domu za problémy spojené s nevhodným výběrem podstřešní difuzní fólie? A stojí pár set korun ušetřených v rozpočtu stavby domu za pověst a dobré jméno realizační firmy? Dle mého názoru NESTOJÍ! Proto se zamyslete nad vhodnými difuzními fóliemi a požadujte kvalitu, která vydrží. Cenový rozdíl fólií Tyvek® je minimální, rozdíl v kvalitě však zásadní! Přemýšlej dvakrát, postav jednou, věř Tyvek®.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický