Ta je pokryta hliníkovou krytinou PREFALZ v barvě P.10 antracitové, přičemž stejný materiál byl použit i pro realizaci rozsáhlých ploch fasády domu. To dům na první pohled odlišuje od běžné zástavby, když vyniká jeho nevšední vzhled.

Autory výtvarného návrhu domu jsou Ing. Ondřej Slowik, Ing. ­Jiří Slowik a Ing. Lucie Šponarová z architektonického ateliéru Tvary. Ondřeje Slowika jsme se v úvodu našeho setkání, které se uskutečnilo v krásném prostředí tohoto domu zeptali, jak v jejich studiu návrh domu vznikal. Ten k tomu říká:

„Při naší práci je prioritou snaha maximálně vyjít vstříc požadavkům našich klientů. Ne jinak tomu bylo i v tomto případě, kdy jedním ze specifických požadavků našeho klienta, který je velkým fotbalovým fanouškem, bylo umožnit mu pohled z domu na nedaleké fotbalové hřiště přes okolní komunikaci. Pro naplnění tohoto požadavku jsme využili toho, že dům je postaven v severním svahu se sklonem cca 8°. My jsme této elevace využili a otočili ji o 90°, čímž jsme při stabilním sklonu střešní roviny získali prostor loftu, ze kterého je velkou prosklenou stěnou zajištěn výhled na toto hřiště. Zároveň je stavba zapuštěna do pozemku, což na jižní straně vytváří prostor pro terasu, která je díky tomu krásně odstíněna od okolní komunikace. Severní strany domu poskytují uživatelům domu romantické výhledy na obec.“

Na co byl kladen při realizaci vašeho návrhu největší důraz?

Největší důraz byl z naší strany kladen na vytvoření absolutního soukromí v rámci stavby a zároveň také dobré osvětlení interiéru. To jsou často protichůdné požadavky, nicméně tady se nám podařilo je skloubit navzdory tomu, že dům je prosklený jak ze severu, tak i jižní strany. Přesto dům vytváří dostatečná zákoutí, která jsou intimní a není do nich vidět z okolní komunikace ani z pozemků sousedních domů.


Dům vyniká originálním střešním a obvodovým pláštěm. Jak jste dospěli k tomuto řešení?

Do určité míry nás k tomu dovedl sklon a tvar střechy, kdy typicky pro nízké sklony střech do 7° je ideální aplikace plechové krytiny. Samotný dům má velkou plochu střechy a tvoří dominantní vizuální prvek domu. To nás vedlo k tomu, že tento dominantní dojem ještě umocníme přetažením střešního pláště na fasádu domu, čímž jsme získali kovovou objímku, do které je vestavěn bílý objem domu.

Jaké další důvody vás vedly k použití materiálů PREFA na střeše i fasádě domu?

Především bych rád vyzdvihl, že PREFA nabízí skvělou podporu architektům a projektantům. S jejími výrobky se výborně pracuje. Je to střešní krytina s dlouhodobou životností a zároveň u fasády provětrávaná mezera umožňuje další regulaci tepelných zisků a zabraňuje přehřívání stavby v letních měsících.

Jak je spokojen s výslednou podobou díla investor?

Pokud mohu soudit, tak prozatím máme od investora jen samé kladné ohlasy. Investor je navíc z okruhu naší rodiny, takže sami zde trávíme určitou část rodinných oslav a akcí. Mohu tedy jen zopakovat, že zatím máme v souvislosti s řešením a užíváním domu jen pozitivní ohlasy.

Doporučil byste takto koncipovanou střechu a fasádu i dalším stavitelům rodinných domů?

Zcela určitě ano. Zejména pak z toho důvodu, že plechové střechy a fasády z materiálů PREFA disponují vysokou kvalitou a velmi dlouhou životností. Významnou měrou také přispívají ke stabilního klimatu v interiéru domu.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek