Spojili jsme se proto s ředitelem developmentu společnosti Sekyra Group panem Ing. Igorem Klajmonem, kterého jsme požádali o rozhovor. Ten nám vyšel vstříc a zanedlouho jsme si již povídali v jeho kanceláři, která se nachází v Praze Karlíně.

V uplynulém roce jsme spolu hovořili o projektu Smíchov ­City Jih. Jak se tento projekt vyvíjí v současné době?

Mohu říct, že zatím podle našich očekávání. První dva domy, jeden kancelářský a druhý bytový, které dohromady tvoří jeden stavební blok, byly dokončeny. Předání prvních více než 220 bytů by mělo proběhnout v průběhu podzimu a další rezidenční blok, který je nyní ve výstavbě, bude dokončen na jaře příštího roku. V procesu projekční přípravy jsou další tři bytové bloky, na kterých pracuje celkem 10 architektonických studií, která byla vybrána na základě architektonické soutěže. Té se zúčastnilo 19 architektů s cílem zajistit architektonickou pestrost nově vznikající čtvrti. Do konce tohoto roku chceme u těchto tří bloků požádat o vydání sloučeného územního a stavebního povolení. Dále pevně věříme, že ve spolupráci s Českou spořitelnou na podzim tohoto roku zahájíme výstavbu celé jižní části Smíchova. Vedle centrály České spořitelny bychom měli postavit dvě kancelářské budovy, také budovu pro studentské a krátkodobé ubytování, hotel, zároveň zde vzniknou obchody, restaurace a také prostory pro poskytování služeb a mateřská školka. To vše v návaznosti na investici Správy železnic, kterou je revitalizace Smíchovského vlakového nádraží, dále investici Hlavního města Prahy v podobě budovy Dopravního terminálu s P&R pro více než 1000 aut a také investici Prahy 5 tj. vybudování nové základní školy. Bude to největší stavební výzva v historii naší společnosti, kdy celkové stavební náklady všech těchto investic překročí 20 miliard korun. Díky novému dopravnímu terminálu, kde se budou křížit stanice metra, vlakových, autobusových a tramvajových linek, očekáváme nárůst pohybů lidí až na 70-90 tis. denně, proto je naší ambicí vytvořit z jižní části živoucí čtvrť, která bude destinací pro široké okolí, jejíž součástí bude tržnice, která se stane centrem zdejšího maloobchodu. Náš záměr průběžně projednáváme s potenciálními koncovými uživateli tak, aby tento ambiciózní záměr nejenom vznikl, ale také aby do budoucna úspěšně fungoval. Příprava takového komplexního projektu je náročná, nicméně každodenními krůčky postupujeme k cíli zahájení výstavy.

S jakými problémy se v současné době developeři nejvíce potýkají?

Vedle standardních územně plánovacích potíží nás v posledním post covidovém období zasáhla destabilizace stavebního dodavatelského trhu způsobeného řadou okolností, jako válka na Ukrajině, skokový nárůst cen energií, inflace a nestabilní kurz eura. I přes mírné zlepšení obtížně zajišťujeme dlouhodobé stavební kontrakty, proto jsme byli nuceni změnit způsob zasmluvňování zhotovitelů. S našimi partnery hledáme možnosti přímého nákupu materiálů a komodit, transparentní spolupráce se subdodavateli s cílem eliminovat případná rizika. Velká rozkolísanost na stavebním trhu a složité financování staveb samozřejmě negativně ovlivňují i plánování veřejných investic na území Smíchova, kterými jsou kupříkladu výstavba školy nebo navazující dopravní stavby.

Vedle Smíchova prochází velkou proměnou také Rohanské nábřeží díky vašemu projektu Rohan City. Co všechno tento projekt v budoucnu nabídne a v jaké fázi se nyní nachází?

Během loňského roku se podařilo ve spolupráci s Hlavním městem Praha a městskou části stabilizovat urbanistickou podobu celé čtvrti a dohodnout pravidla vzájemné spolupráce. V první etapě kolaudujeme čtyři bytové domy s celkovým počtem 220 bytů. Zároveň v rámci projektu Rohan City dokončujeme novou centrálu naší společnosti, kterou navrhla světoznámá architektka Eva Jiřičná a architekt Petr Vágner z ateliéru AI DESIGN. V sousedství bude postavena druhá administrativní budova, jejímž autorem je neméně známý architekt Jakub Cígler. Další etapou projektu je zóna se 3 kancelářskými budovami a 13 bytovými domy o celkovém počtu 500 bytů. Na tuto část již bylo vydáno územní rozhodnutí a předpokládáme, že výstavbu zahájíme již v příštím roce. Po období covid-19 sice poptávka po kancelářských prostorách poklesla, řada společností přešla na částečný home ­office. Nicméně v dnešní době si čím dál více firem uvědomuje, že práce z domova je limitem pro vytváření firemní kultury, jejího fungování, a především pro jejich rozvoj. A již dokonce registrujeme výrazné zvýšení poptávky po kvalitních kancelářských budovách.

Na trhu je Sekyra Group vnímán především jako rezidenční developer. Nicméně jak na Rohanu tak na Smíchově připravujete řadu kancelářských budov. Jaký je váš přístup k tomuto segmentu?

Mimo Kampus České spořitelny jsme získali povolení na výstavbu sedmi kancelářských budov a další dvě jsou v realizaci. Z pohledu urbanismu je naší filozofií, aby tyto kancelářské budovy byly integrovány do městské čtvrti, spoluvytvářely veřejný prostor a v maximální možné míře obsahovaly aktivní parter s maloobchodem tak, aby tyto budovy byly přínosem i pro běžné občany, kteří možná nikdy do vnitřního prostoru kancelářských budov nevstoupí. Obecně usilujeme o to, aby i kancelářské budovy spoluvytvářely živoucí město.


