Od správy veřejného osvětlení, přes provoz parkovišť a parkovacích domů, správu, údržbu a opravy vozovek, včetně jejich příslušenství, až po projekty, zejména v oblasti dopravního inženýrství a práce na různých dopravních stavbách, které si u ní zadávají i jiná města či společnosti, například Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa silnic Moravskoslezského kraje.

„Z toho, co všechno děláme, se odvíjí i spektrum našich zaměstnanců. Nejsme jen silničáři a stavaři, jsme i projektanti, dopravní inženýři, specialisté na řízení světelných signalizací, správci veřejného osvětlení a ti, kdo dělají technický dozor nebo se starají o podzemní kolektory s optickými sítěmi, parkoviště a parkovací domy,“ říká ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka. Společnost je tak stabilním dodavatelem i zaměstnavatelem. Ve svém kolektivu má nejen zkušené pracovníky, ale i čerstvé absolventy ze všech oborů navazujících na zmíněné činnosti. Od informačních technologií, přes vysokoškoláky se vzděláním ve stavebních, strojírenských či ekologických oborech.
Profil společnosti mnohé napovídá. „Jsme na trhu od roku 1964, kdy byla založena příspěvková organizace Ostravské komunikace, aby udržovala komunikace a opravovala mosty a silnice v Ostravě,“ připomíná ředitel Lyčka.
V roce 1998 Ostravské komunikace zahájily novou etapu jakožto akciová společnost. Přešly k poskytování profesionálních služeb s orientací na zákazníky. Cílem společnosti se logicky stalo získávat renomé a dosahovat hospodářských výsledků, aby nejen opakovaně potvrzovala oprávněnost své samostatné existence, ale vytvářela také zdroje pro technický rozvoj. Firma funguje a má nyní řadu zákazníků. Účastní se mnoha výběrových řízení s důrazem na konkurenceschopnost všech činností a služeb. Zároveň dbá na budování dlouhodobých korektních vztahů se zákazníky. „Někdy je velmi obtížné najít průsečík mezi zájmem klienta a realitou – technickou i finanční, ale vždycky se nám osvědčilo neslibovat nesplnitelné a nemalovat místo uskutečnitelných projektů líbivé obrázky nereálných vizí,“ míní ředitel Ostravských komunikací.


K přesvědčivým referencím firmy patří:
-    Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou,
-    Oprava lávky přes Plesenský potok vč. vybudování cyklostezky (Jantarová stezka),
-    Stavební údržba lávky ev. č. OV-279L přes Lučinu k hradu,
-    Zhotovení opěrných stěn lávky ev. č. OV-432L, v rámci realizace stavby s názvem „Stavební úpravy Jantarové stezky v k. ú. Martinov ve Slezsku“,
-    Oprava mostu ev. č. OV - 405 v chatové oblasti přes Porubku   v městském obvodu Krásné pole,
-    Oprava chodníků vč. nasvětlení přechodu pro chodce v rámci rekonstrukce MK ul. Poděbradova,
-    Oprava SSZ přechodů pro chodce Opavská č. 4024 a 4065,    
-    Oprava SSZ přechodu pro chodce č. 1074 Sokolská tř.,
-    Oprava SSZ přechodu pro chodce č. 3096 Čujkovova,
-    Rekonstrukce VO Ostrava – Zárubek, VO Ostrava – Poruba, oblast V Zahradách,
-    Oprava komunikace a chodníků ve vnitrobloku ul. Bohuslava Martinů v Ostravě-Porubě,
-    Oprava kanalizace a parkoviště u MMO, ul. Horova,
-    Vybudování parkovacích stání na ul. F. Lýska,
-    Oprava asfaltových hutněných vrstev na místní komunikaci III. třídy ul. Horní.

Ostravské komunikace a. s. drží certifikáty ISO 9001, 14001 a 45001, díky nim mají standardizované procesy a zákazník se může vždy spolehnout na garantovanou kvalitu.
Společnost prosazuje trvale udržitelný rozvoj a v rámci společenské odpovědnosti podporuje neziskové kulturní a sportovní aktivity na Ostravsku.