Strategie společnosti Cemex cílí na budoucnost
Strategií společnosti Cemex pro nejbližší období je vybudování a rozvoj udržitelného modelu podnikání. Cílem této strategie je zajištění ochrany přírodních zdrojů, jejich šetrné využití a obecně zlepšování kvality života v místech, kde společnost působí. Nejlepším důkazem těchto slov je zavedení nové produktové řady betonových směsí s názvem Vertua, které jsou vyráběny s až o 50 % nižší uhlíkovou stopou, nebo vodopropustného drenážního betonu Pervia, který zajišťuje vsakování vody do podloží a účinně brání rychlému odtoku dešťové vody do kanalizačního systému.

Nový vizuální identita společnosti Cemex
V souladu s touto probíhající evolucí, jejímž cílem je pomoci světu dosáhnout další hranice udržitelného života, představila společnost ­Cemex v průběhu března letošního roku novou vizuální identitu značky.
Poprvé po více než 30 letech se mění logo značky Cemex. To nově představuje svěžejší a dynamičtější vizuální identitu a zároveň zachovává klíčové prvky odkazu společnosti a její 117leté historie. Odráží několik transformačních změn, kterými společnost v posledních letech prošla, aby se dostala mezi hlavní světové výrobce stavebních mate­riálů a snažila se stát v čele přechodu tohoto odvětví k inovacím, digitalizaci a především udržitelnosti.
Při představení nové ­identity v mexickém Monterrey generální ředitel společnosti Fernando A. Gonzáles v úvodu řekl: „Jsem velmi potěšen, že mohu představit novou image naší společnosti,“ a v zápětí pokračoval: „Největší nadšení ve mně však vzbuzuje to, co za touto změnou stojí: Je to obnovené odhodlání pomáhat našim zákazníkům posouvat hranice udržitelného stavebnictví prostřednictvím inovativních řešení.”
Neustálý vývoj ­firmy ­­Cemex je patrný z několika významných strategických iniciativ, které společnost v posledních letech zahájila. Se systémem Cemex Go společnost odstartovala digitální éru stavebnictví a uvedla na trh vůbec první komplexní digitální řešení v oblasti stavebních materiálů. Začleněním urbanizačních řešení jako hlavní oblasti podnikání posílila společnost Cemex své zaměření na podporu výstavby odolných a udržitelných měst, kde mohou žít lidé lepší život. Tento přístup reflektuje také Regenera, která byla společností Cemex uvedena na trh v letošním roce, a která se zaměřuje na to, aby byla předním partnerem v oblasti cirkulárních řešení, zejména v oblasti nakládání s odpady.


Cemex – do roku 2050 chceme být uhlíkově neutrální
Nejnověji se společnost Cemex prostřednictvím spuštění programu Future in Action, který je zaměřen na udržitelnost, zavázala stát se lídrem v oblasti dekarbonizace stavebních materiálů s nejambicióznějšími cíli pro rok 2030, které jsou v tomto odvětví k dispozici, a stát se do roku 2050 společností s nulovými čistými emisemi CO2. Iniciativa Science-Based ­Targets oba tyto cíle potvrdila. V rámci iniciativy Future in ­Action vytvořila společnost Cemex portfolio udržitelných výrobků Vertua, které využívají nejmodernější technologie a inovace. Nová vizuální identita společnosti Cemex značí jasnou a rozhodnou transformaci společnosti.

Krátce o společnosti Cemex
Cemex (NYSE: CX) je globální společnost vyrábějící stavební materiály, která buduje lepší budoucnost prostřednictvím udržitelných výrobků a řešení. Společnost ­Cemex se zavázala k dosažení uhlíkové neutrality prostřednictvím inovací a špičkového výzkumu a vývoje v oboru. Společnost ­Cemex stojí v čele oběhového hospodářství v hodnotovém řetězci stavebnictví a je průkopníkem ve způsobech, jak ve svých provozech s využitím nových technologií zvýšit využívání odpadů a zbytků jako alternativních surovin a paliv. Společnost ­Cemex nabízí cement, transportbeton, kamenivo a urbanizační řešení na rostoucích trzích po celém světě, a to díky nadnárodní pracovní síle zaměřené na poskytování špičkových služeb zákazníkům, které umožňují digitální technologie. Ne jinak je tomu na území České republiky. Další informace naleznete na adrese: www.cemex.cz

S využitím materiálů
CEMEX Czech Republic s.r.o.

Ivo Románek