Na druhé straně jsme provedli poměrně rozsáhlou sociologickou analýzu, abychom zjistili, jaké by měly být nové kancelářské budovy především pro další generace. Přístup mezi generacemi X (čtyřicátníci a padesátníci) a Y (mileniálové) se výrazně liší. Generace X je obecně známá svou tvrdou prací a konzervativním přístupem, zatímco generace Y je technologicky zdatná, flexibilní a obecně nedočkavá. Při plánování budov musíme také brát v úvahu Generaci Z, která bude stále online, flexibilní, velice individuální, kreativní a bude hledat v životě rovnováhu. Pro zaměstnavatele a firmy se staly kvalitní lidské zdroje tou nejdůležitější hodnotou pro jejich rozvoj, protože lidem záleží nejenom na tom, jak pracují, ale kde a kdy pracují. Firmy si uvědomují, že pro udržení těch nejtalentovanějších zaměstnanců je prvořadá jejich spokojenost, a že inspirativní a pohodlné místo pro práci je tím klíčovým způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout.

V jakém ohledu mohou být tedy vaše kancelářské budovy odlišné?

Důležitým aspektem při tvorbě našich kancelářských projektů je budoucím uživatelům vytvářet takové pracovní prostředí, o kterém si řeknou: Ano, tady bych chtěl „žít“ svůj pracovní život. Chceme proto stavět takové budovy, které vytvářejí přívětivé prostředí s pocitem bezpečí, inteligentní budovy s příjemným mikroklimatem a nejmodernějšími technologiemi. Samotné budovy musí vedle kvalitního pracovního prostředí nabídnout prostory pro odpočinek, celkově musí být koncipovány tak, aby svojí jedinečností umožnily vytvoření tzv. sociálního hubu. A jak už jsem zmínil, je naprosto zásadní i kancelářskými budovami zajištovat kvalitu živé lokality, která nabídne lidem nejenom místo práce, ale také uspokojí jejich mimopracovní potřeby.

Zmiňujete Smíchov a Kampus centrály České spořitelny. Na co se mohou těšit budoucí uživatelé v jeho případě?

Náš klient a zároveň partner Česká spořitelna, se stala při vytváření čtvrti Smíchov City klíčovým hráčem. Česká spořitelna si stanovila cíl stát se „dobrým sousedem“, který není jenom bankovním domem pro jeho zaměstnance a klienty, ale otevřenou institucí pro širokou veřejnost. Vytvářením kvalitního veřejného prostoru s atraktivním parterem, kongresovým centrem, službami přispějí ke vzniku nového alternativního centra Prahy, které se stane destinací pro širší okolí. Ústřední osou celého projektu bude pěší třída Madeleine Albrigh­tové, která přes celou čtvrť Smíchov City propojí nově vznikající dopravní terminál Smíchovského nádraží a náměstí Na Knížecí. Nicméně úspěch této čtvrti není jenom o budovách a kvalitě veřejných prostor, ale především o fungování restaurací, kaváren, obchodů a jejich klientů. A tím se vracím na začátek našeho rozhovoru, že tato čtvrť je budována zejména pro budoucí generace s možná odlišným životním stylem a nároky, než má ta současná.

Nyní bych se rád vrátil na Rohanské nábřeží. Je vaše kancelářská budova A1 stavěna v souladu se zpřísňujícími se požadavky na energetickou náročnost budov?

Samozřejmě, a nejenom na zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost, ale i na celkovou udržitelnost stavění a provozování nových budov. Naši nájemci a především financující banky kladou na udržitelnost velký důraz i s ohledem na ESG (Enviromental, ­Social and Governance – hodnotí dopady činnosti společnosti na životní prostředí, pozn. autora). Je naprostou nutností, aby nové stavby splňovaly požadavky na šetrné využívání přírodních zdrojů, jak při výstavbě, tak při celkovém cyklu života stavby. Všechny naše kancelářské budovy disponují nejvyšší certifikací LEED nebo ­BREEAM. Jednáme s dodavateli energií o možnostech získání čisté energie z alternativních zdrojů. Udržitelnost je naší základní povinností a pro nás stavitele je to samozřejmě velká výzva.

Co z vašeho pohledu v současné době nejvíce brzdí rozvoj developmentu?

Evergreenem stále zůstává zejména stále složitý a zdlouhavý legislativní proces, spolupráce se státním a veřejným segmentem. Než projdeme celým povolovacím procesem, tak v okamžiku zahájení výstavby máme k dispozici de facto zastaralý projekt, poplatný situaci před 8-10 lety, který se musí za pochodu přizpůsobovat současným požadavkům. Nicméně věříme, že situace se zlepší schválením nového stavebního zákona. Dále je dlouhodobě poddimenzovaná technická infrastruktura a občanská vybavenost, již zmíněné vysoké úrokové sazby, volatilita kurzu české koruny vůči euru a nestabilita cen stavebních prací. To vše komplikuje dlouhodobé plánování, ale musíme se s tím vypořádat.

Co by dle vašeho názoru přispělo k rychlejšímu oživení trhu v oblasti nového bydlení?

Dle mého názoru k oživení trhu přispěje větší orientace na formu nájemního a družstevního bydlení, tak jak je běžné ve vyspělých západních zemích. Na trh již aktivně vstoupily investiční fondy se zájmem investovat do dlouhodobého nájemního bydlení. Je úlohou měst a obcí, s podporou státu, vytvářet podmínky pro rozvoj další výstavby, vytváření transparentního a zdravého konkurenčního prostředí. Úlohou developerů je co nejlépe stavět, čím větší bude nabídka, tím živější bude trh.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek